Otec na rodičovskej dovolenke

Po novelizácii Zákonníka práce má i otec dieťaťa právo starať sa o svoje narodené dieťa, a to takmer za rovnakých podmienok ako jeho matka. Otcovi musí na jeho žiadosť zamestnávateľ podľa § 169 Zákonníka práce poskytnúť rodičovskú dovolenku, a to odo dňa narodenia dieťaťa v rozsahu, v akom o ňu požiada, najdlhšie do troch rokov veku dieťaťa, a to aj v prípade, že súčasne s ním matka dieťaťa čerpá materskú (rodičovskú) dovolenku (§ 169 odst. 1 Zák. práce).
ARCHÍV

Aktuálne články nájdete tu:

• Mamičky pozor! Od roku 2012 je vyššia materská
• Rodičovský príspevok po novom

Právo na rodičovskú dovolenku má rovnako ako zamestnankyňa i zamestnanec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo dieťa, ktorého matka zomrela. Rodičovská dovolenka sa zamestnancovi poskytuje odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti najdlhšie do dosiahnutia 3 rokov veku dieťaťa, ak bolo dieťa prevzaté po dosiahnutí 3 rokov veku, najdlhšie však do 6 rokov, poskytuje sa rodičovská dovolenka v rozsahu 22 týždňov od prevzatia dieťaťa, v rovnakom rozsahu sa poskytuje rodičovská dovolenka aj v prípade, že dieťa bolo prevzaté pred dovŕšením 3 rokov veku, ale do dovŕšenia 3 rokov veku dieťaťa uplynie kratší čas než 22 týždňov (§ 169 Zák. práce).

Otec na rodičovskej dovolenke môže požiadať o vyplatenie dávky štátnej sociálnej podpory – teda rodičovského príspevku. (Všeobecne platí, že nárok na rodičovský príspevok má rodič, ktorý sa celodenne osobne stará o dieťa do 3 rokov veku alebo do 6 rokov veku, ak ide o dieťa, ktoré je dlhodobo zdravotne postihnuté alebo dlhodobo ťažko zdravotne postihnuté. Pritom dieťa mladšie ako 3 roky nesmie navštevovať jasle alebo iné predškolské zariadenie v období dlhšom než 5 kalendárnych dní v kalendárnom mesiaci. Dieťa, ktoré dovŕšilo 3 roky veku, môže pravidelne navštevovať predškolské zariadenie, ale iba v rozsahu neprevyšujúcom 4 hodiny denne). Rovnako ako matka na rodičovskej dovolenke i otec môže zvyšovať ekonomickú úroveň rodiny privyrábaním (a to bez vplyvu na výplatu rodičovského príspevku), počas výkonu práce musí zaistiť starostlivosť o dieťa prostredníctvom inej plnoletej osoby. I keď teda nie je vylúčené súčasné čerpanie materskej a rodičovskej dovolenky obidvoma rodičmi (tak biologickými, ako adoptívnymi), právna úprava vylučuje súbežnosť dávok sociálneho zabezpečenia. V praxi to znamená, že ak má matka dieťaťa nárok na finančnú pomoc v materstve (poskytuje sa počas materskej dovolenky, t. j. od narodenia dieťaťa počas 22 týždňov a pri viacpočetných pôrodoch 31 týždňov) alebo počas práceneschopnosti v súvislosti s pôrodom, otcovi nepatrí v tomto období rodičovský príspevok. Ak sa o dieťa v rámci rodičovskej dovolenky starajú obidvaja rodičia, patrí rodičovský príspevok iba jednému z nich.

Rovnako ako obdobie, počas ktorého zamestnankyňa čerpá materskú dovolenku, je i obdobie, počas ktorého čerpá rodičovskú dovolenku zamestnanec, (podľa ust. § 64 odst. 1 písm c Zák. práce) takzvanou ochrannou lehotou, počas ktorej nesmie zamestnávateľ dať zamestnancovi výpoveď z pracovného pomeru (netýka sa to výpovedí z organizačných dôvodov, okrem výpovedí z organizačných zmien spočívajúcich v tom, že sa zamestnávateľ premiestňuje v rámci miest, ktoré boli v pracovnej zmluve uvedené ako miesta výkonu práce). Ak bola zamestnancovi na rodičovskej dovolenke pred nástupom na túto dovolenku daná výpoveď, zvyšok výpovednej lehoty uplynie po ukončení rodičovskej dovolenky, ibaže by zamestnanec vyhlásil, že na dočerpaní výpovednej lehoty netrvá. Ak bola výpoveď daná z dôvodov, pre ktoré možno okamžite ukončiť pracovný pomer, uplynie výpovedná lehota s koncom rodičovskej dovolenky. So zamestnancom na rodičovskej dovolenke nemožno okamžite zrušiť pracovný pomer.

Aj keď zamestnávateľ poskytol rodičom rodičovskú dovolenku do 3 rokov veku dieťaťa, má možnosť i v jej priebehu požiadať zamestnávateľa o ukončenie rodičovskej dovolenky a o návrat do zamestnania. Ak požiada muž o návrat do zamestnania po uplynutí obdobia, počas ktorého je zamestnankyňa oprávnená čerpať materskú dovolenku (t. j. po uplynutí 22 či pri viacpočetnom pôrode 31 týždňov od narodenia dieťaťa), má zamestnávateľ povinnosť zaradiť ho späť na pôvodnú prácu a pracovisko. V prípade návratu zamestnanca do zamestnania po vyčerpaní rodičovskej dovolenky má zamestnávateľ povinnosť zaradiť ho len podľa podmienok pracovnej zmluvy (v súlade s dohovoreným druhom a miestom výkonu práce, teda nie na pôvodnú prácu a pracovisko).

24.5.2009 12:06| autor: Kateřina Janitorová Sixtová

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist