Obrana proti domácemu násiliu (I. časť)

Hoci pojem domáceho násilia sa zdá na prvý pohľad jasný a zrozumiteľný, na Slovensku neexistuje jeho presná a jednotná definícia. Za domáce násilie sa všeobecne považuje stupňujúce sa opakované násilie fyzickej, psychickej či sexuálnej povahy medzi manželmi alebo partnermi.

Domáce násilie, niekedy označované aj pojmom násilie v rodine, máva rôzne prejavy od týrania a zanedbávania detí cez trýznenie seniorov až po najčastejší prejav – psychické a fyzické násilie medzi mužom a ženou, teda domáce násilie v užšom slova zmysle.

Inštitút vykázania

V minulosti sa dlhý čas nad domácim násilím privierali oči. Násilníkom hrozilo iba priestupkové konanie, prípadne pri závažnejšom fyzickom útoku sa vec riešila v rámci trestného konania (ublíženie na zdraví, obmedzovanie osobnej slobody a podobne).

Na Slovensku sa v súčasnosti pripravuje novela zákona o policajnom zbore, kde sa navrhuje upraviť policajtom nové oprávnenie, a to prikázať násilníkovi opustiť byt alebo dom, zakázať zdržiavať sa v byte alebo dome a zakázať mu vstup do bytu alebo domu.

Podľa novely bude môcť policajt vykázať násilníka na 48 hodín z bytu či domu. Za ten čas má obeť možnosť podať návrh na súd, kde príslušný sudca do 48 hodín rozhodne predbežným opatrením o tom, či zákaz vstupu páchateľa do bytu alebo domu bude aj naďalej trvať. Touto novelou sa upravuje aj to, že páchateľovi sa môže zakázať vstup do bytu aj na dlhší čas ako 10 dní, čo platilo doteraz. V súčasnosti tento problém naša polícia rieši napomenutím násilníka alebo ako priestupok.

U našich susedov v Česku už vyše roka platí, že polícia pri zistení domáceho násilia môže násilníka (a tým môže byť aj žena) vykázať z bytu alebo domu spoločne užívaného s obeťou domáceho násilia, a to svojím ústnym a potom aj písomne spracovaným rozhodnutím. Zároveň môže byť popri vykázaní vyšetrované správanie vykázanej osoby v rámci trestného konania alebo prebieha priestupkové konanie.

Policajt takto rozhodne z úradnej povinnosti, t. j. zakaždým, keď sú pre takýto postup splnené podmienky, a môže to urobiť dokonca aj proti vôli obete domáceho násilia.

Po vykázaní je násilník povinný ihneď za asistencie polície opustiť spoločné bydlisko a vydať polícii kľúče od neho. Pri vykázaní si násilník môže zobrať zo spoločného bydliska výhradne veci slúžiace na osobnú potrebu, osobné cennosti a dokumenty. Polícia súčasne poskytne informácie o možnostiach ubytovania v danom mieste, ubytovanie si na vlastné náklady vždy zabezpečuje násilník. Do 24 hodín je potom vykázaná osoba oprávnená vyzdvihnúť si za asistencie polície ďalšie osobné veci alebo veci nevyhnutné na podnikanie či výkon povolania.

Pomoc obetiam

Obete domáceho násilia polícia poučí, ako využiť psychologické, sociálne alebo iné služby a o práve obrátiť sa s návrhom na ďalšie vykázanie na súd. Svoje rozhodnutie o vykázaní polícia spracuje písomne do 24 hodín a doručí ho obeti, násilníkovi a krízovému centru. Ak sa násilie týka domácnosti, v ktorej sú neplnoleté deti, informuje aj orgán sociálno-právnej ochrany detí (bývalé oddelenia starostlivosti o deti).

Proti vydanému rozhodnutiu sa môže do 15 dní podať odvolanie, to však nemá odkladný účinok a spravidla ho vybaví nadriadený orgán až po uplynutí desaťdňovej lehoty, počas ktorej vykázanie nariadené políciou trvá. Tým sa však činnosť polície nekončí, musí totiž náhodne vykonávať kontroly, či rozhodnutie o vykázaní dodržiava vykázaná i ohrozená osoba. Porušenie povinnosti nezdržiavať sa v spoločnom byte sa môže postihovať ako trestný čin marenia výkonu úradného rozhodnutia a nie je vylúčené vzatie násilníka do väzby.

22.5.2009 10:31| autor: Kateřina Janitorová Sixtová
Viac o téme: všeobecne

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist