Pas pre bábo

Plánujete dovolenkovať v zahraničí? Pokiaľ je vaše dieťa staršie ako päť rokov, určite mu nezabudnite vybaviť cestovný pas! Inak postačí, ak si ho dáte zapísať do vášho cestovného dokladu.

Ste slobodná matka a máte iné priezvisko ako vaše dieťa? Alebo chcete poslať drobca k moru so starými rodičmi? Aké pravidlá treba dodržať pri cestovaní, aby vás na hraniciach neupodozrievali, že pašujete cudzie dieťatko? Zisťovali sme, kedy vám stačí pri cestovaní občiansky preukaz, kedy musíte mať pas a aké doklady budete potrebovať pre dieťa.

Dovolenka v rámci Európskej únie

Do najčastejšie navštevovaných dovolenkových destinácií v Európskej únii vám pri ceste postačí platný občiansky preukaz vo forme identifikačnej karty. Ak však cestujete s deťmi mladšími ako päť rokov, budete so sebou potrebovať aj váš pas, v ktorom ich máte zapísané. Deti staršie ako päť rokov musia mať vlastný pas. Ten môžete dať vystaviť aj mladšiemu drobcovi, inak môže cestovať len s tým rodičom, ktorý ho má zapísaného v pase.

Ako vybaviť pas pre dieťa

Dieťaťu do 15 rokov musíte na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru podať žiadosť vy. Potrebujete k tomu jeho rodný list, prípadne starší pas, ak ho už dieťa má. Tínedžer vo veku 15 až 18 môže žiadosť o vydanie cestovného dokladu podať osobne, musí však pripojiť aj písomný súhlas zákonného zástupcu s osvedčeným podpisom. Ak s ním však pôjdete aj vy, stačí váš podpis priamo na polícii. Dieťa musí mať so sebou aj občiansky preukaz.

Dieťa, ktorému má byť cestovný doklad vydaný, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomné a je povinné podrobiť sa nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu. Pas vyhotovia do 30 dní, môžete si však priplatiť za vydanie cestovného pasu do 2 pracovných dní.

Vyhotovenie pasu pre dieťa mladšie ako 5 rokov stojí do 30 dní 8 €, do 2 pracovných dní 32 €. Cestovný pas pre dieťa vo veku od 5 do 13 rokov stojí pri vyhotovení do 30 dní 13 €, do 2 pracovných dní 52 €. Pre dieťa staršie ako 13 rokov sa platí za vydanie cestovného pasu do 30 dní 33 €, do 2 pracovných dní 132 €.

Dieťaťu mladšiemu ako 5 rokov sa pas vydáva s platnosťou na 2 roky, dieťaťu od 5 do 13 rokov s platnosťou na 5 rokov. Od 13 rokov vyššie bude mať pas platnosť 10 rokov. Pokiaľ má vaše dieťa priezvisko iné ako vy a má aj cestovný pas, určite nič nepokazíte tým, ak si ho dáte zapísať aj do vášho pasu. Viac info na www.minv.sk

Zapísanie detí do pasu

Dieťa mladšie ako 5 rokov môže vycestovať do zahraničia bez vlastného cestovného pasu len v prípade, ak ho máte zapísané vo svojom cestovnom doklade. Zápis obsahuje meno a priezvisko dieťaťa, deň, mesiac a rok narodenia a pohlavie dieťaťa. Žiadosť o vykonanie zmeny údajov v cestovnom pase, teda aj zápis údajov o vašom dieťati mladšom ako 5 rokov do cestovného pasu môže za vás podať aj váš manžel či manželka. Potrebujete len rodný list dieťaťa. Za zápis zaplatíte 3 €.

Rada pre slobodné a rozvedené

Žiadosť o vydanie cestovného pasu pre dieťa vám zverené do výchovy môže podať druhý rodič, ktorému dieťa nebolo zverené do výchovy, len s vaším overeným písomným súhlasom. Podobne sa postupuje aj v prípade rodičov, ktorí neuzavreli manželstvo. V tomto prípade môže druhý rodič požiadať o vydanie cestovného pasu iba s písomným súhlasom rodiča, ktorý má dieťa vo výchove. Rovnako, iba na základe osvedčeného súhlasu rodiča, ktorému je dieťa zverené do výchovy, môže byť vykonaný zápis údajov o dieťati do cestovného pasu druhého rodiča. Pokiaľ by dieťa už bolo zapísané v pase druhého rodiča a vy by ste s tým nesúhlasili, môžete požiadať príslušný orgán o zrušenie tohto zápisu.

Pokiaľ necestujete s cestovnou kanceláriou, ktorá by vás na prípadné špeciálne požiadavky úradov tej-ktorej krajiny mala upozorniť, nazrite radšej pred odchodom do sveta na webstránku ministerstva zahraničných vecí www.mzv.sk,
link Štáty sveta, prípadne zavolajte na Stredisko MZV SR pre pomoc a služby občanom na bratislavské telefónne číslo: 5978 59 78, alebo napíšte na info@mzv.sk či na zastupiteľský úrad tej-ktorej krajiny.

Špeciálne požiadavky

Bulharsko
Platnosť vášho cestovného dokladu by mala byť o tri mesiace dlhšia ako predpokladaný termín pobytu, minimálne však musí pokrývať plánovanú dĺžku pobytu vrátane cesty.

Nemecko
Platný cestovný doklad majte neustále pri sebe. Nemecká polícia vás má právo kedykoľvek požiadať, aby ste preukázali svoju totožnosť.

Rumunsko
Musíte sa prihlásiť na najbližšom útvare cudzineckej polície do 15 dní odo dňa vstupu na územie.

Slovinsko
Ste povinní prihlásiť sa na polícii, ak počas pobytu v krajine využívate ubytovacie služby súkromníkov. Ak budete ubytovaní v hoteli, túto povinnosť zabezpečí administrácia.

Taliansko
Po vstupe do krajiny máte povinnosť zaregistrovať sa v prípade, ak váš pobyt presiahne 8 dní. Na príslušnej kvestúre v provincii, kde sa nachádzate, podávajú „dichiarazione di presenza“, ktoré musíte predložiť na požiadanie úradníkom alebo príslušníkom polície spoločne s pasom alebo iným cestovným dokladom.

Chorvátsko
Túto sezónu už nemusíte deťom dávať špeciálny písomný súhlas, ak cestujú so starými rodičmi. Chorvátsky parlament schválil novelu zákona o cudzincoch, ktorá zrušila povinnosť cudzincov vo veku do 18 rokov mať pri vstupe písomný súhlas zákonného zástupcu.

Egypt
Platnosť vášho pasu musí byť dlhšia minimálne o tri mesiace ako je ukončenie platnosti udeleného víza. Vstupné víza do Egypta je možné získať buď na veľvyslanectve v Bratislave, alebo po prílete do krajiny na určitých medzinárodných letiskách a hraničných priechodoch.

Turecko
Platí vízová povinnosť. Vízum môže byť udelené na Veľvyslanectve Tureckej republiky v Bratislave alebo pri vstupe do krajiny na hraničnom priechode, letisku, v prístave. Platnosť víza udeleného na hraničnom priechode je 30 dní a neexistuje možnosť jeho predĺženia na území Turecka.

USA
Na vstup do Spojených štátov potrebujete platný cestovný pas a vízum alebo biometrický pas a vytlačené potvrdenie prostredníctvom elektronického systému povoľovania ciest – ESTA. Až priamo na hranici sa definitívne rozhodne, či vám vstup do krajiny povolia alebo zamietnu, i keď americké veľvyslanectvo vízum udelilo. Platnosť pasu musí byť o 6 mesiacov dlhšia, ako je povolený čas pobytu.
Aj deti vo veku do 5 rokov musia byť držiteľmi vlastných biometrických cestovných pasov. O elektronickú autorizáciu vstupu v systéme ESTA v mene dieťaťa žiada osobitnou žiadosťou jeho zákonný zástupca.

Kanada
Ak cestuje dieťa iba s jedným rodičom, vhodné je mať k dispozícii kópiu rodného listu dieťaťa a písomné potvrdenie od druhého rodiča, že súhlasí s cestou. Oba doklady treba preložiť do anglického alebo francúzskeho jazyka. Ak by vaše dieťa cestovalo s niekým iným, musí mať so sebou notársky overené a preložené potvrdenie oboch rodičov, že súhlasia s jeho cestou.

Zdroj: Mamina

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist