Mimoriadne nadané dieťa: Ako poznáte, že ho máte doma?

Každý rodič má pocit, že práve jeho dieťa je to najbystrejšie a najšikovnejšie na celom svete. Ako však zistiť, že malý šikovník skutočne disponuje mimoriadnym nadaním? Tému nám priblíži logopéd a psychológ Mgr. Martin Jan Šverma.

person-5582976_1920-1100x618.jpg Zdroj: Pixabay.com

„Hovorí ako kniha“

Už v prvom roku života môžete u svojho dieťatka tento charakteristický prejav spozorovať. Nadané dieťa zistí, vie identifikovať a pomenovať rad predmetov i osôb a jeho slovná zásoba je čoraz bohatšia. Slovná zásoba u detí bežne narastá vo veku 18 mesiacov, u nadaného dieťaťa to býva už okolo prvého roku. Čoskoro dokáže zostaviť celkom zložité vety, osvojuje si pravidlá gramatiky a dokáže používať i osobné privlastňovacie zámená. Toto ukazuje na skutočnosť, že si dieťa už uvedomuje vlastnú osobnosť.

Nadané dieťa si však uvedomuje nielen samo seba. Veľmi skoro zistí, že ľudia a veci okolo neho nezmiznú, že stále existujú, i keď ich práve nevidí. Keď sa matka vzdiali, vie, že sa vráti späť. Keď sa mu niekam „zatúla“ hračka, snaží sa ju nájsť. Aj táto schopnosť sa normálne u detí objavuje okolo 18. mesiaca, u nadaného dieťaťa opäť okolo prvého roku.

Má 4 roky a číta? Nič nezvyčajné

„V septembri Kubko nastúpil do škôlky. Bolo to dva mesiace pred jeho štvrtými narodeninami. Keď mi po pár dňoch pani učiteľka v úžase ,oznamovala´, že číta a ako je to možné, iba som krčila plecami. Sama som to nechápala a vlastne som ani nevedela, ako k tomu došlo. Áno, občas sa spýtal – čo je toto za písmenko, ale deti majú množstvo otázok, človek odpovie a nedôjde mu, že sa ,schyľuje k niečomu veľkému´. A potom to prišlo. Ležal na brušku a čítal si časopis. Teda vtedy som si myslela, že si iba prezerá obrázky. Ale bol pri tom zadumaný, tak som sa zo žartu spýtala, čo tam píšu. No, a on mi to prečítal…“

Áno, je to práve schopnosť čítania pred štvrtým rokom života, ktorá poukazuje na výnimočné rozumové nadanie dieťaťa. U nadaných detí je záujem o písmenká a čísla spontánny. Už v raných 10 mesiacoch, hoci ešte plynule nerozprávajú, niektoré z nich ovládajú abecedu a poznajú čísla. Niekedy sa o týchto deťoch hovorí ako o „deťoch ceruzky a papiera“. Ony totiž nielen veľmi skoro čítajú, ale tlačené písmená dokážu napísať a čoskoro z nich tvoriť i celé slová.

Túži po informáciách a má nevšedné záujmy

Záujmy nadaných detí bývajú odlišné od záujmov ich vrstovníkov. Uprednostňujú rozumové záujmy, chcú vedieť, ako čo vzniklo, ako čo funguje, zaujíma ich zmysel života. Podľa toho si tiež vyberajú hračky už v ranom veku. Preferujú knižky, náučné hry, atlasy, encyklopédie, šach, počítač. Sú nesmierne tvorivé, majú veľmi dobrú predstavivosť, logické uvažovanie a pamäť. Milujú rôzne experimenty, stavebnice, deti s bohatou slovnou zásobou spisujú príbehy, básničky, v ktorých predvádzajú svoje dokonalé jazykové schopnosti a prácu s textom.

Nadané a po informáciách prahnúce dieťa nikdy neuspokojí jednoduchá odpoveď alebo poznámka typu: „Na toto si ešte príliš malý.“ Túto odpoveď jednoducho neberie. Hoci pre rodičov je často veľmi náročné všetky položené otázky zodpovedať, mali by svojmu dieťaťu dať adekvátnu odpoveď alebo mu dať možnosť, aby sa k nemu požadované informácie dostali z iného zdroja a ono mohlo ďalej svoje schopnosti rozvíjať (vhodné knihy z odboru, ktorý ho zaujíma, záujmový krúžok, prípadne mu umožniť prístup k internetu, v tomto prípade je však namieste dohľad rodičov).

Typická je preň výborná schopnosť koncentrácie

Už od útleho veku sa nadané dieťa dokáže na každú svoju činnosť dlhodobo sústrediť. Nevyhovuje mu prechádzanie od jednej aktivity k druhej bez toho, aby tej prvej nevenovalo patričnú pozornosť. Do „problému“ sa musí celkom ponoriť, a kým ho nevyrieši, neodchádza od neho.

Ak v škole dostane viac úloh naraz, zapamätá si ich a je schopné ich postupne operatívne vyriešiť. Niekedy sa také dieťa do riešenia úloh natoľko ponorí, že svoje okolie nevníma. V psychológii sa tento stav nazýva „stavom plynutia“, čiže flow, a značí to skutočne hlboké vtiahnutie do problému. Keď v tomto hlbokom sústredení niekto dieťa vyruší a núti ho k inej činnosti bez toho, aby tú súčasnú dokončilo, spravidla sa veľmi rázne ohradí, je podráždené a trvá na dokončení úlohy. A vďaka tomu je niekedy chybne označené za neprispôsobivého jedinca s poruchou pozornosti.

Čítajte tiež:

Rozumie si viac so staršími deťmi a s dospelými

Práve vďaka svojim odlišným záujmom si nadané dieťa viac rozumie so staršími deťmi a s dospelými. Svojich vrstovníkov totiž väčšinou svojimi náročnými a komplikovanými hrami a úlohami odradí. „Normálne“ deti ich nechápu, nerozumejú im, a tak ich nebavia a snažia sa „čudnému“ kamarátovi vyhýbať.

Z tohto dôvodu sa nadanému dieťaťu často nepodarí nájsť kamaráta, ktorý by mal pochopenie pre jeho odlišný okruh záujmov. Uzavrie sa do seba, všetok čas trávi samo doma nad svojimi knižkami alebo pri počítači. Toto mu však rozhodne neprospieva. Izolácia mu totiž neumožňuje potrebný rozvoj veľmi dôležitých sociálnych zručností. Aby bolo nadané dieťa schopné plne sa rozvíjať vo všetkých oblastiach, je potrebné mu v nadväzovaní sociálnych vzťahov s jeho kamarátmi pomáhať, zabezpečiť mu kontakt s ostatnými deťmi.

Nadané však môže byť i „problémové“ dieťa

„Takzvane dvakrát výnimočné deti sú deti, ktoré majú výnimočné schopnosti a zároveň trpia nejakým hendikepom, nejakou špecifickou poruchou učenia alebo správania – dyslexiou, dysortografiou, dysgrafiou, ADHD, ADD. V niektorej oblasti tak môžu podávať priemerné, dokonca i podpriemerné výkony a aj ich správanie môže byť trochu problémovejšie. Ťažko sa prispôsobujú určitej situácii, dochádza ku konfliktom s vrstovníkmi i dospelými autoritami. U takého dieťaťa nie je vôbec jednoduché odhaliť nadanie. Aby mu však bol umožnený adekvátny rozvoj jeho schopností i navzdory jeho hendikepu, je nevyhnutné pristúpiť k cielenej pedagogicko-psychologickej diagnostike. Ani potom však situácia nie je ľahko riešitelná, pretože na tieto deti často nezaberajú osvedčené metódy práce s deťmi so špecifickou poruchou učenia a správania,“ dodáva Mgr. Martin Jan Šverma.


Aký je rozdiel medzi nadaným (bystrým) a mimoriadne nadaným dieťaťom?

(podľa knihy PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc., Nadané dieťa)

Nadané dieťa (bystré) – Mimoriadne nadané dieťa

Pozná odpovede. – Kladie ďalšie otázky.
Zaujíma sa. – Je zvedavé.
Snaží sa dobre obstáť v skúškach. – Snaží sa a uspeje v testoch a pri skúškach.
Odpovedá na otázky. – Zaujímajú ho detaily, rozpracováva, dokončuje.
Má dobré nápady. – Má nezvyčajné nápady.
Je vodcom skupiny. – Je samostatné, často pracuje samo.
Počúva so záujmom. – Prejavuje silné emócie a stavy pri tom, čo počúva.
Ľahko sa učí. – Všetko už vie.
Je obľúbené u vrstovníkov. – Vyhovuje mu viac spoločnosť starších detí a dospelých.
Chápe významy. – Robí samostatné závery.
Vymýšľa úlohy a samostatneich rieši. – Iniciuje projekty.
Prijíma úlohy a poslušne ich plní. – Prijíma úlohy kriticky, a keď ho zaujímajú, so zaujatím saim venuje.
Dobre sa cíti v škole (v škôlke). – Dobre sa cíti pri učení.
Presne kopíruje zadané úlohy. – Vytvára nové riešenia.
Prijíma informácie, vstrebávaich. – Využíva informácie.
Dobre využíva naučené. – Hľadá nové možnosti využitia naučeného, experimentuje.
Dobre si pamätá. – Dobre predpokladá.
Je vytrvalé pri sledovaní. – Pozorne sleduje.
Je spokojné s vlastným učením a s výsledkami. – Je veľmi sebakritické.


Článek byl vytvořen ve spolupráci s logopedem – psychologem Mgr. Martinem Janem Švermou
www.ilogopedie.cz

5.4.2024 1:33

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist