Samoživitelia – osamelí rodičia

Pod pojmom samoživitelia rozumieme slobodných, opustených, rozvedených alebo ovdovených rodičov, ktorí sa sami starajú o dieťa. Pojem „osamelosť“ znamená, že takýto rodičia žijú v jednej domácnosti spoločne s deťmi, avšak bez partnera. Ich finančná situácia je väčšinou veľmi problematická. Majú samoživitelia nejaké špeciálne výhody od štátu?

Aktuálne články nájdete tu:

• Mamičky pozor! Od roku 2012 je vyššia materská
• Rodičovský príspevok po novom

Najväčšou záťažou osamelo žijúcich rodičov, ktorí sa starajú o jedno alebo viac detí, je problematická finančná situácia. Zatiaľ, čo v kompletnej rodine sa výdavky na deti a domácnosť uhrádzajú z dvoch výplat, osamelý rodič musí všetky výdavky utiahnuť sám.
„Mám dve deti vo veku 3 a 5 rokov. Manžel nás opustil kvôli inej žene a na všetko som zrazu zostala sama. Z môjho platu, ktorý nedosahuje ani 500 eur mesačne, si nemôžeme dovoliť takmer nič. Keď zaplatím nájomné, energie, škôlku, stravu a iné nutné každomesačné výdavky, ostane mi z výplaty asi 20 eur. Ako mám za to kúpiť deťom aspoň občas slušné oblečenie alebo zaplatiť nejaký krúžok? Jedinou našou záchranou sú moji rodičia, ktorí našťastie ešte obidvaja pracujú a finančne ma podporujú. Bez ich pomoci by som si nemohla dovoliť kúpiť svojim deťom ani len novú spodnú bielizeň. Navyše s manželom ešte nie sme rozvedení a tak od neho nedostávam nijaké výživné,“ zdôveruje sa nám so svojou neľahkou finančnou situáciou čitateľka Alexandra zo Žiliny.

Jeden rodič nestačí ani časovo

Ďalším obrovským problémom, ktorý trápi matky alebo otcov, ktorí sa sami starajú o deti je urputný nedostatok času. Takýto rodič (teda ak vôbec má zamestnanie) sa zmieta v neustálom chronickom kolotoči povinností, na ktoré je sám. Ráno musí zaviesť dieťa do škôlky, či školy. Poobede musí z práce rýchlo utekať späť do škôlky, aby stihol dieťa vybrať, kým toto zariadenie nezatvoria. Domáce úlohy, výchova deti, všetka starostlivosť o ne, domáce práce – to všetko zostáva na pleciach jedného človeka. Navyše nehovoriac o čase, ktorý by táto osoba mohla venovať sebe, svojim záľubám, či oddychu. Ako to všetko zvládnuť?

Nebáť sa prijať pomoc

Obrovskou oporou sú pre mnohých takýchto rodičov ich blízki, ktorí im pomôžu so starostlivosťou, či výchovou. „Bez mojich rodičov by som bola stratená. Nedokážem si predstaviť, ako by som sa postarala sama o svoje tri malé deti, nebyť mojej mamky. Starostlivosťou o deti mi nahrádza milovaného manžela, ktorý tragicky zahynul pri návrate domov z práce. Po jeho smrti som sa zrútila a bez obrovskej pomoci najbližšej rodiny by som tu už zrejme nebola ani ja. Jeho lásku mi však nemôže nahradiť nikto,“ opisuje svoj nesmierne ťažký a tragický osud mladá mamička Kristína z Turčianskych Teplíc.
Čo však s takými matkami, ktoré nijakých príbuzných nemajú, alebo bývajú ďaleko a rodina im nemôže pravidelne pomáhať? Existujú rôzne krízové centrá, dobrovoľníci alebo ochotní susedia, ktorí môžu v tomto prípade pomôcť, postrážiť dieťa, vybrať ho zo škôlky, či pomôcť finančným obnosom. V takto ťažko východiskovej situácii sa však väčšina osamelo žijúcich rodičov nenachádza.

Problémy pri hľadaní zamestnania

Je veľmi neetické a smutné, že neľahkú situáciu osamelých rodičov zneužívajú aj zamestnávatelia. Nie je to oficiálne, ale deje sa to. Ak zamestnávateľ pri prijímaní zamestnanca vie, že sa sám stará o deti, je možné, že sa bude snažiť ponúkať čo najnižší plat, pretože vie, že takáto osoba bytostne potrebuje akékoľvek zamestnanie a tak prijme aj dohodu o nižšom príjme.
Neraz sa stáva, že zamestnávatelia takúto osobu do zamestnania ani neprijmú, pretože si nemôžu dovoliť riskovať, že bude často doma s deťmi, keď budú choré. Nechcú prijať rizikového zamestnanca, u ktorého hrozí, že si bude často vymieňať smeny (ak sa jedná o zamestnanie, v ktorom sa na smeny pracuje), alebo bude prichádzať neskôr a odchádzať skôr kvôli tomu, aby stihol vybrať dieťa zo školského zariadenia. Zamestnávatelia preto uprednostňujú záujemcov, ktorí majú úplnú rodinu, resp. vychovávajú deti spoločne s partnerom. Firmy pri výbere zamestnancov preferujú prioritne mužov bez záväzkov, na druhom mieste ženatých mužov a vydaté ženy, potom slobodné bezdetné ženy a na poslednom mieste sa v očiach prijímateľov do zamestnania nachádzajú osamelo žijúci rodičia.

Pracovné podmienky samoživiteľov

Osamelo žijúcim rodičom sú v rámci zamestnaneckého vzťahu poskytované niektoré výhody. Zákonník práce ich napríklad chráni pred ukončením pracovného pomeru.

Podľa § 64 ods. 1 zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej lehote, teda v lehote, keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec stará o dieťa mladšie ako 3 roky. Ochrana osamelého zamestnanca však nie je nedotknuteľná.

Podľa zákonníka práce, § 64 ods. 3, existujú špecifické dôvody, kedy zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer výpoveďou aj so zamestnancom, ktorý sa sám stará o dieťa vo veku do troch rokov (napr. z dôvodu porušenia pracovnej disciplíny, zrušenia zamestnávateľa a pod.)
Medzi ďalšie výhody, ktoré sa viažu k osamelo žijúcim zamestnancom patrí aj to, že osamelému zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa mladšie ako 15 rokov, nemožno nerovnomerne rozvrhnúť pracovný čas bez jeho súhlasu. Takáto zmena je možná len po dohode s ním. Po osamelej žene alebo osamelom mužovi, ktorí sa trvale starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, môžu zamestnávatelia požadovať prácu nadčas len po dohode s nimi. To isté platí aj v prípade pracovnej pohotovosti. Pracovná pohotovosť sa s nimi môže len dohodnúť. Takáto možnosť je v súlade so zákonom len po predchádzajúcej dohode v tejto veci medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Iné výhody v rámci zamestnaneckého pomeru sa môžu dohodnúť v kolektívnych zmluvách. Zákon sa však snaží zachovať klasický model rodiny a tak mimoriadne zvýhodnenia osamelo žijúcim matkám a otcom neposkytuje.

Na čo máte nárok od štátu?

Materská dovolenka:
V tomto zvlášť citlivom období myslí na rodiča najmä Zákon o rodine. „Z tohto zákona vyplýva, že rodič, ktorý sa priamo nestará o dieťa, je povinný prispievať na dieťa minimálne sumou, ktorá je stanovená na čiastku 30 percent zo sumy životného minima (§ 62 ods. 3 Zákona o rodine). Ženy – slobodné matky, majú nárok na dlhšiu materskú dovolenku – na 37 týždňov,“ ujasňuje predsedníčka Fóra osamelých matiek – FOMA v Bratislave, Ľubica Holešová.

Rodičovská dovolenka:
Osamelý rodič nie je v podmienkach Slovenskej republiky v tejto veci nijako zvlášť uprednostňovaný pred rodičom, žijúcim v kompletnej rodine. Bez ohľadu na to, či ide o muža, alebo ženu, patrí tejto osobe klasická trojročná rodičovská dovolenka a počas tejto doby vyplácaný rodičovský príspevok. V nevyhnutnom prípade, ak si to vyžaduje zlý zdravotný stav dieťaťa, má tento rodič právo na rodičovskú dovolenku a rodičovský príspevok po dobu až do dovŕšenia 6 rokov veku dieťaťa.

Pracovné voľno:
V tomto prípade zákon taktiež nerozlišuje rodičov žijúcich osamotene a rodičov žijúcich v kompletnej rodine. Každému pracujúcemu rodičovi prislúcha zo zákona jednotne 7 pracovných dní, počas kalendárneho roka, na návštevu lekára s chorým dieťaťom, kedy má nárok na náhradu mzdy.

Služobné cesty:
Osamelo žijúci rodičia, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako jeden rok, nemôžu byť vyslaní na pracovnú cestu mimo miesta pracoviska alebo bydliska bez ich súhlasu. Je to možné iba v prípade, ak im to priamo vyplýva z povahy práce, aj to len za určitých podmienok.

Práca z domova:
S osamelo žijúcim rodičom sa zamestnávateľ môže dohodnúť na vykonávaní práce z domova v pracovnom čase, ktorý si sám navrhne a bude ukotvený v pracovnej zmluve uzavretej medzi týmito stranami.

Nadčasy a pohotovosť:
Tehotné ženy, rodičia starajúci sa o dieťa mladšie ako 3 roky a osamelí rodičia, ktorí sa starajú o dieťa mladšie ako 15 rokov, môžu vykonávať prácu vo forme nadčasov a pohotovosť len po ich predchádzajúcom súhlase.

Zdroje:

www.babyweb.sk
www.hnonline.sk
www.zbierka.sk

Na Babywebe tiež nájdete:

Rodinné financie – pôžičky a hypotéky
Keď musíte od dieťaťa odísť
Čo je to stres?

7.11.2010 6:18| autor: Jana Vahančíková

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist