Materská – ktoré mamičky majú nárok?

Materská dávka je vyplácaná tesne pred pôrodom a niekoľko týždňov po ňom. Spolu s rodičovským príspevkom a prídavkom na dieťa tvorí dané obdobie súčasť príjmu mamičiek na materskej a rodičovskej dovolenke. Nie všetky mamičky majú nárok na materské. My sme pre vás zisťovali, či patríte medzi tie, ktorým bude táto dávka priznaná.

Ako ste vy riešili odchod z práce na materskú? Robil vám zamestnávateľ problémy. Diskutujte a poraďte ďalším ženám, ako na to. Mali ste problémy so Sociálnou poisťovňou?

Materské je nemocenská dávka, ktorá je poskytovaná Sociálnou poisťovňou z dôvodu tehotenstva, alebo starostlivosti o narodené dieťa. Materská dávka sa vypláca od začiatku šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, najskôr od začiatku ôsmeho týždňa pred dňom pôrodu.

Materská dávka

Ak pôrod nastal skôr ako osem týždňov od určeného dátumu, vypláca sa materské odo dňa pôrodu. Ak dieťa prevzal do svojej starostlivosti iný poistenec (napr. otec), ktorý sa o dieťa riadne stará, bude mu materská dávka vyplácaná od dňa, kedy dieťa prevzal do svojej starostlivosti.
Materská dávka sa štandardne poskytuje 34. týždňov od vzniku nároku na jeho vyplácanie, najviac 43. týždňov, ak poistenkyňa porodila dve a viac detí, alebo ak je osamelá. Inému poistencovi sa materské vypláca 28. týždňov od vzniku nároku na túto dávku a v prípade, že prevzal do starostlivosti dve a viac detí poskytuje sa do uplynutia 37. týždňa.

Komu je materská určená

Nárok na tento druh dávky majú tie mamičky, ktoré počas posledných dvoch rokov pred pôrodom boli zamestnané najmenej 270 dní a ich zamestnávateľ za nich počas tejto doby odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne. Materskú dávku dostanú tiež samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré boli počas tejto doby povinne nemocensky poistené a tiež dobrovoľne nemocensky poistené osoby.
Nárok na výplatu materského majú aj matky, resp. fyzické osoby, ktorým vznikol nárok na materské po skončení nemocenského poistenia a to počas trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky, alebo v ochrannej lehote.

Materská dávka bude priznaná aj ženám, ktorým skončilo nemocenské poistenie v období tehotenstva a ktoré ku dňu šiesteho týždňa pred očakávaným dňom pôrodu určeným lekárom, alebo ku dňu pôrodu poberali nemocenské, alebo ošetrovné.

Ako žiadať?

Nárok na túto dávku sa uplatňuje predložením riadne vyplneného a podpísaného tlačiva „Žiadosť o materské“ na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Toto tlačivo musí byť potvrdené ošetrujúcim odborným lekárom žiadateľky. Zamestnanec musí pred uplatnením nároku na túto dávku predložiť toto tlačivo svojmu poslednému zamestnávateľovi, ktorý v príslušných kolónkach vyplní a podpíše potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere so žiadateľom.

Samostatne zárobkovo činná osoba s povinným nemocenským poistením, dobrovoľne nemocensky poistená osoba, alebo fyzická osoba v ochrannej lehote predložia vyplnenú žiadosť hneď po vystavení v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva ich nemocenské poistenie.

V prípade, ak si chce poistenec uplatniť nárok na materskú dávku z viacerých nemocenských poistení naraz, bude lekárom potvrdené pre každé nemocenské poistenie osobitné tlačivo. Inému poistencovi, ktorý poskytuje starostlivosť dieťaťu, poskytne žiadosť o materské príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

Za iného poistenca sa pokladá otec dieťaťa, alebo manžel matky dieťaťa, ak matka zomrela, alebo sa podľa lekárskeho posudku nemôže, alebo nesmie o dieťa starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav trvajúci minimálne jeden mesiac, alebo po dohode s matkou, avšak najskôr po šiestich týždňoch po pôrode.
Za poistenca, ktorý má nárok na výplat materskej dávky sa pokladá aj manželka otca dieťaťa, pokiaľ sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, a taktiež fyzická osoba, ktorej bolo dieťa na základe rozhodnutie príslušného orgánu zverené do opatery.

Výška a výplata dávky

Materské tvorí 60 % denného vymeriavacieho základu, alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu. Vymeriavací základ je hodnota, ktorú dostaneme ako podiel súčtu vymeriavacích základov, z ktorých poistenec zaplatil poistné na nemocenské poistenie v rozhodujúcom období a počtu dní rozhodujúceho obdobia.

Pravdepodobný denný vymeriavací základ sa vypočíta ako tridsatina vymeriavacieho základu z ktorého by sa platilo poistné na nemocenské poistenie za kalendárny mesiac, v ktorom vznikol nárok na nemocenskú dávku.
Materská dávka pre dobrovoľne nemocensky poistenú osobu sa vypočítava z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu ako jedna tridsatina minimálnej mzdy, ktorá platí ku dňu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky. Materské sa vypláca v mesačných intervaloch, podľa želania žiadateľa buď v hotovosti, alebo na účet príjemcu, či jeho manžela, alebo manželky v banke.

Príjemca dávky je do ôsmych dní povinný príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne nahlásiť všetky skutočnosti a zmeny súvisiace s vznikom a zánikom nároku na výplatu materskej dávky.

Zdroje:
www.socpoist.sk

Na Babywebe tiež nájdete:

Rodičovská dovolenka
Kariéra verzus materstvo
Slobodná matka

10.6.2012 8:46| autor: Jana Vahančíková

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist