Alimenty na Slovensku : Rodičia – deťom

Výživné (alimenty) je pravidelne sa opakujúca platba, ktorou rodič prispieva na výživu oprávnenej osobe ( dieťaťu), ak nie je schopné živiť sa samo. Alimenty sa platia vždy na mesiac vopred.

profimedia-0186671827-1100x618.jpg Zdroj: Profimedia.cz

 

Pri určení výšky vyživovacej povinnosti súd vychádza z vyčíslenia celkových nákladov na dieťa, aby výška výživného pokryla oprávnené potreby dieťaťa ku dňu rozhodovania o výške výživného. Je zrejmé, že potreby dieťaťa sa menia v závislosti od veku. Iné potreby ma dieťa, keď je novorodenec, iné, keď je školopovinné.

Jednotlivé náklady na dieťa sa spočítajú tak, že pravidelné mesačné platby ako strava, školné, zdravotnícke potreby sa započítajú do mesačných nákladov na dieťa dokopy, ostatné nepravidelné platby ako napríklad kúpa ošatenia, koníčky sa rozpočítajú tak, aby bolo možné určiť ich výšku na jeden kalendárny mesiac.  Terajšia právna úprava neumožňuje priznanie výživného vo vyššej výške, ako sú preukázané náklady na dieťa.

Ak to umožnia majetkové pomery rodiča do výživného sa zahrnie aj suma určená na tvorbu úspor pre dieťa, táto suma sa poukazuje na osobitný účet. Súd určuje výšku výživného v prípade, že rodičia dieťaťa spolu nežijú alebo ak spolu žijú, ale jeden z rodičov si svoju vyživovaciu povinnosť neplní.  Po 18. roku života môže rodič posielať priamo na účet dieťaťu peniaze, nemusí ich posielať k rukám matky.

5 základných faktorov vplývajúcich na výšku alimentov

 1. príjem rodičov
 • aktuálny čistý mesačný príjem
 • priemerný čistý mesačný príjem za obdobie posledných 12 mesiacov
 1. majetkové pomery
 • či vlastnia nehnuteľnosti
 • hnuteľný majetok vo vyššej hodnote (napr. auto)
 1. životná úroveň
 • pravidelné mesačné náklady
 • hobby
 • ako často cestujú na dovolenky
 • či sa stravujú v reštauráciách
 1. možnosti a schopnosti rodiča
 • vek rodiča
 • vzdelanie
 • pracovné skúsenosti
 • aký príjem dosahovali v minulosti
 1. ďalšie vyživovacie povinnosti
 • či rodič platí výživné aj iným deťom

Dokedy musí rodič platiť alimenty?

Výživné nie je nijako ohraničené ani vekom ani ukončením školskej dochádzky. Rodič nemôže prestať platiť alimenty dovtedy, pokiaľ dieťa navštevuje školskú dochádzku, prípadne ak by si robilo aj doktorát na vysokej škole, rodič musí platiť alimenty.  Komplikovanejší prípad je, ak dieťa skončilo vysokú školu a nedarí sa mu nájsť si zamestnanie. V tom prípade nedostáva ešte žiadnu sociálnu podporu, preto sa o neho musia postarať ešte rodičia. Formálne však otec túto povinnosť nemá, ak sa stará o dieťa matka. Sudca môže pokojne jeho povinnosť zrušiť a o dieťa sa musí starať už iba rodič, ktorému bolo prisúdené, teda matke v tomto prípade.

Výška alimentov

Minimálna výška mesačného výživného, ktoré je zo zákona povinný platiť každý rodič, predstavuje 30 % sumy životného minima. V súčasnosti je minimálna výška mesačného výživného 28,08 EUR/mesiac. Suma životného minima na nezaopatrené dieťa sa zmenila od 01.07.2018.

Výživné má vždy prednosť pred ostatnými“ nepodstatnejšími“  výdavkami rodiča. Ak si rodičia dohodnú striedavú starostlivosť, môžu sa dohodnúť, že sa výživné nebude určovať alebo sa určí podľa dĺžky striedavej starostlivosti každého rodiča. Ak má rodič príjmy iné ako zo závislej činnosti je povinný súdu predložiť doklady na zistenie príjmu, ak tak neurobí, za jeho priemerný mesačný príjem sa považuje 20-násobok sumy životného minima.

Príspevok na výživu  slobodnej matke

Otec dieťaťa je povinný matke dieťaťa, s ktorou nie je zosobášený, primerane prispievať na jej výživu a na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom.

Súd môže na návrh tehotnej ženy uložiť mužovi, ktorého otcovstvo je pravdepodobné, aby poskytol vopred sumu potrebnú na zabezpečenie výživy, príspevok na úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom a sumu potrebnú na zabezpečenie výživy dieťaťa po dobu, počas ktorej by žene patrila materská dovolenka.

5.3.2019 12:43| autor: Natalia Bosáková

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist