27. 10. 2016  |  Meniny: Sabína

Rodičia, zapojte sa do projektu Skríning!

Na Babywebe sme sa neraz venovali citlivej problematike oneskoreného a narušeného vývinu detí. Teraz máte sami príležitosť aktívne sa zapojiť do projektu, ktorý v budúcnosti môže pomôcť ďalším rodičom a najmä deťom.

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave v spolupráci s Katedrou psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave vytvára štandardizovaný skríning na včasné diagnostikovanie detí s rizikom oneskoreného a narušeného vývinu. Riešiteľský tím sa obrátil na Babyweb a jeho čitateľov so žiadosťou o pomoc pri realizácii tejto prospešnej iniciatívy.

Myšlienkou skríningu je, aby sa výrazné odlišnosti vo vývine dieťaťa identifikovali čo najskôr a dieťa tak malo väčšiu šancu svojich rovesníkov dobehnúť. A keďže informácie od samotných rodičov, ako najpozornejších pozorovateľov svojich detí, sú nesmierne dôležité, obracajú sa práve na nich. Projekt "Skríning" je určený pre deti vo veku 24 až 36 mesiacov a prebieha formou dotazníkov pre rodičov na posúdenie úrovne psychomotorického vývinu detí.

Autori projektu vytvorili dotazník zameraný na sledovanie detského vývinu. Nájdete ho tu - kliknite sem.

Výskumníci sa rodičov budú pýtať, čo vo vývine svojho dieťaťa už pozorovali, a čo ešte nie. Dotazník, ktorý predkladajú, nie je testom, ale skôr príležitosťou svoje dieťa ešte lepšie spoznať. Údaje o vašom dieťati, zdravotnom stave a vašej rodine budú použité výhradne k spracovaniu dotazníkov. Vyplnenie dotazníka trvá približne 15 minút.

Spolu s tvorcami veríme, že projekt "Skríning" bude prínosom pre pediatrickú prax, pomôže pri včasnom zachytení vývinových porúch a tým aj k ich náprave.

Za čas a prejavenú dôveru vám vopred ďakujeme.

Za riešiteľský tím projektu:

  • PaedDr. Oľga Matušková (DFNsP, I.DK DFNsP a LF UK)
  • Mgr. Barbora Váryová, PhD. (Katedra psychológie, FiF UK)
  • Bc. Ľudmila Čuboňová (Katedra psychológie, FiF UK)
  • Bc. Juliana Styková (Katedra psychológie, FiF UK)

Na Babywebe tiež nájdete:

Prvý rok života, rok najbúrlivejších zmien
Podozrenie na poruchu alebo mamička má (skoro) vždy pravdu
Darí sa vášmu dieťaťu dobre? alebo Prehľad preventívnych prehliadok (1)

10. 3. 2011 |

Naposledy navštívené