Príspevok na starostlivosť o dieťa

Mamičkám, ktoré sa rozhodli ísť od januára do práce, zaplatí výdavky za jasle či opatrovateľku pre ich dieťatko štát. Viete, za akých podmienok a kde si môžete tento príspevok vybaviť? Baby-web vám poradí.

Od prvého januára tohto roku existuje možnosť, na základe ktorej si môže každá mamička, ktorá je so svojím dieťatkom na materskej dovolenke, vybrať, či sa vráti späť do zamestnania, alebo zostane doma pri svojom dieťati a zvolí osobnú starostlivosť o svojho drobčeka.

V prípade, že sa mamička rozhodne vrátiť do zamestnania, má na výber z dvoch možností:
1. ponechať si rodičovský príspevok,
2. požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa.

Od januára tohto roku je totiž možné ponechať si rodičovský príspevok, resp. požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa a zároveň pracovať a poberať mzdu, resp. mať príjem z podnikateľskej činnosti.

Ako sa rozhodnúť?

Všetko závisí od veku vášho dieťaťa, výšky vášho rodičovského príspevku a výšky výdavkov za škôlku či jasle.
• V prípade, že ste splnili nárok na poberanie vyššieho rodičovského príspevku vo výške 256 eur a vaše dieťa ešte nedovŕšilo vek 20 mesiacov, určite sa vám viac oplatí ponechať si svoj rodičovský príspevok, nakoľko jeho výška je vyššia ako výška príspevku na starostlivosť o dieťa, ktorá predstavuje sumu maximálne do výšky 230 eur.
• Ak ste však poberateľkou nižšieho rodičovského príspevku vo výške 190,10 eur, alebo vaše dieťatko už dosiahlo vek 20 mesiacov a rodičovský príspevok sa vám automaticky znížil na túto sumu, je rozhodovanie trošičku zložitejšie.
• Ak pochádzate z odľahlejších častí Slovenska, kde je úroveň služieb a ich finančná náročnosť nižšia, možno vám bude poskytovaný rodičovský príspevok vo výške 190,10 eur postačovať na výdavky spojené so starostlivosťou o vašu ratolesť.
• Vo väčších mestách a v Bratislave sú však služby neporovnateľne finančne náročnejšie, a preto nemusí suma rodičovského príspevku postačovať na ich úhradu. Preto v prípade, že vás jasličky alebo súkromná profesionálna opatrovateľka bude stáť viac ako 190,10 eur mesačne, oplatí sa vám požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa. Ten vám však bude vyplatený maximálne do výšky 230 eur. Túto sumu musíte vedieť preukázať a pravidelne dokladovať.

Pre koho je príspevok určený?

Zákon č. 561/2008 Z.z o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov definuje tento príspevok ako sociálnu dávku určenú na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. Tento príspevok sa poskytuje rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.

Nárok na tento príspevok si môže uplatniť každý rodič, ktorý (podľa Zákona č. 561/2008):
• vykonáva zárobkovú činnosť, študuje dennou formou na strednej škole alebo na vysokej škole,
• sa poskytuje starostlivosť dieťaťu poskytovateľom na území Slovenskej republiky,
• má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky a
• dieťa má trvalý pobyt alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.

Za zárobkovú činnosť sa považuje aj poberanie materského alebo poberanie obdobnej dávky v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa!
Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká, ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi oprávnenej osoby materské alebo obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine.

Nárok na príspevok na starostlivosť o dieťa nevzniká na dieťa:
• ak sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby materské,
• obdobná dávka v cudzine po uplynutí šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa alebo rodičovský príspevok alebo obdobná dávka v cudzine,
• na ktoré sa za celý kalendárny mesiac poskytuje jednej z oprávnených osôb alebo manželovi (manželke) oprávnenej osoby príspevok na služby pre rodinu s deťmi podľa osobitného predpisu.

Výška príspevku

Od 1. januára tohto roku sa výška príspevku zvýšila oproti minulému roku z 164,22 eura na sumu maximálne do výšky 230 eur. Tento príspevok je však podmienený pravidelným dokladovaním výdavkov rodiča spojených so starostlivosťou o dieťa. Pôvodne predkladaný návrh na zvýšenie príspevku na starostlivosť o dieťa až do výšky 300 eur mesačne nebol schválený.
Naďalej však platí, že mamičky si môžu požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa vo výške 41,10 eur, ktorý je poskytovaný bez preukazovania výdavkov, a to v tom prípade, ak starostlivosť o dieťa zabezpečí dospelá fyzická osoba bez živnostenského oprávnenia alebo zárobkovo činný rodič.
V minulosti bolo možné požiadať si aj jednorazový príspevok pre rodiča pri nástupe do zamestnania. Avšak v súčasnosti vzhľadom na skutočnosť, že matke pri nástupe do zamestnania nebude rodičovský príspevok odobraný, sa tento jednorazový príspevok pre rodiča odôvodnene zrušil.

Kde o príspevok žiadať?

Príspevok na starostlivosť o dieťa poskytuje príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Rodič musí výdavky, ktoré uhradil poskytovateľovi za starostlivosť o dieťa, vedieť zdokladovať. Príspevok je po splnení všetkých podmienok poskytovaný v súčasnosti do výšky maximálne 230 EUR.

Pri vybavovaní tohto príspevku je nutné vyplniť Žiadosť o príspevok na starostlivosť o dieťa a priniesť si so sebou nasledujúce doklady:
• občiansky preukaz,
• rodný list dieťaťa,
• potvrdenie o nároku na materské,
• všetky potvrdenia o poskytovaní starostlivosti o dieťa, resp. zmluvu o poskytovaní starostlivosti fyzickou osobou so živnostenským oprávnením,
• doklady o výdavkoch za starostlivosť o dieťa, ktoré ste už doposiaľ poskytovateľovi uhradili.

Zdroj:
http://www.employment.gov.sk

Na Babywebe tiež nájdete:

Späť do práce
Dávky štátnej sociálnej podpory pre rodiny s deťmi
Materská – ktoré mamičky majú nárok?
Slobodná matka

9.3.2011 9:16| autor: Jana Vahančíková

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist