Malý sprievodca svetom bez jedov

Viete, čo je patogén, karcinogén alebo emulgátor? Možno jedovato znejúce slová, ktoré nám však pomáhajú zorientovať sa vo svete, aby pre nás nebol taký jedovatý…
Hádam sa náš malý slovníček stane i vaším dobrým sprievodcom vo svete bio a nebio. Nie je abecedný, ale rozdelený podľa tém.

Biopotravina (bioovocie, biozelenina, biopečivo, biovíno…) – potravina, ktorá bola vyrobená v rámci ekologického poľnohospodárstva (EP). Je označená zvláštnou značkou BIO.
Biooblečenie a biokozmetika – rovnaký princíp ako pri biopotravinách. Suroviny, z ktorých je vyrobená daná košeľa alebo krém, pochádzajú z EP.

Zdravie

Akaricídy – pesticídy používané na ničenie roztočov, napríklad svilušiek
Emulgátory – takzvané éčka. Ide o látky pridávané do potravín, aby sa im predĺžila trvanlivosť, zvýraznila chuť alebo farba; rovnako zvyšujú alebo regulujú kyslosť, sladkosť a zhusťovacie vlastnosti potravín. Mnohé z nich majú negatívny (alebo sporný) vplyv na ľudské zdravie.
Fungicídy – látky na ochranu rastlín používané proti hubovým chorobám
Chemické jedy – napríklad pesticídy, herbicídy, insekticídy, biocídy a pod. Tieto látky sa v EP nesmú používať.
Pesticídy – chemické látky používané človekom na potlačenie alebo vyhubenie najrôznejších nežiaducich organizmov; delia sa na akaricídy, fungicídy, herbicídy, insekticídy a iné.
Rezíduá – zvyšky náročne rozložiteľných, viac či menej jedovatých a prírode cudzích látok
Rezíduá pesticídov – zvyšky pesticídov, ktoré možno nájsť v krvi človeka pri jej rozbore
Biocídy – látky potlačujúce alebo hubiace živé organizmy; usmrcujúci prostriedok
Herbicídy – chemický alebo biologický prípravok na ničenie rastlín (plevelov)
Insekticídy – látky používané na hubenie hmyzích škodcov
Karcinogén – akákoľvek chemická alebo biologická látka či priemyselný proces, ktorý spôsobuje rakovinové bujnenie alebo ho napomáha, vedie k výskytu rakovinových nádorov

Príroda

Biodiverzita – rozmanitosť, rôznorodosť biotických zložiek systému
Bioprodukt – produkt alebo surovina pochádzajúci z kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva

Enzýmy – jednoduché či zložené bielkoviny, ktoré napomáhajú chemické premeny v živých organizmoch a zaisťujú ich harmonickú funkciu.
Ekologické poľnohospodárstvo – poľnohospodárstvo organické, biologické, ekopoľnohospodárstvo… Používa sa aj skratka EP. Je to poľnohospodárska produkcia šetrná k životnému prostrediu a k chovaným zvieratám s cieľom produkovať potraviny (biopotraviny) najvyššej kvality. Ekologickí poľnohospodári sú každoročne sledovaní nezávislou kontrolou (v SR: Naturalis SK).

Biologické poľnohospodárstvo – iný výraz pre ekologické poľnohospodárstvo; používa sa hlavne v krajinách hovoriacich po nemecky (biologische Landwirtschaft)
Organické poľnohospodárstvo – iný výraz pre ekologické poľnohospodárstvo; používa sa hlavne v krajinách hovoriacich po anglicky (organic farming)
Priemyslové poľnohospodárstvo – konvenčné, bežné alebo „normálne“ poľnohospodárstvo. Ide o intenzívnu veľkovýrobu, ktorá vo svojom dôsledku znečisťuje životné prostredie aj živé tvory vrátane človeka.
Integrované poľnohospodárstvo – moderný systém hospodárenia s obmedzením (ale nie s vylúčením) používania syntetických pesticídov. Je niekde medzi konvenčným a ekologickým poľnohospodárstvom.
Obnoviteľný zdroj energie (niekedy aj „zelená“ energia) – taký zdroj, v ktorého čerpaní možno teoreticky pokračovať ďalšie tisíce až miliardy rokov. Označujú sa tak niektoré vybrané, na Zemi prístupné formy energie, získané predovšetkým z jadrových premien vnútri Slnka. Medzi obnoviteľné zdroje patrí aj veterná a vodná energia, ale aj „energia vĺn“, „energia prílivu“ a „bioenergia“. Podľa radu názorov sem patrí aj energia jadrová.
Definícia podľa slovenského zákona o životnom prostredí znie: „Obnoviteľné prírodné zdroje majú schopnosť sa pri postupnom spotrebúvaní čiastočne alebo úplne obnovovať, a to samy alebo za prispenia človeka.“
Neobnoviteľný zdroj energie – takýto zdroj energie, ktorého vyčerpanie sa očakáva v období maximálne stoviek rokov, ale jeho prípadné obnovenie by trvalo mnohonásobne dlhšie. Typickými príkladmi neobnoviteľných zdrojov energie sú predovšetkým fosílne palivá: uhlie, ropa, zemný plyn, rašelina, horľavé piesky a horľavé bridlice. Jadrová energia môže byť zaradená tak medzi obnoviteľné, ako aj medzi neobnoviteľné zdroje.
Ekosystém – jednota živej a neživej prírody, tvoriaca dynamický rovnovážny systém. Zahŕňa stanoviská, producentov, konzumentov a dekompozitory.
Emisie – znečisťujúce látky unikajúce alebo vypustené do vzduchu, inak aj exhaláty
Environmentálny (z angl. environment – okolie, prostredie) – týkajúci sa životného prostredia
Erózia pôdy – rozrušovanie pôdy (napr. vodou alebo vetrom) a jej odnos na iné miesta
Fauna – zverina, súhrn živočíšnych druhov obývajúcich určité územie
GMO („geneticky modifikovaný organizmus“) – organizmus, ktorého genetický materiál (DNA) bol úmyselne zmenený, inými slovami: došlo uňho ku genetickej mutácii

Kontaminácia – znečistenie vzduchu, pôdy, vody, potravín a ďalších materiálov toxickými alebo infekčnými látkami
Welfare – v tejto súvislosti: „životná pohoda hospodárskych zvierat“

Jedným slovom
mortalita – úmrtnosť
patogén – škodlivý (choroboplodný) organizmus
rezistencia – odolnosť

Obchod

Fair Trade (do slovenčiny prekladané aj ako spravodlivý či férový obchod) – obchodné partnerstvo, ktorého cieľom je priama a účinná podpora znevýhodnených výrobcov z rozvojových krajín. „Férové“ obchodné podmienky kladú dôraz na dodržiavanie pracovného práva a ochranu životného prostredia a tiež na zvyšovanie informovanosti spotrebiteľov o situácii malých poľnohospodárov a remeselníkov v rozvojových krajinách. Fair Trade tak poskytuje konkrétnym ľuďom v rozvojových krajinách šancu vymaniť sa z bludného kruhu biedy vlastnými silami a žiť dôstojný život. Odkupná cena surovín (napr. káva, banány, bavlna) je nastavená na určitú úroveň a nepodlieha výkyvom trhu. Fair Trade súčasne dáva spotrebiteľom jedinečnú možnosť ľahko a účinne podporiť alternatívny ekonomický model, dať hlas inému spôsobu obchodovania a výroby a v neposlednom rade získať veľmi kvalitné výrobky za primeranú cenu.

EZ – často používaná skratka pre pojem ekologické poľnohospodárstvo

Bio neznamená lieky ani potravinové doplnky alebo iné pilulky. Bio neznamená vegetariánstvo. Bio nie je žiadna sekta alebo aktivistická skupina.

Zdroje:

http://www.pro–bio.cz
www.priroda.cz
www.wikipedia.org/wiki

28.5.2009 11:55| autor: Magdalena Holancová
Viac o téme: chuť

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist