Práva rodičov pri hospitalizácii dieťaťa

Závažné ochorenie, úraz, alebo vyšetrenie niekedy učinia to, že je nevyhnutné, aby dieťa bolo hospitalizované, či už na krátke obdobie, alebo dlhodobo. Strach v očiach dieťaťa poznajú všetci rodičia veľmi dôverne. Niekedy je rodič vystresovaný viac ako samotné dieťa. Majú právo byť rodičia s deťmi v týchto ťažkých chvíľach spoločne?

profimedia-0187811481-1100x618.jpg Zdroj: Profimedia.cz

Podľa slovenského zákona má rodič dieťaťa do 3 rokov právo byť spolu s ním hospitalizovaný, pokiaľ to podmienky nemocnice dovoľujú a platí si iba za stravovanie (prípadne sa môže stravovať individuálne). Nemocnice môžu prijať aj rodiča staršieho dieťaťa, závisí to od priestorových kapacít, avšak tento pobyt si rodič platí všetko sám. Každá nemocnica má svoj cenník a podmienky, je potrebné sa vopred informovať priamo v konkrétnom zdravotníckom zariadení.

Hospitalizácia dieťaťa s rodičom sa riadi Chartou práv pacienta v SR a ďalšie podmienky stanovuje zákon 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Podľa Charty práv bod 8 znie nasledovne: „Ak je do ústavnej starostlivosti prijaté dieťa mladšie ako šesť rokov, možno s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára aj sprievodcu. Pri prijatí dieťaťa staršieho ako šesť rokov a dieťaťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, možno po posúdení jeho psychického a fyzického stavu s ním prijať na základe odporúčania ošetrujúceho lekára a so súhlasom revízneho lekára aj sprievodcu.“

Niekedy v ošetrovniach, alebo v nemocnici dôjde k hádkam a nedorozumeniam medzi vystresovanými rodičmi a ošetrujúcim lekárom, keď lekári nechcú povoliť, aby rodič sprevádzal dieťa. Základom je taktiež si uvedomiť, že rodičia a lekári musia v záujme blaha dieťaťa spolupracovať, nebyť rozdelení na dve znepriatelené strany. Niekedy sú rodičia nahnevaní až agresívni, no je to iba odraz ich stresu, preto je kľúčové s rodičmi spolupracovať, vysvetliť  im situáciu a pomôcť im stať sa súčasťou liečebného procesu. Nie však všetci lekárski pracovníci sú takí ochotní. Okrem priestoru  je nutné zabezpečiť rodičom počas hospitalizácie ich detí aj dostatočné informácie, alebo podporu v podobe psychologickej poradne, ak by sa nevedeli vyrovnať s ochorením dieťaťa. Najmä, čo sa týka onkologicky chorých detí.

Zástupcovia nemocníc ako hlavný problém s umožnením pobytu rodiča v nemocnici poukazujú na obmedzenú priestorovú kapacitu, zároveň však ubezpečili, že pri rekonštrukciách oddelení chcú brať túto potrebu na vedomie. Taktiež je problém s finančným krytím zo strany poisťovní.

Ministerstvo zdravotníctva SR vníma citlivo túto tému a myslí si, že všetci aktéri sa musia spojiť a na zlepšení situácie popracovať. Ministerstvo je pre zmenu v tejto oblasti otvorené a tiež vyjadrilo súhlas so zvyšovaním kapacít v nemocniciach aj pre sprievodcov. Zároveň dodávajú, že hospitalizované deti v nemocnici majú vždy právo mať pri sebe svojich rodičov alebo ich zástupcu

Lekári sa svorne zhodujú v tom, že prítomnosť rodiča, či už v nemocnici alebo pri zložitejšom vyšetrení je veľmi dôležitá, pomáha dieťaťu eliminovať strach z vyšetrenia. Dieťa je vždy pokojnejšie, má pocit istoty, keď je pri ňom jeho rodič. Vždy by mali byť prijaté opatrenia na zmiernenie fyzického a emočného šoku pre maloletého.

Čítajte tiež:

Dá sa previezť dieťa do inej nemocnice?

Ako pacienti máme právo na slobodný výber lekára a zdravotníckeho zariadenia, teda poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (Zákon 576/2004). Každý má právo na výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, to znamená, že rodič alebo zákonný zástupca maloletého má právo rozhodnúť, kto sa bude starať o jeho dieťa, prípadne do akej nemocnice bude prevezené, treba sa však vždy riadiť aktuálnym stavom dieťaťa. Pokiaľ je dieťa staršie ako šesť rokov je nutný aj súhlas revízneho lekára. Za dieťa pri takýchto prípadoch zodpovedá jeho zákonný zástupca, okrem prípadov stanovených zákonom, a to v prípade poskytovania neodkladnej starostlivosti, psychiatrickej starostlivosti a iné.

Pri krátkej alebo dlhodobej hospitalizácii, každé dieťa potrebuje pocit bezpečia, ktorý mu vie poskytnúť iba rodič alebo blízka osoba. Lekári však zároveň ozrejmujú situáciu, že niekedy je rodič pri vyšetrení alebo hospitalizovaní maloletého na príťaž, pretože je viac vystresovaný a v šoku ako samotné dieťa. V týchto prípadoch sa môže stať, že lekári požiadajú rodiča, aby sa vzdialil do inej miestnosti, kým neprebehne vyšetrenie. Nič to však nemení na fakte, že dieťa je radšej, keď je pri ňom niekto blízky. Rodič má právo byť s dieťaťom počas hospitalizácie, preto treba dôsledne poznať svoje práva, ale aj povinnosti.

11.2.2019 8:36| autor: Natalia Bosáková

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist