Pravidla súťaží Babyweb.sk

Pravidla soutěží společnosti Media Park s.r.o., se sídlem Praha 5, Kroftova 18, IČ 27376371, provozující weby Babyweb.cz uspořádaných v souladu se zákonem č. 63/1999 Sb.

I. Všeobecné ustanovenia

Organizátorom súťaže (ďalej len „súťaž“) je Media Park, s. r. o. (ďalej len „organizátor“). Adresa pre doručovanie súťažných zásielok je Kroftova 18, Praha 5, 150 00, SMS číslo alebo html formulár podľa zadania súťaže. Na súťaži sa môže zúčastniť fyzická osoba s trvalým pobytom na území EÚ staršia ako 18 rokov, plne spôsobilá na právne úkony. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci organizátora a osoby im blízke. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž či zmeniť jej pravidlá. Vyplnením súťažného dotazníka na príslušnom webe alebo e-mailom (podľa zadania súťaže) – sa príslušná osoba zaväzuje dodržiavať bez výhrad jej pravidlá.

II. Priebeh súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať každý, kto akceptuje pravidlá súťaže, splní nasledujúce podmienky a dodrží postup súťažiaceho pri súťaži – pripojiť sa na danú internetovú adresu – vyplniť kontaktné údaje vo formulári – odpovedať na súťažnú otázku – odoslať formulár a odpoveď pomocou príslušného tlačidla na internetovej stránke súťaže – prípadne odoslať kontaktné údaje a odpoveď poštou, SMS alebo e-mailom na adresu redakcie alebo tel. číslo, ak je táto možnosť uvedená pri príslušnej súťaži na internetovej stránke – v prípade internetových ankiet možno z dôvodu vyváženosti súťaže hlasovať iba raz z daného prehliadača. Posledným termínom na zaslanie odpovede do súťaže je posledný deň súťaže.

Vyhodnotenie súťaže prebehne počas nasledujúcich tridsiatich dní po ukončení súťaže. Vyhodnotenie výsledkov súťaže v súlade s jej zadaním uskutoční komisia zložená z členov redakcie webu a partnerov súťaže. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo kontroly splnenia podmienok účasti v hre a posúdenie nároku na výhru. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo v sporných prípadoch rozhodovať s konečnou platnosťou podľa vlastného uváženia. Výhry nie sú súdne vymáhateľné. Organizátor nenesie zodpovednosť za omeškanie či technické problémy spojené s doručením súťažných kupónov alebo formulárov na adresu určenú na doručenie.

III. Ceny

Ceny výhercom venuje spoločnosť uvedená v upútavke súťaže. Ceny preberajú výhercovia na svoje vlastné riziko a prevzatím ceny preberá výherca plnú zodpovednosť za všetky prípadné škody, ktoré by jemu alebo tretím osobám mohli použitím či využitím ceny vzniknúť. Ceny nie sú súdne vymáhateľné, sú neprenosné a nevymeniteľné. Ceny sa odovzdávajú podľa zadania v súťaži – formou doporučenej zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriéra, osobným vyzdvihnutím v redakcii na adrese sídla spoločnosti, a to na základe predchádzajúcej e-mailovej či telefonickej komunikácie. V prípade, že sa cena vráti späť do sídla odosielateľa ako nevyzdvihnutá alebo neprevzatá, a to z akýchkoľvek dôvodov, a výherca nepožiada o jej opätovné zaslanie do šesťdesiatich dní od navrátenia ceny, nárok na výhru prepadá.

IV. Osobnostné práva a ochrana osobných údajov

Účasťou v súťaži každý účastník súhlasí s tým, že organizátor súťaže je oprávnený využiť poskytnuté osobné údaje na zaradenie do databázy a spracovanie, v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z.., o ochrane osobných údajov na účely súťaže a zároveň udeľuje súhlas prevádzkovateľovi databázy so zasielaním obchodných informácií na poskytnutú kontaktnú adresu v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z., o niektorých službách informačnej spoločnosti, a to až do písomného odvolania súhlasu. Tento súhlas je platný aj pre Partnerov súťaže a udeľuje sa na obdobie trvania päť rokov, ak nebude odvolaný skôr. Mená výhercov sú po skončení súťaže uverejnené (vo forme: meno a priezvisko) na internetových stránkach webu, na ktorom bola súťaž zverejnená, a to najneskôr do tridsiatich pracovných dní od dátumu vyhodnotenia súťaže.

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist