Atopický ekzém

Trpí vaše dieťa atopickým ekzémom? Trápia vás otázky, ako vôbec atopický ekzém, ktorý sužuje zhruba dvadsať percent detí, vzniká, ako prebieha, ako sa lieči?

Ochorenie označujeme mnohými názvami. Najčastejšie v bežnej komunikácii používame termíny atopický ekzém alebo atopická dermatitída (tak v odbornej literatúre túto chorobu nazývajú lekári).

Na jednom zahraničnom kongrese prirovnal známy profesor atopický ekzém k veľkému domu, do ktorého vchádzame, postupne otvárame dvere jednotlivých miestností a skúmame, čo v nich je. Rovnako tak genetici, imunológovia, alergiológovia a dermatológovia skúmajú jednotlivé príčiny atopického ekzému. Hoci sme v posledných rokoch veľa dverí otvorili a veda získala rad nových poznatkov, musíme si priznať, že ešte ostáva mnoho nevyjasneného.

Prejavy

Pacient s atopickým ekzémom (atopik) má na genetickom podklade zvýšenú citlivosť kože a slizníc voči rôznym látkam, ktoré sa bežne vyskytujú v našom prostredí. Do nášho tela sa dostávajú kožou, dýchacími cestami alebo tráviacim ústrojenstvom a tu sa stretávajú u pacienta atopika so zvýšene a nevyvážene reagujúcim a „rozladeným“ imunitným systémom.

Atopik má aj rad zmien v biochemických pochodoch v koži, trochu odlišne v jeho tele tiež prebiehajú nervové reflexné pochody. Preto koža reaguje aj na bežné podnety, ktoré prichádzajú z vonkajšieho a vnútorného prostredia tela (a majú tak alergický, ako aj nealergický charakter), zvláštnym, mimoriadnym, neobvyklým spôsobom. Býva to začervenaním, opuchom, mokvaním, výsevom ložísk ekzému, záchvatovitým svrbením.

Dedičnosť

Koža väčšiny pacientov s atopickým ekzémom je suchá, chýba jej schopnosť zadržiavať vodu a ľahko sa v nej tvoria jemné trhlinky. Skupiny bádateľov v genetike už odhalili u atopikov niekoľko génov, ktoré sú spojené s poruchou funkcie kožnej bariéry. Pokožka tak permanentne prepúšťa nielen vodu smerom z organizmu, ale aj všetky alergény vonkajšieho prostredia smerom dovnútra. Vrodený je tiež znížený prah pre svrbenie, čo znamená, že už ľahké podráždenie kože vyvolá silné svrbenie, ktoré núti pacienta neprimerane sa škrabať. Tým sa ďalej zhoršuje už prebiehajúci zápal kože. 

Atopický ekzém je v rozvinutých krajinách dnes najčastejším chronickým zápalovým kožným ochorením detského veku. V strednej Európe postihuje 15 – 20 % dojčiat a batoliat a 12 % detí v predškolskom a školskom veku. Nárast v detskej populácii v posledných desaťročiach sa obvykle prisudzuje vplyvom životného prostredia, zmenám v životnom štýle jedinca, rodiny a spoločnosti. Nekončiace sa debaty odborníkov hľadajú odpoveď na to, či vplyvy nášho prostredia sú spúšťačom, príčinou alergie alebo či pred ňou, naopak, môžu chrániť.

Formy ekzému

Podľa veku pacienta, lokalizácie zmien a priebehu ochorenia sa dajú rozlíšiť tri formy atopického ekzému, ktoré na seba v typických prípadoch nadväzujú. Ktorékoľvek štádium však môže chýbať. Pacient je napríklad po vyhasnutí závažných prejavov dojčenského ekzému naďalej už bez kožných príznakov alebo sa ekzém objaví neskôr v detstve, niekedy dokonca až v dospelosti.

Dojčenská forma sa väčšinou začína medzi 2. – 4. mesiacom po narodení sýtočervenými, silno svrbiacimi vyrážkami na tvári alebo vo vlasoch, odkiaľ sa ekzém môže rozšíriť na celú hlavičku, telo a končatiny, najprv skôr na ich vonkajšie strany. V dojčenskom veku ekzém často mokvá. Pokožka celého tela je extrémne suchá. V menej závažných prípadoch sú zápalové zmeny len na krku a v kožných záhyboch na končatinách.

Detská forma sa vyskytuje u batoliat a detí predškolského a školského veku. Postihnutou oblasťou sú predovšetkým lakťové a podkolenné jamky, šija, krk, miesta okolo členkov, priehlavky a zápästia. Často bývajú ekzémom zasiahnuté aj ruky a tvár, predovšetkým viečka a okolie úst.

Forma dospievajúcich zostáva v ohyboch končatín a navyše býva postihnutá aj horná časť hrudníka, ramená, krk, tvár a často aj ruky. Prejavy ochorenia obyčajne vekom slabnú, niekedy vymiznú úplne.

Niektoré deti majú len ohraničené formy atopického ekzému, keď ochorenie postihuje iba určité miesta, napríklad očné viečka, pery, kútiky úst, prsné bradavky, miešok, veľké ohanbové pysky, brušká prstov, nôh, chodidlá, prsty rúk. Niekedy sa ekzém prejavuje len formou praskliniek a trhlín v nosovom vchode, pod ušnými lalôčikmi a za nimi začervenanou pokožkou v okolí, okrúhlymi ložiskami veľkosti mincí na tele aj končatinách, ložiskami pľuzgierikov na prstoch rúk, dlaniach, chodidlách a plochami na tele s husto vysiatymi pľuzgierikmi, ktoré pripomínajú „husiu kožu“.

Liečba

Atopický ekzém je ochorenie, ktorého podkladom je vrodená dispozícia, preto súčasná medicína zatiaľ nedokáže pacienta ekzému úplne zbaviť. Vekom však väčšina príznakov samovoľne ustupuje.

Neexistuje žiadny „univerzálny zázračný liek“. Ani najúčinnejšie lieky nedokážu odstrániť vrodený sklon k chorobe, ktorý pretrváva celý život. Je však možné, pri dobrej informovanosti rodičov a pacientov a starostlivom dodržiavaní preventívnych a liečebných opatrení, dostať priebeh ekzému pod kontrolu. Vyžaduje to veľkú trpezlivosť pri liečbe, vypozorovanie a elimináciu individuálnych zhoršujúcich faktorov a zavedenie vhodnej životosprávy atopika.

Lokálna liečba

Lokálna (miestna) liečba má pri bežných formách atopického ekzému rozhodujúci význam. Výber vhodného lieku sa riadi nielen diagnózou, ale aj štádiom ochorenia, vekom dieťaťa, ošetrovanou lokalitou, prítomnosťou infekcie, ročným obdobím a skúsenosťami lekára. Všetkým pacientom predpisujeme zvláčňujúce krémy a masti (odborne nazývané emolienciá). Suchá a hrubá koža je často sprievodným znakom ekzému. Ak sa nám podarí pomocou zvláčňujúceho krému tento stav zmierniť, ložiská ekzému sa často ohraničia na menšie plochy a zmierni sa aj svrbenie.

Emolienciá dodávajú suchej pokožke látky tukovej povahy a potiahnu ju tenkým filmom, ktorý v nej zadržiava vodu, a tým kožu chráni pred zvýšeným vysychaním. Na dlhodobé ošetrovanie ložísk ekzému predpisujeme farebné a biele pasty. Ide väčšinou o zinkové pasty s prídavkami látok, ktoré znižujú zápal v koži (decht, ichtyol, tanín, endiaron).

V období vzplanutia a oživenia ekzému používame na prekonanie kritických ťažkostí hormonálne (kortikoidné) prostriedky. Majú rýchly protizápalový a protisvrbivý účinok. Sú to lieky, ktoré síce podstatu ochorenia neodstraňujú, ale rýchle zmierňujú a upokojujú prejavy choroby. Máme k dispozícii také druhy hormonálnych liekov, ktoré rýchlo uľavia od ťažších príznakov ochorenia. Ak pacient (rodičia) dodrží rady lekára, nemusí sa báť ich opakovaného použitia. Ako účinná alternatíva protizápalovej liečby v období zhoršenia atopického ekzému sa javia, predovšetkým pre oblasť tváre a krku, imunomodulačné prostriedky na lokálnu liečbu, ktoré cielene naprávajú porušené imunologické mechanizmy v koži.

Čítajte tiež:

Celkovo podávané (vnútorné) lieky

Tam, kde alergiologické vyšetrenie preukáže precitlivenosť na základné druhy potravín, peľové, roztočové, plesňové alebo zvieracie alergény, predpisujeme lieky, ktoré označujeme ako antihistaminiká. Pre malú skupinu tých najzávažnejších pacientov, kde zlyhali už všetky možnosti bežnej liečby, je vyhradené podávanie liekov, ktoré potlačia nadmerné imunitné reakcie organizmu – označujeme ich názvom imunosupresíva.

Svetloliečba (fototerapia) a doplnkové liečebné možnosti

Liečbu umelými žiaričmi ultrafialového svetla možno absolvovať buď v nemocniciach, alebo v špeciálnych denných dermatologických centrách (stacionáre, denné sanatóriá). Je vhodná až pre deti od 6 rokov. Svoje nezastupiteľné miesto má kúpeľná liečba, ktorá spája výhody pobytu v klimaticky vhodnej oblasti s kúpeľmi v kúpeľných liečebných vodách a možnosť klasickej dermatologickej liečby. Deti s atopickým ekzémom posielame do kúpeľov Kynžvart alebo do Dolnej Lipovej.

Prímorská liečba, deťmi toľko obľúbená, dokáže u mnohých pacientov navodiť aj niekoľkomesačné zlepšenie stavu atopického ekzému. Ide o variant svetloliečby pomocou prírodného slnenia, ale priaznivo sa uplatňuje aj vplyv prímorského podnebia, pôsobenie soli na koži a dýchanie aerosólu z morskej vody. Klimatická liečba na horách je prínosom hlavne pre tých pacientov, ktorí zle tolerujú slnko a prílišné teplo.

Ekzém ako výzva

Včasná a správna diagnóza atopického ekzému lekárom a dostatočná informovanosť rodičov o ochorení sú dôležité pre dostatočne účinnú liečbu, ktorá je často dlhodobá. Len tak možno zaručiť, že priebeh ekzému sa „dostane pod kontrolu“. Atopický ekzém je chronické ochorenie s mimoriadnym dosahom na kvalitu života chorého dieťaťa a celej jeho rodiny. Prítomnosť ochorenia môže spôsobiť závažné psychologické problémy, narúšať rodinné a sociálne vzťahy a interferovať s normálnym sociálnym vývojom.

Liečba atopického ekzému je súbor aktivít a nie je to len „užívanie liekov“. Edukácia rodičov chorého dieťaťa je základným opatrením a týka sa ochorenia aj jeho manažmentu. Atopický ekzém musí byť vnímaný ako výzva na liečbu pre rodičov, detských pacientov a zdravotníckych pracovníkov. Spoločným cieľom by malo byť zlepšenie klinického stavu a získanie kontroly nad príznakmi ochorenia.

Hlavné príčiny „vzplanutia“ ekzému a „spúšťače“ záchvatov svrbenia

1. Zvýšená suchosť pokožky chorého

2. Iritačné („dráždivé“) podnety – mydlá, saponáty, pracie a čistiace prostriedky, dezinfekčné látky (napr. chlór v bazénoch), kontakt s vlnou, dráždivé látky v pracovnom prostredí, tekutiny z niektorých potravín (napr. šťavy z čerstvého ovocia, zo zeleniny a z mäsa), kontakt s pieskom a hlinou

3. Kontaktné a vzdušné alergény – roztoče, domáci prach, zvieracie alergény, peľ, domáce a vonkajšie plesne

4. Potravinové alergény – mlieko, vajcia, ryby, niektoré druhy ovocia a zeleniny, strukoviny, sója, bielkoviny v obilninách, orechy, kakao, čokoláda, med

5. Mikroorganizmy

  • bakteriálne infekcie (predovšetkým zlatý stafylokok)
  • vírusové infekcie (vírusové ochorenie horných dýchacích ciest, opary), plesňové infekcie (predovšetkým kvasinky)

6. Ostatné faktory

  • psychické zmeny (hlavne stres)
  • teplo a spotenie (najčastejšia príčina zhoršenia ekzému!)
  • sezónne a klimatické zmeny
  • hormonálne zmeny (dospievanie, menštruačný cyklus)

Slovo ekzém je odvodené z gréckeho slova ekzeo, čo označuje niečo, čo vyviera alebo vybuble na povrch. Je ním dobre vystihnutý zápalový charakter ochorenia (začervenanie, opuch, teplá koža v mieste ekzému, mokvanie). Slovo dermatitída je všeobecné označenie pre zápalové ochorenie kože a má tiež grécky základ (derma, dermatos = koža). Pojem atopický odvodzujeme od gréckeho slova atopos (= zvláštny, cudzí), znamená teda niečo, čo nie je na svojom mieste a prebieha atypicky (inak, než je to bežné).

16.2.2017 1:18| autor: Štěpánka Čapková

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist