Pestúnstvo: alternatíva, keď nemôžete mať deti

Ste bezdetný pár a túžite po deťoch, ale vlastné vám neboli dopriate? Alebo ste rodina s deťmi a chcete pomôcť iným deťom, aby tiež zažili teplo rodinného kozuba? Potom je pre vás ideálne pestúnstvo!

pestounstvi-1100x618.jpg Zdroj: Shutterstock

Pestúnstvo je na Slovensku dobre zavedené a stalo sa jednou z alternatív pre deti aj dospelých, ako utvoriť rodinu. Existuje totiž stále množstvo detí, ktoré z najrôznejších dôvodov nemajú šancu žiť vo svojej biologickej rodine. Pestúnstvo je pre ne jedna z mála možností, ako to dosiahnuť a nejakú (hoci nie biologickú) rodinu mať.

NÁVRAT DO MINULOSTI: CHOVANSTVO

Vedeli ste, že pestúnstvo sa v minulosti nazývalo chovanstvo? A že bolo zakomponované do všeobecného občianskeho zákonníka v roku 1812? Rodičia mohli svoje dieťa kedykoľvek zveriť do starostlivosti pestúna, a to na základe zmluvy schválenej zákonom. Po roku 1950 pestúnstvo z československého právneho poriadku zmizlo a vrátilo sa až v roku 1973 so zákonom č. 50/1973 Zb. o pestúnskej starostlivosti. Na Slovensku je pestúnska starostlivosť upravená v zákone o rodine (paragraf 48 a nasl.).

PESTÚNSTVO A PESTÚN

Pestúnstvo je určitou formou náhradnej rodinnej starostlivosti, pri ktorej sa pestún stará o zverené dieťa počas nevyhnutne nutného obdobia, ktoré je kratšie či dlhšie. Často je to niekoľko rokov, ale môže to byť aj obdobie až do dospelosti dieťaťa. Pestúnom sa môže stať ako bezdetný pár, tak aj rodina s deťmi, ale aj jednotlivec. Sú to teda ľudia, ktorí sa starajú o zverené dieťa, pričom mu poskytujú domov a rodinné zázemie. Pestúni sa o dieťa starajú, vychovávajú ho a rozhodujú o jeho bežných veciach.

PESTÚNSKA STAROSTLIVOSŤ

Tá vzniká na základe rozsudku súdu, a to v prípade, keď biologickí rodičia nie sú schopní riadne sa o svoje dieťa či deti postarať. Pestúni síce dieťa vychovávajú a starajú sa oň, ale nemajú k nemu vyživovaciu povinnosť a nie sú jeho zákonnými zástupcami. Tými zostávajú stále biologickí rodičia. Tí za svoje deti nesú zodpovednosť, preto poznajú meno aj bydlisko pestúnov. Biologickí rodičia môžu rovnako súd požiadať o stanovenie styku so svojím dieťaťom. S pestúnskou rodinou je počas pestúnstva vždy v pravidelnom kontakte sociálny pracovník.

DETI V PESTÚNSKEJ STAROSTLIVOSTI

Do pestúnskej starostlivosti sa dostávajú hlavne deti, ktoré z nejakých dôvodov nemôžu byť adoptované. Rovnako ako pestúni nemajú práva biologických rodičov, tak ani deti v pestúnskej starostlivosti nemajú vo vzťahu k nim práva biologických potomkov. Pestúnska starostlivosť môže byť zrušená – na základe návrhu samotných pestúnov alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí.

FINANČNÁ STRÁNKA PESTÚNSTVA

Pestúnstvo je finančne riešené príspevkami od nadácií i štátu. Nadácie môžu poskytovať finančné a vecné dary a štát dávky. Tieto dávky pre pestúnov sú vyplácané ako každá iná dávka prostredníctvom pracovísk úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aké peňažné dávky môžu pestúni čerpať?

  • Jednorazový príspevok pri zverení dieťaťa do náhradnej starostlivosti
  • Opakovaný príspevok dieťaťu zverenému do náhradnej starostlivosti
  • Odmena pestúna pri výkone pestúnskej starostlivosti
  • Príspevok na zakúpenie motorového vozidla – vo výške 50 % ceny motorového vozidla
  • Jednorazový príspevok dieťaťu pri zániku náhradnej starostlivost

Čítajte tiež:

AKO SA STAŤ PESTÚNOM?

Pestúnstvo je veľmi vážne rozhodnutie, ktoré doslova prevráti dovtedajší život daného páru či jedinca naruby. Preto by si každý adept mal nechať dostatok času na rozmyslenie a dobre zvážiť daný krok, a to i s rodinou. Rola pestúna je úloha na mnoho rokov, ak nie na celý život.

ŽIADOSŤ O NÁHRADNÚ STAROSTLIVOSŤ

Ak sa rozhodnete pre pestúnstvo, žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov podáte na ÚPSVaR príslušnom podľa miesta vášho trvalého bydliska. Žiadosť doložíte požadovanými dokumentmi a očakávate návštevu sociálnej pracovníčky v mieste vášho bydliska ako žiadateľa o náhradnú starostlivosť.

ČO SA DEJE ĎALEJ?

  • Odborné posúdenie žiadosti – posudzuje sa pri ňom vaša osobnosť, psychický a zdravotný stav, motivácia a vlohy pre pestúnstvo, stabilita manželstva či partnerstva, rodinné prostredie, bývanie a domácnosť vrátane schopnosti detí už žijúcich vo vašej domácnosti prijať do rodiny ďalšie dieťa či deti.
  • Odborná príprava na prijatie dieťaťa – zahŕňa schopnosť naučiť sa sebareflexii, poznať práva a potreby dieťaťa, ale aj práva a povinnosti pestúna, vedieť, ako riešiť styk dieťaťa s biologickými rodičmi, ako komunikovať s dieťaťom a ďalšiu spoluprácu s odborníkmi.
  • Výber pestúna pre dieťa – krajský úrad následne vyberá pestúna pre určité dieťa. Ako žiadateľov vás potom informujú o tom, že vás vybrali ako vhodných pestúnov, a zoznámite sa s dieťaťom. Ak zoznámenie prebehne hladko, dôjde na základe rozhodnutia súdu ku zvereniu dieťaťa do vašej starostlivosti.
  • Príchod dieťaťa do rodiny – pred príchodom dieťaťa do vašej rodiny sa s ním bližšie zoznamujete, a to počas návštev v dojčenskom ústave alebo v detskom domove, kde dieťa dovtedy žije. Odtiaľ potom odchádza k vám do pestúnskej rodiny.

Celá táto anabáza je veľmi náročná na psychiku ako vašu, tak dieťaťa. Preto sa na všetko dobre pripravte.

 

23.1.2023 5:09| autor: Pavla Košík Jelínková | zdroj: Redakcia Babyweb.sk

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist