Zistite, kedy máte ideálne dni na počatie

Či už sa práve snažíte otehotnieť, alebo naopak tehotenstvu zabrániť, nie je od veci dokonale chápať, čo sa vo vašom tele deje a prečo. Naučiť sa svojmu telu rozumieť a podľa rôznych signálov vnímať, kedy sa blíži ovulácia, kedy máte neplodné dni a kedy je, naopak, počatie veľmi pravdepodobné, to všetko sa vám môže hodiť kedykoľvek počas celého produktívneho veku. Do všetkých tajov metódy teplotnej, hlienovej a symptotermálnej vás v tomto článku zasvätí známy český sexuológ a predseda Spoločnosti pre plánovanie rodiny a sexuálnu výchovu MUDr. Radim Uzel.

chci_miminko-1100x618.jpg Zdroj: Shutterstock

SLEDOVANIE TEPLOTY

Po uvoľnení vajíčka z vaječníka uprostred menštruačného cyklu vzniká na vaječníku takzvané žlté teliesko, ktoré vyrába hormón progesterón. Okrem toho, že riadi premenu maternicovej sliznice tak, aby bola pripravená na prijatie a uhniezdenie oplodneného vajíčka, spôsobuje tento hormón aj zvýšenie telesnej teploty o 0,2 – 0,4 °C.

Táto zvýšená teplota sa udržiava prakticky po celú druhú polovicu menštruačného cyklu až do nasledujúceho menštruačného krvácania. Zvýšenie teploty svedčí aj o tom, že ovulácia prebehla. U viac než 80 % prípadov teplota stúpne zo dňa na deň, pri ostatných sa zvyšuje stupňovito v priebehu dvoch až troch dní. Tam, kde ovulácia z akéhokoľvek dôvodu nenastáva, zostáva teplota na rovnakej úrovni po celé obdobie cyklu.

AKO TEPLOTU MERAŤ?

Dôležitý je spôsob merania tejto teploty, je totiž závislá aj od príjmu potravy, predovšetkým teplých nápojov. Preto teplotu meriame za štandardných podmienok ráno bezprostredne po prebudení, vždy na rovnakom mieste, a to v ústach, v konečníku alebo v pošve.

Hoci bežný lekársky teplomer ukáže konečnú hodnotu už asi o pol minúty, odporúča sa pre istotu meranie najmenej tri minúty v konečníku alebo v pošve a štyri až päť minút pri meraní v ústach.

Teplota sa zapisuje do menštruačného kalendára s označovanou stupnicou, takže v typických prípadoch od menštruácie po menštruáciu vykáže takzvanú dvojfázovú krivku. V prvej polovici cyklu býva táto krivka nižšia, v druhej polovici o 0,2 – 0,4 °C vyššia, pričom drobné denné výkyvy nie sú podstatné.

NEPLODNÉ DNI

Pre výpočet neplodných dní je najbezpečnejšie takzvané pravidlo „tri po šiestich“. Ak sa totiž nameria v troch po sebe nasledujúcich dňoch teplota vyššia než v šiestich predchádzajúcich dňoch, znamená to nástup neplodného obdobia až do začiatku ďalšej menštruácie.

Opäť pripomíname, že ide o priemery nameraných hodnôt a epizodické jednodenné výkyvy sa dajú prehliadnuť. Až po týchto troch dňoch zvýšenej bazálnej teploty sa môžeme spoliehať na to, že v ženských rodidlách už s najväčšou pravdepodobnosťou neprežíva vajíčko schopné oplodnenia.

SLEDOVANIE HLIENU

Pre istotu sa však oplatí brať ohľad aj na charakter hlienu vylučovaného z hrdla maternice. Tento hlien môžeme zisťovať v pošvovom vchode. V dňoch bezprostredne po menštruácii je hlien hustý, tvorí sa v menšom množstve a často ho medzi vonkajšími pyskami nemôžeme nájsť. Preto sa toto obdobie nazýva aj „suché dni“.

Keď sa blíži ovulácia, hlien sa stáva redším, vodnatým, klzkým a ťahavým. Uvoľňuje sa z maternicového hrdla vo väčšom množstve, takže je dobre hmatateľný medzi vonkajšími pyskami, zachytáva sa na toaletnom papieri a možno ho naťahovať medzi prstami až na vzdialenosť niekoľkých centimetrov.

Tieto zmeny sú najviac viditeľné práve tri dni pred ovuláciou a dva dni po nej a predstavujú tak najplodnejšie obdobie v celom menštruačnom cykle.

Potom sa pod vplyvom hormónov žltého telieska charakter hlienov zasa mení a opäť nastupujú suché dni.

PRED OVULÁCIOU

Počas dní bezprostredne po menštruácii má žena zreteľný pocit suchosti pošvového vchodu a dotyk toaletného papiera napríklad v súvislosti s močením nezanecháva žiadne stopy hlienu.

Pri prvom objavení nemá síce hlien ešte vyslovene ťahavý charakter, ale aj nález hustejšieho a menej klzkého hlienu svedčí o tom, že pomenštruačné suché dni sa končia. Táto zmena nastáva v priemere šesť dní pred ovuláciou. Niekedy sa však udáva obdobie väčšieho rozptylu – od prvého objavenia hlienu zostáva do ovulácie 3 – 10 dní. Len úplne výnimočne bolo niekedy zaznamenané aj obdobie dlhšie.

Keď sa potom blíži ovulácia, žena má čoraz vlhší pocit spojený s určitou klzkosťou. Veľké pysky po sebe vzájomne lepšie kĺžu, na prstoch sa objaví značne pružnejší, ťahavejší a podstatne redší hlien. Vzhľadom sa tento hlien podobá surovému vaječnému bielku. Niekedy je uprostred cyklu ešte mierne ružovkastý, čo je podmienené mikroskopickým krvácaním, ktoré občas ovuláciu sprevádza.

SUCHÉ DNI

Posledný deň výskytu tohto riedkeho ťahavého hlienu označujeme ako hlienový vrchol. Nie je to teda deň, keď sa vyskytuje najväčšie množstvo hlienu, ale posledný deň jeho výskytu. Nasledujúci deň sa hlien opäť stáva hustým a menej ťahavým, eventuálne sa objavujú „suché dni“ trvajúce až do nasledujúcej menštruácie. Je však nutné zdôrazniť, že na zmeny hlienu môže pôsobiť zápalové ochorenie pošvy sprevádzané výtokom alebo aj sexuálne vzrušenie, pri ktorom sa väčšinou v pošvovom vchode zvýšené zvlhčenie prejavuje tiež.

Pozorovanie hlienu by sa preto malo diať vo vyhovujúcom čase, väčšinou keď žena ide ráno na toaletu. Po vymočení niekedy býva viditeľná dokonca visiaca nitka takzvaného plodného hlienu. Každodenné pozorovanie sa môže zaznamenávať do menštruačného kalendára písmenami H = hlien a S = sucho alebo rôznymi farbami. Vyplatí sa tiež hlien označiť ďalším znamienkom inej pozorovanej kvality, ako napríklad hustý, lepkavý, číry, tenký, klzký, biely a pod. Zmeny hlienu nastávajú u každej ovulujúcej ženy, majú však často individuálny charakter, ktorému sa naučí porozumieť žena sama. Vrchol ťahavosti, riedkosti a hojnosti hlienu sa do kalendára nápadne označí a od nasledujúceho dňa sa potom dni číslujú 1, 2, 3. V prípade, že sa v priebehu týchto dní objaví znovu ťahavý hlien, označí sa opäť a dni sa počítajú od začiatku.

Ak sa hlienová metóda používa na antikoncepčné účely, možno mať nechránený pohlavný styk bezprostredne po menštruácii, keď sa spravidla objaví prvý suchý deň. Len čo sa však objavia prvé stopy vlhkosti alebo ak na toaletnom papieri objavíte stopy hlienu, prípadne medzi prstami, žena by sa mala pohlavného styku zdržať. Aj v priebehu suchých dní sa pohlavný styk odporúča iba každý druhý deň, lebo zvyšok mužského semena môže byť nasledujúci deň zamieňaný za začiatok ovulačného hlienu. Po dni vrcholného výskytu hlienu sa odporúča sexuálna abstinencia ešte tri dni (označované v kalendári 1, 2, 3) a od nasledujúceho dňa je potom možná nechránená súlož až do začiatku nasledujúcej menštruácie.

Čítajte tiež:

KRATŠÍ CYKLUS

Ešte však existuje jedna komplikácia hlienovej metódy. Občas totiž suché dni v prvej polovici menštruačného cyklu chýbajú. To sa môže stať hlavne u žien, ktoré majú cyklus značne kratší (25 dní a menej).

Prvá fáza cyklu je tak skrátená a ovulácia príde skôr. V takom prípade sa odporúča nechránený styk až v druhej polovici cyklu, teda až štvrtý deň po výskyte ovulačného vrcholu.

Niekedy sa v rámci periodickej abstinencie hovorí aj o takzvanej symptotermálnej teplote. Čo toto múdre slovíčko znamená? Symptómy, to sú všetky príznaky ovulácie vrátane opisovaných zmien hlienu a k tomu sa ešte pripočíta krivka bazálnych teplôt – metóda termálna. Niektorí nadšení propagátori hlienovej metódy tvrdia, že je sama osebe dostatočná a už netreba merať teplotu. Argumentujú zbytočnou zložitosťou hlavne pre zamestnané ženy a ženy v rozvojových krajinách. Táto námietka však nie je potvrdená. Napokon, aj obyčajným sedliackym rozumom pochopíme, že čím viac ukazovateľov ovulácie sa sleduje, tým musí byť metóda presnejšia a spoľahlivejšia.

SAMOVYŠETRENIE

Niektoré ženy v deň svojej ovulácie pociťujú určitú bolesť v podbruší, u iných sa zasa počas ovulácie objavuje slabý náznak krvácania (pozri ružové sfarbenie ovulačného hlienu). Niekedy sa všetky tieto príznaky dajú ešte doplniť nahmataním maternicového čapíka.

Je síce pravda, že niektoré ženy majú zábrany siahať si prstami hlboko do pošvy, no v polohe v podrepe je väčšina žien schopná si svoj maternicový čapík nahmatať. Toto vyšetrenie sa dá vykonávať prstami pravej ruky s ľavou nohou pokrčenou na stoličke (u ľaváčok bude, pochopiteľne, pokrčená pravá noha).

Bezprostredne po menštruácii je maternicový čapík tvrdý asi ako nosová chrupavka, uprostred jeho vydutia je jamka alebo štrbinka (to je otvor vedúci do maternice). Štyri až päť dní po ovulácii čapík mäkne, namiesto charakteru nosovej chrupavky má pohmatový charakter dolnej pery a súčasne sa špičkou prstov môže žena presvedčiť o tom, že otvor vedúci do maternice sa mierne otvára. V období ovulácie je čapík ťažšie dosiahnuteľný.

INTÍMNA REČ

Všetky tieto opísané spôsoby samovyšetrenia majú nespornú prednosť v tom, že žena sa učí porozumieť vlastnému telu. Austrálsky doktor Billings s nadšením vyučuje ženy všetky tieto metódy a ako sám presvedčivo tvrdí, ku každej žene hovorí jej prirodzenou vlastnou intímnou rečou.

Propagácia periodickej sexuálnej abstinencie s využívaním hlavne hlienovej metódy je tiež veľkým ústupkom katolíckej cirkvi, ktorá prísne zakazovala akékoľvek intímne dotyky a jej prísne opatrenia boli dokonca aj na úkor normálnej hygieny. Privítajme preto skutočnosť, že aj kňazi vysvetľujú ženám, ako správne pátrať prstami medzi vonkajšími pyskami, vyťahovať medzi prstami hlien alebo hlbokými hmatmi si vyšetrovať tvrdosť alebo mäkkosť maternicového čapíka.

BEZPEČNÉ OBDOBIE

Využívanie symptotermálnej teploty sa teda v prvých dňoch po menštruácii riadi podľa charakteru hlienu – súlož je dovolená iba počas „suchých“ dní. Po ovulácii sa môžete riadiť bazálnymi teplotami (pravidlo „tri po šiestich“ – pozri vyššie), zisťovanie hlienu tu môže hrať podpornú a kontrolnú rolu.

Ak sa riadime obomi kritériami, má tretí deň zvýšenej bazálnej teploty a štvrtý deň po vrchole hlienu rovnakú výpovednú hodnotu a znamená bezpečné obdobie. Niekedy sa to nazýva metóda dvojitej kontroly. Vyšetrenie maternicového čapíka, slabé ovulačné špinenie a ovulačná bolesť v podbruší môžu hrať ďalšiu podpornú úlohu. Tieto znamenia však samy osebe spoľahlivú metódu neznamenajú. Hlavne bolesť v podbruší môže byť úplne iného pôvodu. Napokon, koho občas nebolí brucho?

KALENDÁROVÁ METÓDA

Záverom pomocných metód pri periodickej sexuálnej abstinencii zostáva ešte spomenúť takzvanú jednoduchú kalendárovú metódu, ktorá bola predtým veľmi odporúčaná. Sama osebe však predstavuje nie príliš spoľahlivý spôsob určovania termínu ovulácie. Je to tak predovšetkým preto, že u väčšiny žien nie sú ani dva po sebe nasledujúce menštruačné cykly úplne rovnaké ako do celkovej dĺžky, tak aj čo sa týka načasovania ovulácie. V každom prípade existuje určité percento žien, ktoré majú menštruáciu a ovuláciu úplne pravidelne ako hodinky. U takejto ženy, samozrejme, aj takáto jednoduchá kalendárna metóda funguje k úplnej spokojnosti.

TERMÍN OVULÁCIE

Táto metóda vychádza z pozorovania, že ovulácia nastáva 12 – 16 dní pred prvým dňom nasledujúcej menštruácie. Na tomto základe sa podľa dĺžky predchádzajúceho cyklu dá odhadnúť termín ovulácie v cykle nasledujúcom. Zároveň treba ešte počítať so životnosťou vajíčka a spermie. Čím viac predchádzajúcich cyklov sa berie do úvahy, tým je metóda spoľahlivejšia. Skúsení autori odporúčajú, aby sa zohľadňovalo najmenej šesť predchádzajúcich a po sebe nasledujúcich menštruačných cyklov. Výpočet je potom veľmi jednoduchý.

  • Počet dní najkratšieho cyklu mínus 20 = prvý plodný deň.
  • Počet dní najdlhšieho cyklu mínus 10 = posledný plodný deň.

Napríklad dĺžky posledných šiestich menštruačných cyklov boli 28, 26, 28, 29, 27 a 29 dní. Potom platí:

  • 26 – 20 = 6
  • 29 – 10 = 19

Počítajúc od prvého dňa menštruácie sa žena musí zdržať pohlavného styku od 6. do 19. dňa, teda plných 14 dní. Niektorí autori pripúšťajú namiesto čísel 20 a 10 odčítať čísla 18 a 11, teda:

  • 26 – 18 = 8
  • 29 – 11 = 18

Žena môže súložiť ešte o dva dni dlhšie pred ovuláciou a začať o jeden deň skôr po ovulácii. Čas odporučenej sexuálnej abstinencie sa teda skráti o tri dni, namiesto 14 dní trvá len 11 dní, ale je to už na úplnej hranici bezpečnosti metódy.

Použite našu kalkulačku na výpočet svojej ovulácie

14.11.2022 5:42| autor: Radim Uzel

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist