Roztrúsená skleróza, reumatoidná artritída a ďalšie autoimúnne ochorenia verzus tehotenstvo

Áno, aj ženy trpiace roztrúsenou sklerózou, reumatoidnou artritídou a ďalšími autoimunitnými ochoreniami túžia po deťoch. Čo vlastne tieto ochorenia spôsobuje a ako sa liečia? Prinášame vám prehľad tých najčastejších.

Roztrúsená skleróza

Je to chronické, pomaly prebiehajúce ochorenie, pri ktorom dochádza k degenerácii bielej mozgovej hmoty. Postihnuté sú rovnako ženy ako muži a prvé príznaky sa objavujú medzi 20. a 40. rokom života.

Pre chorobu je charakteristický priebeh so striedaním príznakových a bezpríznakových štádií. Choroba sa najčastejšie začína zápalom očného nervu, ďalej sa objavujú poruchy citlivosti a pohyblivosti končatín.

Medzi príznaky roztrúsenej sklerózy patrí triaška, porucha reči a koordinácie pohybov, ťažkosti s udržaním moču, únava, depresia a porucha pamäti a sústredenia.

Roztrúsená skleróza nemá vplyv na tehotenstvo ani na plodnosť. Priebeh ochorenia tehotenstvo neovplyvňuje, ale tehotenstvo môže vyvolať prvé príznaky choroby v živote. Ak choroba prejde v tehotenstve do akútneho štádia, býva v treťom trimestri alebo v prvých troch mesiacoch po pôrode. Ženy majú vysoké riziko močovej infekcie. Ich vnímanie bolesti je zmenené, čo môže viesť k nerozpoznaniu pôrodných bolestí.

Reumatoidná artitída

Je chronické zápalové ochorenie kĺbov. Môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku, ženy sú postihnuté dvakrát až trikrát častejšie ako muži. Postihnuté sú najmä kĺby horných a dolných končatín.

Ochorenie sa prejavuje bolestivosťou a stuhnutosťou kĺbov, ktorá je najhoršia ráno a počas dňa ustupuje. S postupom ochorenia dochádza k obmedzeniu pohyblivosti, kĺby bývajú zdeformované. Okrem kĺbového postihnutia môže byť postihnutá koža, oči, pečeň, pľúca a cievy. Do obrazu ochorenia patrí zvýšená teplota, únava, chudnutie a málokrvnosť.

Štúdie dokazujú, že počas tehotenstva a po ňom sa môže reumatoidná artritída zlepšiť. Je však dôležité, aby bolo tehotenstvo starostlivo naplánované do času, keď je žena v pokojovom štádiu ochorenia. Počas tehotenstva by mala byť starostlivo sledovaná, aby mohla byť vhodne liečená. Aj v tehotenstve možno užívať niektoré lieky tlmiace bolesť.

Crohnova choroba

Crohnova choroba je chronické zápalové ochorenie, ktoré môže postihnúť ktorúkoľvek časť tráviaceho ústrojenstva. Najčastejšie je postihnutá koncová časť tenkého čreva a jeho prechod do hrubého čreva.

Na vzniku ochorenia sa podieľajú imunologické, psychogénne, infekčné a alergické vplyvy. Choroba sa prejavuje hnačkovitými stolicami s prímesou hlienu, bolesťami, zvýšenou teplotou, nechutenstvom a chudnutím. Častou komplikáciou je vznik píšťal a abscesov v okolí konečníka.

U žien trpiacich Crohnovou chorobou sa vyskytuje vyššia frekvencia samovoľných potratov. Týka sa to predovšetkým žien, ktoré otehotneli v akútnom štádiu choroby, a žien, ktoré boli v čase otehotnenia krátko po chirurgickom odstránení časti čreva.

Ďalej je opisované vyššie riziko predčasného pôrodu hlavne medzi 33. a 36. týždňom tehotenstva, a to približne 16 %. U 20 % pacientok choroba prechádza pod vplyvom tehotenstva do akútneho štádia. Crohnova choroba nie je dôvodom na ukončenie tehotenstva cisárskym rezom. Podnetom na uskutočnenie cisárskeho rezu je akútne štádium choroby a zjazvená oblasť konečníka.

Na liečbu Crohnovej choroby v tehotenstve sa požívajú sulfasalazín, sulfapyridín, kortikoidy. Imunosupresíva je lepšie vysadiť tri mesiace pred otehotnením a neužívať počas celého obdobia tehotenstva. Rovnako je v tehotenstve kontraindikované podávanie metotrexátu, cyklosporínu a metronidazolu.

Myastenia gravis

Ide o ochorenie na autoimúnnom podklade, ktoré sa prejavuje svalovou únavou a ochabnutosťou. Ťažkosti sa menia počas dňa, najmiernejšie sú ráno. Na počiatku ochorenia býva postihnuté tvárové svalstvo.

Pacienti majú smutný a ospalý výraz. Pridávajú sa ťažkosti so žuvaním, prehĺtaním, reč sa stáva ťažšie zrozumiteľnou. V ďalšej fáze je postihnuté aj svalstvo horných i dolných končatín. Ak dôjde k postihnutiu aj dýchacích svalov, objavuje sa dychová nedostatočnosť, čo je veľmi závažný stav vyžadujúci umelé pľúcne dýchanie.

Tehotenstvo môže toto ochorenie ovplyvňovať rôznym spôsobom. Stav ženy môže zostať rovnaký, zlepšiť sa alebo, naopak, výrazne zhoršiť. Väčšina zmien stavu, či už pozitívnych, alebo negatívnych prebehne v prvom trimestri tehotenstva.

Najrizikovejšie sú pacientky, ktoré otehotneli v prvom roku choroby. Preto sa im odporúča odložiť tehotenstvo na neskôr. Myasténia nemá vplyv na tehotenstvo ani na plodnosť. Bolo dokázané iba nepatrne vyššie riziko samovoľných potratov u žien trpiacich touto chorobou.

Z liekov používaných pri liečbe myasténie sa používa azatioprín a prednison. Imunosupresíva sa v tehotenstve nepodávajú. Pôrod je možný viesť vaginálne a cisársky rez sa robí z pôrodníckeho dôvodu. Dojčenie je u žien trpiacich myasténiou možné. V šestonedelí je však nutná prevencia infekcie.

Lupus erythematodes (LE)

Lupus erythemadoes sa vysktuje v troch formách – systémový LE, chronický LE s postihnutím kože bez ochorenia orgánov a LE vyvolaný liekmi. Ide o autoimúnne ochorenie, ktoré postihuje všetky orgány v tele. Podstatou choroby je nadmerná aktivita bielych krviniek (B lymfocytov), čo vedie k tvorbe protilátok proti vlastným tkanivám v tele.

Systémový lupus erythematodes (SLE) postihuje prevažne ženy medzi 15. – 45. rokom života. Príčina vzniku ochorenia nie je objasnená. Medzi klasické príznaky SLE patrí okrem motýľovitého sčervenania na pokožke tváre postihnutie dvoch a viacerých kĺbov, osrdcovníka a ľadvín. Ochorenie sa prejavuje aj zvýšenou citlivosťou na slnečné žiarenie, ktoré sa prejavuje rozšírením vyrážok na pokožke tváre.

Ochorenie sprevádza horúčka, ktorá sa strieda so zvýšenou alebo aj s normálnou teplotou. Sprievodným znakom postihnutia ľadvín je vysoký krvný tlak a pokles ľadvinových funkcií. Závažné sú neurologické prejavy súvisiace s postihnutím nervov a bielej miechovej hmoty. Môžu sa vyskytnúť aj kŕče s delíriom, ktoré môžu vyústiť až do kómy.

Liečba spočíva v podávaní nesteroidných protizápalových liekov, kortikoidov, antimalarík a imunospresív. Prognóza pacientok so SLE je celkom priaznivá. Viac ako 90 % pacientok prežíva viac ako desať rokov od zistenia choroby. Ochorenie väčšinou prebieha vo forme remisií (pokojových období) a vzplanutí, ktoré sprevádza horúčka a postihnutie orgánov.

Asi u 15 % tehotných pacientok so SLE dôjde k vzplanutiu ochorenia, čo je zhruba dvakrát častejšie ako u netehotných pacientok.

Pacientky, ktoré majú postihnuté ľadviny, majú vyššie riziko preeklampsie, čo je ochorenie viazané výlučne na tehotenstvo. Prejavuje sa vysokým tlakom, bielkovinou v moči a opuchmi. Asi u 29 % tehotných pacientok sa pôrod končí cisárskym rezom, najčastejšie z dôvodu hroziaceho nedostatočného zásobenia plodu kyslíkom (hypoxia). Ďalším dôvodom na cisársky rez môže byť zlý zdravotný stav ženy. Pre vyššie riziko infekcie po vaginálnom pôrode by mala žena dostať antibiotiká a kortikoidy.

Pri liečbe vysokými dávkami kortikoidov sa neodporúča dojčenie. V prípade, že žena aj napriek tomu dojčí, mala by sa vyhýbať dojčeniu počas prvých štyroch hodín po podaní kortikoidov.

Čítajte tiež:

Sklerodermia

Ochorenie charakterizuje stuhnutie kože. Najčastejšie sa vyskytuje vo veku 20 – 40 rokov a jej výskyt je relatívne vzácny. Prvým prejavom býva teplota, bolesti kĺbov a tzv. Reynaudov fenomén, ktorý sa prejavuje nedokrvením koncových častí končatín v chlade.

Postihnutie pokračuje opuchmi rúk, nôh a tváre. Koža je napätá a striedajú sa na nej oblasti so zvýšenou pigmentáciou a oblasti bez pigmentácie. Koža sa postupne tuhne, má voskovitý vzhľad. Tvár je maskovitá, strnulá a bez výrazu. Postupne dochádza k obmedzeniu pohyblivosti kĺbov, tráviacim ťažkostiam. Pacienti majú často vysoký tlak a poruchu srdcového rytmu. V pokročilom štádiu ochorenia zlyhávajú ľadviny.

Účinná liečba neexistuje. Podávajú sa lieky na rozšírenie ciev, lieky na vysoký tlak, penicilamín a imunosupresíva.

Antifosfolipidový syndróm

Antifosfolipidový syndróm je charakterizovaný prítomnosťou antifosfolipidových protilátok v krvi. Prejavuje sa výskytom krvných zrazenín, nepriaznivým priebehom tehotenstva, ktoré môže viesť k potratu alebo k predčasnému pôrodu.

Vinou nesprávne fungujúcej placenty môže dôjsť k vnútromaternicovému rastovému oneskoreniu až odumretiu plodu. Pacientky majú vyššie riziko preeklampsie v druhej polovici tehotenstva.

Podľa medzinárodného dohovoru by sa vyšetreniu na prítomnosť antifosfolipidových protilátok mala podrobiť každá žena, u ktorej došlo k jednému alebo viac neobjasneným úmrtiam plodu, pri viac ako jednom predčasnom pôrode do 34. Týždňa tehotenstva v dôsledku preeklampsie alebo nedostatočnej funkcie placenty. Ďalším dôvodom na vyšetrenie sú viac ako tri samovoľné potraty pred 10. Týždňom tehotenstva v anamnéze.

Tehotným ženám s antifosfolipidovým syndrómom sa podáva injekčne heparín a nízke dávky kyseliny acetylsalicylové, čo sú lieky na riedenie krvi. S podávaním heparínu treba pokračovať ešte šesť týždňov po pôrode alebo prejsť na warfarín podávaný v tabletách.

Ulcerózna kolitída

Je zápalové ochorenie, ktoré postihuje výlučne sliznicu hrubého čreva a konečníka. Príčina vzniku choroby nie je doposiaľ objasnená.

Najviac zástancov má teória o autoimunitnom podklade choroby. Svoju rolu hrajú genetické faktory, vplyv vonkajšieho prostredia a infekcia. Pri ochorení sa striedajú akútne a pokojové štádiá. Akútne štádium choroby sa prejavuje bolesťami brucha, krvavými hnačkami s prímesou hlienu, nechutenstvom a chudnutím. Často sa vyskytuje aj horúčka. Existuje kontroverzný názor na otázku vplyvu choroby na dĺžku tehotenstva.

Väčšina štúdií sa zhoduje na tom, že tehotné ženy trpiace ulceróznou kolitídou nemajú vyššie riziko predčasného pôrodu. Ak však dôjde k zhoršeniu choroby v tehotenstve, u polovice žien sa zhorší stav natoľko, že najvhodnejším riešením je tehotenstvo ukončiť.

1.3.2017 1:55| autor: MUDr. Radka Gregorová

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist