Montessori: alternatívny spôsob vzdelávania

Okrem klasických spôsobov vzdelávania sú dnes k dispozícii aj alternatívne spôsoby. Tie sú u nás čoraz viac obľúbené, pričom na čele je Montessori pedagogika aj škola. Táto alternatívna vzdelávacia cesta je dobrou voľbou nekonzervatívneho typu vzdelávania predškolákov aj školákov.

montessori-1100x618.jpg Zdroj: Shutterstock

Ak sa teda práve rozhodujete, čo pre svoje dieťa alebo deti zvoliť, do čoho ísť a ako svoje deti viesť, možno vám pomôžu aj naše informácie. Alternatívne školstvo zahŕňa u nás netradičné typy škôl a škôlok, ktoré vyučujú žiakov inak než klasicky. Často ide o spôsoby výučby, ktoré učivo a jeho obsah približujú zábavnou formou diskusií, hier, evokácií a podobne.

MONTESSORI ŠKOLA

Montessori pedagogika alias Montessori škola je alternatívny výchovno-vzdelávací program, ktorý zahŕňa zásady navrhnuté lekárkou a pedagogičkou talianskeho pôvodu Máriou Montessoriovou, podľa ktorej sa táto škola volá. Mária Montessoriová ich uviedla do života niekedy na začiatku 20. storočia.

Na základe vlastného vytvoreného systému Mária Montessoriová otvorila v januári 1907 Dom detí (po taliansky Casa dei Bambini). Bola to prvá škôlka určená približne pre päť desiatok sociálne slabších detí vo veku od troch do šiestich rokov. Základnou snahou tohto zariadenia bolo odstránenie vzdelávacích a výchovných problémov.

PRINCÍPY VÝUKY MONTESSORI

Hlavné motto Montessoriovej pedagogiky znie: „Pomôž mi, aby som to dokázal sám.“ Jej spôsob vzdelávania cieli na podporu dieťaťa pri samostatnom rozvíjaní jeho poznatkov a schopností. Každé jedno dieťa je v tomto systéme pokladané za dobrú osobnosť, ktorú by dospelí mali podporovať v jej činnostiach. Akékoľvek konanie a činnosť by dieťa malo realizovať pre vlastné uspokojenie, nie pre vyučujúceho. V Montessori škole sa dôraz kladie na učenie bez stresu a nejakého nátlaku, v tvorivom a kreatívnom duchu a skôr formou vedenia dieťaťa na jeho ceste.

Koncept Montessori je odlišný od tradičného poňatia bežného vzdelávania. Všetky pedagogické zariadenia Montessori – či už predškolského, alebo školského typu – sú de facto školami skúseností pre život a nie sú založené na memorovaní žiakov. Deti sa v Montessori škôlkach a školách učia úplne iným spôsobom a napriek tomu (alebo práve preto) sú ich vedomosti na všetkých úrovniach úplne porovnateľné s vedomosťami detí bežných škôlok a škôl.

PRINCÍPY MONTESSORI ŠKOLY

 • Podpora činnosti dieťaťa
 • Bez trestov a napomínania
 • Bez nátlaku a autoritatívneho postoja pedagóga
 • Učiteľ je tu sprievodca dieťaťa
 • Učenie s pomôckami zodpovedajúcimi veku a psychickému vývoju dieťaťa
 • Podpora uznaním, ale bez motivácie chválenia
 • Posilňovanie zdravého sebavedomia a sebadôvery dieťaťa
 • Podpora pocitu bezpečia dieťaťa
 • Princíp tzv. delenej zodpovednosti, čo znamená, že dieťaťu je poskytnutá sloboda len vtedy, keď je schopné patrične s ňou naložiť
 • Dieťa samo prispieva k forme svojho vzdelania
 • Ponuka možnosti voľby pomôcok, materiálov aj pracovného miesta
 • Pochopenie vlastných chýb ako nutnosti prehlbovania učiva

MONTESSORI TRIEDA

Klasické vyučovacie hodiny v Montessori škole neexistujú, nahrádza ich činnosť dieťaťa, ktoré sa môže voľne pohybovať a venovať sa svojej činnosti tam, kde mu to je príjemné. Montessori trieda pozostáva z kútikov, nenájdete tu žiadne lavice alebo katedru učiteľa. Skupiny detí sú vekovo zmiešané. Pri výuke sa využívajú metodické materiály a Montessori pomôcky. Učivo je zoradené od jednoduchého po zložitejšie. Montessori výučba je založená okrem iného aj na reálnych aktivitách, keď sa dieťa stará o kvetiny, varí, perie. Práce a činnosti nie sú klasicky známkované, ale hodnotené slovne.

TVORIVÝ SPÔSOB VÝUČBY

Ako rodičom by vám mohol byť Montessori systém výučby blízky pre svoju tvorivosť, kreativitu a neopozeranosť – tie sú pre túto pedagogiku typické. Vo vašom dieťati môže rozvíjať jeho prirodzenú kreativitu a spontánnu tvorivosť. Vaše deti si tu tým, že sa samy (bez určovania, čo a ako majú robiť) zapájajú do aktivít, formujú svoju osobnosť, hoci si to neuvedomujú. Deti tak prechádzajú od známeho k neznámemu. Najprv pracujú s konkrétnymi predmetmi a realizujú činnosti, ktoré poznajú zo svojho života. Potom prechádzajú k zložitejším a neznámym činnostiam alebo k práci s abstraktnými a neuchopiteľnými pojmami.

MONTESSORI NA SLOVENSKU

Rozvoj a nárast Montessori škôlok a škôl poznať aj u nás. Na Slovensku sa povedomie o Montessori výučbe objavilo až v deväťdesiatych rokov. Podiel Montessori materských a základných škôl stále rastie.

KDE HĽADAŤ MONTESSORI ŠKÔLKY A ŠKOLY?

Momentálne je na Slovensku niekoľko škôl a škôlok s Montessori výučbou. Informácie o nich nájdete na odkaze nižšie.

2.5.2022 5:33| autor: Pavla Košík Jelínková

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist