Keď príde na svet skôr alebo Nedonoseniatka

Normálne tehotenstvo trvá štyridsať týždňov, no niektoré bábätká sa na svet vypýtajú skôr. Akú majú šancu? Rozprávali sme sa o tom s odborníčkou na túto problematiku, primárkou Neonatologickej kliniky v Martine, MUDr. Katarínou Maťašovou, PhD. O svojej skúsenosti sa s vami podelia aj mamičky týchto detí.

Za predčasne narodené dieťa sa považuje také, ktoré sa narodí pred 37. týždňom tehotenstva. V súčasnosti však medicína veľmi napreduje.

Hranica – 24. týždeň

„Za hranicu, od ktorej je dieťatko reálne schopné prežiť v slovenských podmienkach, je považovaný ukončený 24. týždeň tehotenstva. Všetky vnútorné orgány sú „zhruba“ vyvinuté do konca 3. mesiaca tehotenstva a zvyšných 6 mesiacov je určených na ich dozrievanie. Zjednodušene môžeme povedať, že sa ďalej diferencuje ich štruktúra a pripravujú sa na svoju budúcu funkciu. Tento vývoj je „naprogramovaný“ na 40 týždňov, ktoré dieťatko trávi v maternici,“ hovorí primárka špecializovanej Neonatologickej kliniky v Martine, MUDr. Katarína Maťašová. Dodáva, že predčasným narodením sa tento vývoj nekončí, pokračuje, hoci už nie v takých ideálnych podmienkach.

„Okrem toho po predčasnom narodení „nezrelé“ orgány musia vykonávať funkciu, na ktorú ešte nie sú pripravené, čo môže byť pre ne škodlivé – napríklad pľúca musia dýchať. Z toho potom vyplývajú všetky komplikácie, s ktorými sa predčasne narodené dieťatko musí vyrovnávať. Šance na prežitie má teda dieťa narodené po 24. týždni tehotenstva, s pribúdajúcou dĺžkou gravidity stúpajú a kvalitné prežívanie bez závažných trvalých následkov je možné zvyčajne očakávať u väčšiny detí narodených po 28. týždni,“ konštatuje MUDr. Katarína Maťašová.

Len medicínska čiara

Téma nedonosených bábätiek je vždy veľmi emotívna a citlivá. Neexistuje totiž nijaké pravidlo, ktoré by zaručovalo, že dieťatko, ktoré sa narodí pred 28. týždňom tehotenstva, bude určite trpieť postihnutím, alebo neprežije, a tiež sa naopak nedá ani stopercentne tvrdiť, že nedonoseniatka narodené po tomto termíne postihnuté nebudú a určite prežijú. Je to len medicínou určená čiara, ktoré rozdeľuje takéto detičky na dve skupiny: nedonosené a extrémne nedonosené.

„Šance na prežitie závisia predovšetkým od týždňa tehotenstva, v ktorom sa dieťa narodilo, čím je viac nezrelé, tým je jeho šanca menšia. U detí v 24. týždni tehotenstva sa uvádza prežívanie 50 – 70 %, ale len u 25 % z nich bez trvalých následkov. Z detí narodených v 27. týždni prežíva 95 % a 80 % z nich bez následkov. Dôležité je aj miesto, kde sa dieťa narodí,“ vysvetľuje špecialistka.

Na Slovensku je zriadených sedem špecializovaných pracovísk – perinatologických centier, ktoré sú technicky aj personálne vybavené na starostlivosť o extrémne nezrelé deti s hmotnosťou menej ako 1250g.

Tieto centrá sú dve v Bratislave a po jednom v Nových Zámkoch, Martine, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach.

Štatistiky ukazujú, že dieťa má trikrát väčšiu šancu na kvalitné prežitie, ak sa narodí v centre, ako keď sa narodí v inej nemocnici a do centra je prevezené po narodení.

Čo spôsobuje riziko predčasného pôrodu?

• Preeklampsia (vysoký krvný tlak matky)
• Cervikálna diletácia (predčasné otváranie krčka maternice)
• Vývojové anomálie plodu alebo placenty
• Problémy s plodovou vodou
• Infekcia
• Chronické ochorenia matky (napr. cukrovka)
• Chyby maternice
• Viacplodové tehotenstvo
• Predchádzajúci predčasný pôrod (resp. genetická predispozícia)
• Zlá životospráva matky (alkohol, fajčenie, drogy)
• Stres
• Ťažká fyzická námaha
• Vek matky (menej ako 18 rokov a viac ako 35 rokov)
• Umelé oplodnenie

Na Babywebe tiež nájdete:

Najhorší je začiatok, tvrdí mamička nedonosenej Klárky
Starostlivosť o nedonosenca? Je náročná
Predčasný pôrod
Starostlivosť o nedonosencov

Aké sú potreby nedonoseniatok?

„V starostlivosti o novorodenca je nenahraditeľná ošetrovateľská starostlivosť sestier a našim cieľom je čo najviac napodobniť podmienky v maternici. Dieťatko je po narodení uložené do inkubátora, ktorý mu pomáha udržiavať normálnu telesnú teplotu. U extrémne nezrelých detí je dôležitá aj pomerne vysoká vlhkosť vzduchu v inkubátore, ktorá bráni prílišným stratám tekutín v dôsledku tenkej, nezrelej kože,“ opisuje MUDr. Katarína Maťašová,PhD., primárka Perinatologického centra v Martine.

Inkubátor

Maťašová približuje tiež to, ako funguje inkubátor. Zvonku sa zakrýva, aby nedonosené dieťa nemalo veľa svetla. Pre vývoj nezrelého dieťatka je dôležité aspoň približne zachovať polohu, akú malo v maternici. Detičky sa preto ukladajú do akéhosi hniezda, zvyčajne sú zabalené do mäkkej deky, keďže ich voľný priestor okolo nich vyrušuje.

Pravidelne sa im mení poloha – ležia na brušku, boku aj chrbátiku. Pri manipulácii s detičkami je dôležitý nežný dotyk teplých rúk, potrebné je obmedziť hluk aj zbytočnú manipuláciu a rešpektovať ich prirodzenú aktivitu, rytmus spánku a bdenia. Starostlivosť o dieťa je potrebné prispôsobovať aj jeho zmeneným schopnostiam, ktoré súvisia s pribúdajúcim vekom. Napríklad extrémne nezrelé deti sú kŕmené sondou – hadičkou zavedenou do žalúdka.

Klokankovanie

„Dieťa v inkubátore veľmi vníma matkinu prítomnosť a jej dotyk. Mamička môže pohladiť svoje bábätko hneď po narodení. Dôležitý je tzv. „liečivý dotyk“, keď matka položí svoju dlaň na hlavičku a druhú na bruško dieťaťa. Pohyb pri hladení dieťatku nemusí byť príjemný. Hneď ako to zdravotný stav dieťaťa dovolí, dieťatko sa položí mamičke na hrudník, na obnaženú kožu. Spolu sa prikryjú, mamička dieťa zohrieva, dieťatko sa upokojí, cíti jej vôňu, teplo, počuje hlas aj tlkot srdca, na ktorý je z pobytu v maternici zvyknuté. Toto „klokankovanie“ je veľmi obľúbené u mamičiek aj detí, často klokankujú aj oteckovia. Dĺžka takéhoto pobytu mimo inkubátora sa prispôsobuje možnostiam a potrebám dieťatka,“ vysvetľuje odborníčka.

Zázraky

Niektoré detičky, narodené predčasne, akoby zázrakom dobehnú už veľmi skoro svojich rovesníkov, narodených v riadnom termíne.

Dôkazom je aj mamička Zuzka: „Mám predčasne narodeného synčeka. Bolo to všetko veľmi ťažké, hlavne tie prvé dni. Ale postupne sme všetko zvládli, aj keď to trvalo dlhšie ako donoseným deťom, ale teraz môžem s úsmevom na tvári povedať, že môj malý predbehol vo vývoji donosené deti a aj zdravotné problémy postupne vymizli. Môj malý má teraz 16 mesiacov a aj lekári sa čudujú, že sa s toho všetkého tak skoro dostal.“

Nie všetky detičky ale majú takéto šťastie a vyhnú sa im všetky choroby a infekcie, či iné zdravotné problémy, typické pre nedonosené deti.

Akými problémami najčastejšie trpia predčasne narodené deti?

Vysvetľuje MUDr. Katarína Maťašová, PhD: „Zdravotné riziká sú nepriamo úmerné týždňu tehotenstva, v ktorom sa dieťa narodilo. Čím sa dieťatko narodí skôr, tým je jeho stav závažnejší a tým viac komplikácií je nutné očakávať. Vyplýva to z úrovne zrelosti jednotlivých životne dôležitých orgánov. Za extrémne nezrelé dieťa sa považuje dieťa narodené do ukončeného 28. týždňa tehotenstva s hmotnosťou približne 1000 g a menej.“

Závažnosťou zdravotného stavu je možné extrémne nezrelé dieťa prirovnať k dospelému pacientovi po autohavárii, ktorý vyžaduje hospitalizáciu na resuscitačnom oddelení ARO. Takéto dieťa má problém s dýchaním, pretože pľúca ešte nemajú potrebnú štruktúru a chýba v nich látka – tzv. surfaktant, ktorá im umožní, aby zostali naplnené vzduchom.

Výživa dieťatka

Výživu dieťatko dostáva najprv vo forme infúzií, mliečnu výživu nemusí hneď od narodenia tolerovať. Mlieko dostáva v minimálnych dávkach tak skoro, ako je to možné – najneskôr na 3. deň po narodení, preferované je materské mlieko.

Ďalším problémom je infekcia získaná ešte v maternici, ktorá býva najčastejšou príčinou predčasného narodenia.

Prečítajte si tiež:

• Popôrodná depresia
• Infekcia s negatívnym účinkom na plod

Zdravotné problémy

Obávanou komplikáciou u extrémne nezrelého dieťaťa je vznik krvácania do mozgových komôr, ktoré vzniká zvyčajne v priebehu prvých 5 dní. Vo veku 2-3 týždňov je možnou komplikáciou zápal čreva s rizikom jeho prederavenia a rozvojom zápalu pobrušnice.

K neskorým komplikáciám patrí chronické pľúcne ochorenie, ktoré sa prejaví tým, že dieťatko dlhodobo potrebuje kyslík, alebo ochorenie sietnice z dôvodu jej nesprávneho vývoja s následkom možného oslepnutia.

Dlhodobými dôsledkami extrémnej nezrelosti môžu byť poruchy psychomotorického vývoja – detská mozgová obrna a mentálna retardácia.“

Zdravotné problémy s nedonosenou dcérkou má aj mamička Lucia z Bratislavy: „Naša dcérka Terezka sa narodila v 29. týždni s hmotnosťou 750 gramov. Prvé dni boli hrozné, myslela som na to najhoršie. No dnes mám doma zdravú päťročnú škôlkarku, plnú energie a vždy usmiatu. Po narodení sme si však prešli rôznymi ochoreniami. Maličkú trápili často infekcie a dokonca ešte keď sme boli v nemocnici, absolvovala operáciu očičiek a dostala aj krvnú transfúziu. Odvtedy musíme chodiť na pravidelné kontroly očičiek a na neurológiu. Keď bola maličká, asi do roka a pol sme cvičili Vojtovu metódu, čo nebola vôbec príjemná skúsenosť. Domov ju prepustili ako trojmesačnú.“

Preeklampsia

Veľakrát je dôvodom na predčasné ukončenie tehotenstva, choroba rodičky, takzvaná preeklampsia.

S touto nebezpečnou chorobou, ktorá môže v tehotenstve nečakane postihnúť takmer každú mamičku, má nepríjemnú skúsenosť aj Anita: „Mne sa narodil syn cisárskym rezom v 31.týždni z dôvodu preeklampsie. Mal 1150 gramov a 36 centimetrov. Prebehli necelé dva týždne, dýcha samostatne a už sa mu aj žalúdok a črevá rozbiehajú, pomaly zvláda aj mliečko. Síce mu stále podávajú výživu aj do žily, no dúfam že sa jeho stav bude len zlepšovať a bude pomaličky priberať. Je to veľký bojovník. Preeklampsia je strašná choroba, stále bojujem s vysokým tlakom aj napriek tomu, že beriem množstvo liekov na zníženie tlaku a behám po doktoroch.“

Predčasne narodené deti sa musia chodiť na určité pravidelné vyšetrenia, ktoré sú vzhľadom na ich problematický príchod na svet nevyhnutné.

„Nezrelé deti vyžadujú minimálne v priebehu prvých 3 rokov pozornejšie sledovanie tímom odborníkov. Nevyhnutné sú aj kontroly u detského pneumológa. Podľa zdravotného stavu sú deti ďalej odosielané na vyšetrenie ku detskému očnému lekárovi, detskému ortopédovi, foniatrovi a logopédovi,“ vysvetľuje MUDr. Maťašová.

To, či sa vaše dieťa narodí predčasne je do určitej miery ovplyvnené aj genetikou.

Vedeli ste, že:

• V súčasnosti sa pripravuje distribúcia knihy určenej rodičom nedonosených detí, ktorá je spoločným dielom popredných slovenských neonatológov.
• Neonatologická klinika JLF UK a UNM v Martine, poskytuje starostlivosť nezrelým novorodencom – vrátane extrémne nezrelých, novorodencom donoseným, ktorým z rôznych dôvodov zlyhávajú životné funkcie, zabezpečujeme predoperačnú aj pooperačnú starostlivosť deťom po chirurgickom aj neurochirurgickom operačnom výkone.
• Má k dispozícii všetky najmodernejšie možnosti liečby, ktoré súčasná medicína ponúka a výsledkami úmrtnosti a chorobnosti sa môže porovnávať s vyspelými európskymi pracoviskami.
• Okrem toho sa ako jediní na Slovensku venujú aj výučbe študentov medicíny (slovenských aj zahraničných) v tomto odbore, výchove doktorandov i lekárov v príprave na špecializačné atestačné skúšky.
• Toto pracovisko je súčasťou neonatologického a perinatologického výskumu na Slovensku.

Na Babywebe tiež nájdete:

Syndróm polycystických vaječníkov (PCOS)
Tehotenské ochorenie – Gestóza
Cervix skóre

22.6.2011 10:00| autor: Jana Vahančíková

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist