Pestúnstvo na Slovensku

Postup pri pestúnskej starostlivosti je rovnaký ako pri adopcii. Kto sa môže stať pestúnskym rodičom? Čo pestún potrebuje doložiť k žiadosti?

pestunstvo-1100x618.jpg Zdroj: Shutterstock

Medzi rodinné formy náhradnej starostlivosti patrí zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča (ďalej len „náhradná osobná starostlivosť“) a pestúnska starostlivosť.

Na Slovensku je stále veľmi veľa detí, ktoré detstvo prežijú v detských domovoch. Trpia po citovej a tiež psychickej stránke, nepoznajú pocit harmónie a rodinnej podpory, či lásky. Pestúnska starostlivosť je preto štátom podporovaná. Môže ísť o prechodný charakter, ale aj dlhodobý.

Pestúnska starostlivosť znamená umiestnenie maloletého dieťaťa do náhradnej rodiny, ktoré nemôže z rôznych vážnych dôvodov byť vychovávané svojimi rodičmi. Tak je maloletý priradený do pestúnskej starostlivosti do inej rodiny. O pestúnskej starostlivosti rozhoduje vždy súd.

Kto sa môže stať pestúnskym rodičom?

 • Manželia, ale taktiež aj jednotlivec. Je to osoba zapísaná do zoznamu čakateľov, ktorá musí  spĺňať kritéria a musí absolvovať prípravný kurz. Pestún musí poskytnúť dieťaťu pravidelný kontakt s biologickou rodinou, ak o to biologická rodina prejavuje záujem.
 • Do pestúnskej starostlivosti môže býva zvyčajne prijaté dieťa, ktorému rodičia nemôžu zabezpečiť plnohodnotnú  osobnú starostlivosť. Deti sú vždy zapísané do zoznamu čakateľov do pestúnskej starostlivosti.

Je nutné dodať, že postup pri pestúnskej starostlivosti je rovnaký ako pri adopcii. Všetky informácie týkajúce sa pestúnskej starostlivosti  poskytuje okresný úrad, alebo  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny (UPSVaR) vo vašom mieste bydliska.

Čo pestún potrebuje doložiť k žiadosti:

 • doklad o majetkových a príjmových pomeroch rodiny,
 • správu o zdravotnom stave,
 • vyplnený dotazník pre uchádzačov o pestúnskej starostlivosti
 • výpis z registra trestov

Nad  celým priebehom pestúnskej starostlivosti dohliada štát. Všetko sa deje iba v záujme dieťaťa, jeho zdravia,  šťastia a plnohodnotného vývinu.  Forma pestúnskej starostlivosti je výhodná a približuje sa normálnej rodine, preto je táto profesionálna starostlivosť oveľa dôležitejšia a preferovaná pred umiestnením do detského domova.

Pestún je povinný sa o dieťa starať rovnako, ako aby to  mali robiť biologickí rodičia. Pestúnska starostlivosť sa končí  dovŕšením 18. roku dieťaťa. So starostlivosťou a budúcimi pestúnmi musia súhlasiť aj rodičia dieťaťa, ak sú známi.

Tu sú najčastejšie problémy, ktoré môžu pestúnov pri vykonávaní svojej funkcie postretnúť:

 • Návrat dieťaťa k rodičom.
 • Neporozumenie a nedostatok spolupráce vlastných detí.
 • Markantná zmena životného štýlu rodiny

PRÍSPEVKY ŠTÁTU NA PESTÚNSKU RODINNÚ STAROSTLIVOSŤ.

V bežnej praxi majú pestún aj dieťa nárok na tieto príspevky:

 • Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti: 344,25 eura.
 • Jednorazový príspevok pre zverenca pri zániku náhradnej starostlivosti: 862,33 eura.
 • Opakovaný príspevok dieťaťu: 129,17 eura.

Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi: 164,22 eura, ak má v pestúnstve tri a viac detí, príspevok sa zvyšuje o 116,81 eura Opakované príspevky sa vyplácajú raz mesačne.

Počas pestúnskej starostlivosti sa počíta so stykom s pôvodnými rodičmi, pokiaľ je to v prospech a v záujme dieťaťa. Treba dodať, že pestúnska starostlivosť sa síce z právneho hľadiska končí 18. rokom dieťaťa, ale ľudsky a po psychickej stránke sú vytvorené vzťahy a  zvyčajne pretrvávajú aj naďalej. Väčšina detí zostáva v pestúnskych rodinách aj po dovŕšení plnoletosti.

Zákon tým pádom priznáva nárok na príspevok dieťaťu až do 25. roku veku, pokiaľ je nezaopatrený a naďalej žije v spoločnej domácnosti s pestúnom. Od 1. januára 2019 je výška príspevku vo výške 10,2 – násobku sumy životného minima pre nezaopatrené dieťa.

Podrobné podmienky adopcie/osvojenia je možné nájsť § 45 zákona č. 36/2005 Z. z. zákon o rodine aj pri príprave tohto článku sme čerpali zo zákona.

15.10.2020 5:46| autor: PhDr. Bosáková Natália | zdroj: archiv redakce

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist