Prečo nám spermie ubúdajú?

Podľa fínskych vedcov sa každý rok znižuje počet spermií o 2 % u mužov rovnakého veku. Ako to, že my, fyzicky silnejšia časť pohlavia, máme problém čoraz častejšie s niečím takým malým, ako sú spermie? Prečo ich máme málo, keď stačí jediná na oplodnenie?

To sú otázky, na ktoré sa v tomto článku pokúsime nájsť odpovede. V prvom rade si treba uvedomiť, že žijeme v modernom svete, ktorý okrem materiálnych výhod prináša zmeny v stravovaní, spôsobe života, zvýšenom strese a neustálom naháňaní.

Tieto vplyvy sa prejavujú civilizačnými ochoreniami, ochoreniami srdca, ciev, cukrovkou, ale aj problémami v sexuálnej oblasti a reprodukčnými ťažkosťami. Pred časom sme sa smiali západoeurópskym krajinám, že postupne vymierajú a potrebujú cudzincov na udržanie ekonomiky. Bohužiaľ, tento nepriaznivý trend sa naplno prejavil aj na Slovensku – máme jednu z najnižších plodností (t.j. počet detí na počet žien) v Európe.

Podľa WHO odporučení bola pred 30 rokmi norma spermií 100 miliónov, pričom momentálne platná spodná norma je 20 miliónov/ml a určite sa bude v budúcnosti znižovať. Hoci v minulosti pri snahe otehotnieť bola príčina zistená väčšinou u ženy a muž sa niekedy neunúval ani na vyšetrenie spermiogramu (Veď načo? Ja som v poriadku), dnes zisťujeme častejšie problém u muža.

Aké veľké sú vlastne tie malé spermie?

Spermia má veľkosť približne 50 mikrometrov a na rozdiel od žien, u ktorých sú vajíčka už pri narodení uložené vo vaječníkoch, u mužov sa neustále vyvíjajú nové spermie. Vytvárajú sa v semenníkoch pri teplote 34 až 35 °C, a čas od začiatku vývoja spermie po jej uskladnenie v nadsemenníku je 64 až 72 dní.

Všetky faktory, ktoré si človek nesie so sebou a plus tie, ktoré pôsobia počas tohto obdobia, majú dosah na výsledok, teda na kvalitu spermií v ejakuláte. U partnera sa väčšinou nedá stanoviť jeden faktor, ktorý je zodpovedný za zníženie kvality spermiogramu. Počas života sa vplyvy pôsobiace na človeka menia, teda napríklad v 60. roku života môže mať chlap lepší spermiogram ako v tridsiatke.

So stúpajúcim vekom sa však zvyšuje počet geneticky nekvalitných spermií, znižuje sa objem ejakulátu a stúpa počet tvarovo nesprávnych spermií. Sledujú sa aj zmeny spermiogramu po účinku liekov, antibiotík, vitamínov a iných faktoroch.

U darcov spermií, ktorí opakovane darujú spermie pre neplodné páry, sa napriek ich výbornému spermiogramu niekedy stáva, že kvalita spermií rapídne klesne. Pri spätnom zisťovaní príčiny sa dopátrame k chrípke či preflámovanej noci alebo alkoholu.

Stres a nedostatok relaxácie

Stres bol v minulosti pozitívny prvok, ktorý pripravoval telo na útok alebo obranu, a nadväzovala naň fyzická aktivita. Dnešné moderné stresy sú, bohužiaľ, psychické a nie sú nasledované fyzickou aktivitou, preto sa látky vznikajúce počas stresu kumulujú v organizme.

Okrem ovplyvnenia srdcovocievneho systému a iných orgánov pôsobia aj na vývoj spermií. Dlhodobé stresy vedú k psychickým poruchám a časom sa prejavia aj chorobou telesnou. Dnes sa im, bohužiaľ, nevyhneme, je preto dôležité ich „odrelaxovať“, aby sa telo zbavilo látok, ktoré pri nich vznikajú. Nedá sa odporučiť univerzálna metóda zaručeného relaxu, každý relaxuje inou formou. Pre niektorých je oddychom práca v záhrade, remeselná práca či športovanie.

Apropo, šport. Nie každý je bezpečný a relaxačný. Často sa uvádza, že bicyklovanie vedie k zhoršeniu spermiogramu. Podľa štúdií u profesionálnych športovcov majú v cyklistickej sezóne nižší počet spermií s nižšou kvalitou, niektorí vedci skúmajú aj vplyv otrasov a mikroúderov semenníkov na možný vznik nádorov. Nie je však známa jediná overená štúdia, ktorá by u rekreačných bicyklistov jednoznačne potvrdila zhoršenie spermiogramu. Takisto vývojom moderných vetrateľných sedadiel, dokonca bez tlaku na semenníky, sa veľa zmenilo aj v tejto oblasti.

Telesná teplota

Zmeny teploty v semenníkoch majú negatívny vplyv na vývoj spermií. Semenníky sú uložené mimo brušnej dutiny a dokážu si priblížením alebo vzdialením od tela regulovať vlastnú teplotu. Určite ste si všimli, že v horúcej vode sú semenníky ďalej od tela a v chlade sa stiahnu.

Umelým zvyšovaním teploty semenníkov sa kvalita vyvíjajúcich sa spermií znižuje a v minulosti sa táto metóda používala ako jedna z možností antikoncepcie. Na zvyšovaní teploty v semenníkoch sa teda podieľajú úzke slipy, nepriedušné oblečenie, časté saunovanie a horúce kúpele. Aj pri šoférovaní sa v nich zvyšuje teplota – sú pritlačené medzi telo a sedadlo. Profesionálni šoféri sú preto viac ohrození poruchami spermiogramu. Návrhom pre nich je voľnejšie oblečenie, prestávky, vhodný poťah na sedadle.

Sexuálne zdravie

Je dôležité nielen u žien, ale aj u mužov. Často súvisí s celkovým psychickým a fyzickým zdravím. Už v detstve sa od narodenia sleduje vývoj genitálií u chlapcov, najmä zostúpenie semenníkov či zrasty predkožky penisu.

Vzhľadom na závery veľkých štúdií, že kryptorchizmus (nezostúpenie semenníkov do mieškov) má jednoznačný negatívny vplyv na neskoršiu plodnosť, operácie na stiahnutie semenníkov do mieškov sa začali realizovať v oveľa mladšom veku. Nezistené nezostúpené semenníky časom atrofujú a môžu v nich vznikať nádory, preto sa preventívne v neskoršom veku odstraňujú. Aj mumps v detstve (zápal príušnej slinnej žľazy) pri prechode na semenníky môže podmieňovať neskoršiu neplodnosť. Veľmi dôležitý je, samozrejme, aj psychický sexuálny vývoj a informácie, ktoré muž najmä v období puberty a včasnej dospelosti má.

Dospelosťou sa však starostlivosť o sexuálne zdravie u mužov nekončí. Je vhodné, keď muž svoje reprodukčné orgány nielen používa, ale aj kontroluje. Horšie je, ak problém odkladá až na hranicu zvládania. Oproti ženám máme jednu veľkú nevýhodu – ťažšie komunikujeme o problémoch nášho tela a oveľa horšie znášame, ak nás niekto, aj lekár, vyšetruje a najmä v takej intímnej oblasti, ako sú genitálie. Skúsenosti pri vyšetrovaní neplodných párov hovoria, že najčastejšie je „hovorcom“ páru žena (až v 95 % párov), ženy dokážu problém oveľa ľahšie pomenovať a rozprávať sa o ňom.

Kontrola genitálií

Koža semenných mieškov a okolia genitálií je pokrytá chlpmi, ktoré sa na rozdiel od žien na hornom okraji nekončia rovnou hranou, ale pokračujú v lichobežníku smerom k pupku. Keďže genitálie sú málo vetrané, často v týchto miestach vznikajú kožné problémy. Môžu to byť spareniny – svrbiace začervenané ložiská najmä v záhyboch kože, neraz sa vyskytujú mykotické infekcie, ktoré majú hnedý tmavší šupinatý vzhľad v samostatných alebo splývajúcich ložiskách.

Liečba týchto problémov je veľmi jednoduchá, preto netreba váhať s návštevou dermatológa. Žaluď penisu je čiastočne krytý predkožkou a v brázde za žaluďom sa vytvára maz – smegma, ktorý má pri väčšom množstve bielo-žltú tvarohovitú štruktúru. Samozrejme, pri telesnej hygiene ho treba odstraňovať.

Žaluď je veľmi citlivý a jemný, zmeny na ňom sú bolestivé. U niektorých mužov sa po podráždení okraja žaluďa (vplyvom trenia) vytvárajú biele až bielo-ružové pľuzgieriky. Časom miznú a nepredstavujú zdravotný problém.

Semenníky sú dva, uložené v semenných mieškoch. Raz za čas je vhodné ich svojpomocne skontrolovať pre riziko nádorov semenníkov. Semenník má veľkosť 2 až 5 cm s hladkým okrajom, pohyblivý voči miešku, na jemný hmat je nebolestivý. Na povrchu mieška možno niekedy nájsť rozšírenú žilu, varikokélu, ktorá takisto môže znižovať plodnosť.

Zámerne vynechávame kontrolu genitálií a nálezy pri sexuálne prenosných ochoreniach. Liečba a sledovanie pri niektorých sexuálne prenosných ochoreniach je v rukách dermatovenerológa, je povinná a musí sa oznámiť, takisto aj sexuálne kontakty sa povinne hlásia. Samozrejmá je zdravotnícka mlčanlivosť.

Mobil a semenníky

Mobil je zdroj elektromagnetického žiarenia. O jeho vplyvoch na ľudské zdravie hovoria mnohé vedecké štúdie (spustenie nádorového rastu, pozornosť a bezpečnosť cestnej premávky), ale málo sa venujú zisťovaniu účinkov mobilných telefónov na plodnosť a kvalitu spermií. Často sú len v laboratórnych podmienkach alebo sa realizujú na zvieratách, pričom získané poznatky možno niekedy ťažko aplikovať na reálny život.

Dôležité je rozlišovať vplyv mobilu v pohotovostnom režime, s významne nízkym žiarením a vplyvy počas telefonovania. Pri jednej z týchto štúdií vedci z Ohia prikladali na niekoľko hodín aktívny mobil na semenníky, pričom u pánov následne zistili zníženú kvalitu spermií. Vedci z Newcastlu v Austrálii zase pri ožarovaní myší mobilmi zbadali genetické zmeny na spermiách.

Záver a odporučenie všetkých štúdií je však jasný: obmedzenie používania mobilu, uloženie čo najďalej od tela a používanie „handsfree“ súprav.

Čo všetko mi ešte zhoršuje vývoj spermií?

Mnohé lieky okrem žiaduceho efektu na ochorenie majú aj nechcené účinky a ich užívanie je nasledované zhoršením spermiogramu. Jednoznačne to platí u cytostatík a imunosupresív pri liečbe nádorov, preto si páni pred touto liečbou nechávajú zamraziť spermie do budúcnosti. Aj niektoré antibiotiká a chemoterapeutiká majú negatívny dosah na vývoj spermií.

Mimoriadny pozor si musia dávať siloví športovci, pretože mnohé anaboliká používané na zväčšenie svalového objemu ovplyvnením hladín testosterónu veľmi zle pôsobia na spermiogram. Skúsenosti ukazujú, že „svalovci“, pri vyšetrení spermiogramu nemali v ejakuláte žiadne spermie. Bohužiaľ, s rastom svalov nerastie aj sexuálna výkonnosť a zmeny v spermiograme nemusia byť krátkodobé. Títo páni preto bývajú po takomto zistení veľmi nepríjemne prekvapení.

Úrazy semenníkov v detstve a dospelosti môžu byť takisto spojené s poškodením tvorby spermií. Podľa viacerých štúdií majú obézni chlapi horší spermiogram ako páni s primeranou hmotnosťou. Nadmerné užívanie alkoholu a fajčenie má okrem iných zdravotných následkov aj vplyv na vývoj spermií.

Čo z toho vyplýva

Čudujeme sa ženám, kde všade chodia a ako dokážu minúť peniaze. Majú to však trochu viac premyslené ako muži, dokážu viac relaxovať a viac sa o seba starať. Nečudo teda, že žijú priemerne o niekoľko rokov dlhšie. Prvá a najdôležitejšia rada je teda zamyslieť sa nad tým, akým spôsobom žijem a čo môžem pre seba urobiť.

Nepotrebujete čítať všetko o tom, čo mám a čo nemám robiť. Všetko poznáme a aj tak sa tým neriadime. Snažme sa žiť zdravšie, relaxovať, zmeniť životosprávu. Voľnejšie oblečenie, aktívne športovanie, menej používania mobilu, laptopu, automobilu môže priniesť úžitok nielen vám, ale aj vašej partnerke a budúcemu potomstvu.

Rady na záver

Ak sa rozhodnete s partnerkou plánovať tehotenstvo, alebo lepšie povedané, prestať sa mu brániť, je vhodné sa zamyslieť a spraviť takisto niečo pre to.

Pred tehotenstvom skúste vylúčiť fajčenie, alkohol, samozrejme, nemusíte byť úplní abstinenti. Páni po liečbe chemoterapiou alebo rádioterapiou by mali tehotenstvo odložiť najmenej o pol roka až rok. Možné je užívať vitamíny, snažiť sa neprehrievať semenníky.

Pri úsilí otehotnieť rok je vhodné okrem vyšetrenia partnerky preskúmať aj spermiogram. Dá sa vyšetriť aj na vlastnú žiadosť bez snahy o tehotenstvo.

21.4.2010 10:42| autor: Peter Krajkovič

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist