Všetko o pôrode ako o fyziologickom deji

Čo všetko so sebou prináša pôrod? K čomu môžeme prirovnať pôrodné bolesti? A prídem vôbec na to, že už je to ono? Otázky, ktoré iste trápia mnohé z vás, nastávajúcich mamičiek. Nasledujúce riadky vám mnohé objasnia.

Niektoré ženy pociťujú na konci tehotenstva (2 až 3 týždne pred termínom pôrodu) tzv. predzvestné sťahy, ktoré sú však nepravidelné, slabé a po určitom čase ustávajú.

1. pôrodná fáza – fáza otvárania

Vlastný pôrod sa začína až pravidelnými sťahmi maternice, ktoré majú otvárací efekt na krček maternice. Väčšinou sú vnímané ako tlaky alebo bolesti v podbruší alebo v krížoch. Intervaly medzi kontrakciami sa skracujú. Ak sú pravidelné po desiatich či piatich minútach alebo odteká plodová voda, rodička je prijatá na pôrodnícke pracovisko.

Odtok plodovej vody

Ak sa stane, že plodová voda odtečie pred začiatkom maternicových sťahov, musí byť žena hospitalizovaná tiež. Na príjme s rodičkou vždy spíšu rodinnú, osobnú i pôrodnícku anamnézu. Zmerajú jej teplotu a krvný tlak, vyšetria moč, vyhotovia vstupný kardiotokografický záznam a potom lekár urobí vonkajšie a vnútorné pôrodnícke vyšetrenie. Potom určí rodičke ďalší postup.

Príprava na pôrod

Ak pôrodnícky nález dovolí a žena súhlasí, začína sa tzv. príprava na pôrod – t. j. iba čiastočné oholenie vonkajších rodidiel, vyprázdnenie konečníka klystírom a osprchovanie, ak je pôrodnícky nález pokročilý, príprava sa nerobí.

Termín „fáza otvárania“ vyjadruje podstatu prebiehajúceho deja – otváranie, rozvíjanie pôrodných ciest a je najdlhším úsekom pôrodu. Začína sa započatím pravidelnej činnosti maternice, keď sú sťahy mimovoľné, nezávislé od vôle a dostavujú sa spočiatku v intervaloch po 15 a ďalej po 10 či 5 minútach. Zvyčajne trvajú okolo 20 sekúnd, v priebehu pôrodu sa ich dĺžka postupne predlžuje, takže ku koncu prvej pôrodnej fázy trvajú až 45 sekúnd.

Kontrakcie

Na kontrakciách sa sleduje ich frekvencia, intenzita, trvanie a pravidelnosť. Pri kontrakcii sa maternica dvíha dohora a vyklenuje prednú brušnú stenu, zadná stena následne tlačí proti chrbtici. Činnosť maternice je možné sledovať aj prostým pohľadom – sťahujúca sa maternica sa napriami a vyduje brušnú stenu, pohmatom dlane položenej na brušnej stene sa dá odhadnúť intenzita a trvanie kontrakcie. Presnejšie môžeme kontrakcie registrovať prístrojom (tokograf), ktorého snímacia časť sa upína na brušnú stenu.

Sťahy svalových vlákien maternice už vedú k evidentnému rozvíjaniu hrdla a bránky. Postupné uvoľňovanie pôrodných ciest sa opisuje v centimetroch, od 3-centimetrovej bránky prebieha pôrod obvykle rýchlejšie.

Pri kontrakciách žena pravidelne a povrchne dýcha, pri bolestivých kontrakciách si tiež sama masíruje (alebo lepšie partner) krúživými pohybmi oblasť krížov. Medzi kontrakciami sa uvoľní a pravidelne dýcha. Počas pôrodu neprijíma tuhú stravu, pije po dúškoch tekutiny – čaj, minerálky. Rodička je pod trvalým dohľadom pôrodnej asistentky, pravidelne sa kontroluje frekvencia a intenzita kontrakcií a kvalita ozvien plodu, v stanovených intervaloch je natáčaný kardiotokografický záznam.

Každé dve hodiny je vnútorne vyšetrená, pôrodná asistentka tiež pravidelne meria krvný tlak. Treba pamätať aj na vyprázdňovanie močového mechúra, pretože plný močový mechúr zdržuje postup hlavičky.

Pôrodné bolesti

Žena pri pôrode pociťuje bolesti, pretože opísaný dej – stenčovanie svalstva dolnej časti maternice, ktoré sa presúva v prvej pôrodnej fáze cez hlavičku plodu, prebieha za jeho súčasného maximálneho napínania. Pritom sú stláčané cievy, ktoré prebiehajú v napínajúcej sa svalovine. Tieto skutočnosti môžu spôsobovať pocity bolesti pri kontrakciách.

Strach z pôrodu

Lekár vám počas pôrodu podľa potreby a po dohode s vami bude ordinovať lieky proti bolesti vrátane tzv. „epidurálnej analgézie“. Vy sama si uľahčíte pôrod tým, že pri sťahoch maternice budete správne dýchať (tým zásobujete svoje telo kyslíkom a zároveň dodávate nevyhnutný kyslík svojmu dieťatku) a medzi sťahmi budete dbať na uvoľnenie celého tela.

Nemajte z pôrodu strach, zosilňoval by vnímanie bolesti. Na strach nie je dôvod. Ak bude treba, lekári a sestry vám ihneď poskytnú odbornú pomoc.

Trvanie prvej pôrodnej fázy

Pozvoľné a šetrné zostupovanie hlavičky vyžaduje určitý čas. U žien, ktoré rodia po prvýkrát, trvá prvá pôrodná fáza 6 až 8 hodín. V prípade viacnásobných rodičiek, kde už boli pôrodné cesty predchádzajúcim pôrodom uvoľnené, prebehne prvá pôrodná fáza rýchlejšie, väčšinou za 4 až 6 hodín.

Pôrod, ktorý by trval viac ako 12 hodín, sa pokladá za predĺžený. Je však rad prostriedkov, ktorými ho môžeme ovplyvňovať tak, aby sme dlhý pôrod skrátili a aby sa tak nestal zbytočne veľkou záťažou ako pre rodičku, tak aj pre plod.

Ak už hlavička vstúpila do panvy, môže sa rodička voľne pohybovať po pôrodnej izbe, výhodou je pobyt v sede v sprche, vo vodnom kúpeli s teplou vodou, využívanie veľkých gymnastických balónov a pod. Chybou je, ak je rodička v 1. pôrodnej fáze trvalo na lôžku. Bolesť znáša oveľa lepšie, ak môže pri kontrakcii meniť svoju polohu.

Pretrhnutie plodovej blany

V priebehu prvej pôrodnej fázy sa postupne zväčšuje tlak plodovej vody na plodové blany, ktoré v určitej chvíli puknú a plodová voda odtečie. Ak plodová voda neodtečie samovoľne, urobí sa v priebehu kontrakcie a pri určitom náleze (asi 4 cm od bránky) pretrhnutie blanového vaku.

Tento výkon je pre rodičku a plod úplne nebolestivý. Jej účelom je urýchlenie ďalšieho priebehu pôrodu. Po samovoľnom odtoku plodovej vody alebo po pretrhnutí blanového vaku je rodička vždy vnútorne vyšetrená.

Predčasný odtok plodovej vody

Ak žene odtečie plodová voda ešte pred začiatkom činnosti maternice (tzv. predčasný odtok plodovej vody), volí sa obvykle vyčkávací postup trvajúci približne 24 hodín. Pri priebežnom sledovaní stavu plodu sa čaká na samovoľný nástup činnosti maternice.

Ak k nemu nedôjde, nasleduje vyvolanie pôrodu pri odtekajúcej plodovej vode, tzv. provokácia pôrodu. Inak by pri dlhšie odtekajúcej plodovej vode hrozilo riziko infekcie plodu.

Postup plodu

Pri pravidelnej činnosti maternice má postup plodu pôrodnými cestami tri charakteristické fázy – vstup do panvového vchodu, zostup pôrodným kanálom a výstup z pôrodných ciest. Pôrodný mechanizmus je spôsob, akým plod a jeho časti prechádzajú pôrodnými cestami. Je daný nutnosťou, aby sa plod prispôsobil priestorovým pomerom, hlavne keď sú pôrodné cesty tvrdé.

Rozvinutie bránky sa niekedy ohlási nevoľnosťou, zostup hlavičky na panvové dno potom vyvolá tlakom na konečník pocit nutkania na stolicu a nutkania na tlačenie. Kým rodička nie je vyšetrená, mala by sa zdržať tlačenia a rýchlo a povrchne dýchať.

Čítajte tiež:

2. pôrodná fáza – vypudzovacia

Úplným otvorením pôrodných ciest – zánikom bránky sa končí prvá pôrodná fáza a začína sa druhá – ktorá je ukončená pôrodom plodu.

U prvorodičiek môže trvať až 2 hodiny, u viacnásobných rodičiek trvá obvykle kratší čas. Žena si môže vybrať polohu, ktorá je pre ňu najpríjemnejšia, obvyklá je poloha na chrbte s pokrčenými a so široko roztvorenými nohami.

Sťahy maternice bývajú teraz častejšie, silnejšie a trvajú dlhšie. V tejto fáze je plod pôrodnými cestami skutočne vypudzovaný z dutiny maternice pošvou von v dôsledku vypudzovacích kontrakcií.

Keď hlavička zostúpi na panvové dno, je rodičkou vnímaná ako cudzie teleso, ktoré tlakom na konečník dráždi na tlačenie, a použitie brušného lisu, ktorý, ak je správne použitý pri maxime maternicovej kontrakcie, zvýši jej efekt. Po každej kontrakcii sa kontrolujú ozveny plodu.

Tlačenie

Skôr ako sa vnútorným vyšetrením zistilo, že hlavička dokončila vnútornú rotáciu, musí sa rodička zdržať tlačenia a kontrakcie predýchavať, teda musí dýchať rýchlo a povrchne. Keď sú na tlačenie splnené podmienky, asistentka alebo lekár dávajú rodičke pokyny a ona sa už môže aktívne zúčastňovať na pôrode tým, že tlačí. To jej väčšinou prináša úľavu. Pôrodná asistentka žene vysvetlí, ako sa má správať – zhlboka sa nadýchnuť, zadržať dych, zatvoriť oči a ústa, pritiahnuť hlavu k hrudi a celou silou tlačiť do konečníka ako pri stolici. Všetko sa počas jednej kontrakcie opakuje, najlepšie 3-krát. Po kontrakcii sa žena vydýcha.

Nastrihnutie hrádze

Pôrodná asistentka alebo lekár, ktorý vedie pôrod, riadi pri tlačení priechod hlavičky i tela plodu tak, aby bol pre plod i rodičku čo najšetrnejší. Ak sa napína hrádza a jej koža pri kontrakcii bledne a leskne sa (známky hroziaceho roztrhnutia), je nutné urobiť po dezinfekcii nastrihnutie – tzv. epiziotómiu. Nastrihnutie je bezbolestné pri kontrakcii, pri maximálnom napätí hrádze, ktorá je tlakom hlavičky proti plodu znecitlivená a iba vtedy, ak je to nevyhnutné ako prevencia tržných poranení rodidiel – ak je plod príliš veľký alebo pošvový vchod príliš úzky. Ak sa nastrihnutie vykonáva mimo kontrakcie, je to vždy pri lokálnom znecitlivení tkanív.

Novorodenec

Novorodenec zostáva spojený pupočníkom s placentou, ktorá je doposiaľ v maternicovej dutine. Novorodenca obvykle priložia ešte neumytého k matkinej hrudi, aby nadviazal prvý telesný kontakt. Pri každom pôrode je prítomný detský lekár, ktorý novorodenca prezrie a zistí, či je všetko v poriadku.
Po utretí, označení, kontrole podviazania pupočníka a nakvapkania do očí novorodenca zabalia a dajú do postieľky vedľa matky.

3. pôrodná fáza – na pôrodnom lôžku

Takzvaná fáza na lôžku alebo tretia pôrodná fáza sa začína pôrodom plodu a končí sa pôrodom placenty. Pri lekársky vedenom pôrode je rodičke do lakťovej žily vstreknutá látka na skrátenie tejto pôrodnej fázy (jej trvanie je individuálne – obvykle 5 až 60 minút) a na zníženie krvnej straty.

Tá sa však vďaka medikamentóznemu vedeniu pohybuje iba medzi 100 až 350 ml. Obvykle za niekoľko minút sa maternica začína sťahovať a od jej steny sa začne odlučovať placenta. Z otvorených ciev vyteká krv medzi placentu a stenu maternice, tvorí sa tzv. retroplacentárny hematóm, ktorý odďaľuje placentu od steny maternice.

Pôrod placenty

Odlúčená placenta s retroplacentárnym hematómom klesne svojou hmotnosťou dole a rodička je vyzvaná, aby zatlačila. Pôrod placenty je bezbolestný. Porodenú placentu musí lekár dôkladne skontrolovať, aby sa zistilo, či je celá, či v maternici nezostali jej zvyšky.

Po zavedení pôrodníckych zrkadiel lekár preskúma, či nie je poranený krček maternice, pošvové steny a pošvový vchod. Ak sú zistené pôrodné poranenia, ošetria ich. Nastrihnutie hrádze je po miestnom znecitlivení špeciálnym roztokom chirurgicky ošetrené zošitím.

Po pôrode rodička ostane na pôrodnej sále ešte dve hodiny. Tu je pod neustálym dohľadom pôrodnej asistentky.

Po ošetrení pôrodných poranení žene vždy zmerajú krvný tlak, teplotu a pulz. Unavená rodička sa už môže napiť a konečne si odpočinúť. Po uplynutí dvoch hodín môže byť rodička, u ktorej neboli zistené nepravidelnosti, prevezená na oddelenie šestonedelia.

Cieľom lekárskeho vedenia pôrodu je zabezpečenie normálneho (fyziologického) priebehu pôrodného deja bez ohrozenia zdravotného stavu rodičky i novorodenca.

3.10.2017 3:56| autor: Alena Měchurová

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist