Pohybové aktivity podľa veku alebo Kedy má dieťa vedieť kotúľ?

Čo by malo dieťa zvládnuť v 2 rokoch? Aké pohybové zručnosti by malo mať pred nástupom do školy? A čo by malo zvládať ako 8-ročný školák? Odpovede nájdete v článku.

„V prvých mesiacoch života dieťaťa ide hlavne o vhodnú manipuláciu s bábätkom a stimuláciu aktívnych bodov. U dojčiat a batoliat sa môžeme pozvoľna usilovať o podporu a rozvíjanie pohybov, ktoré zodpovedajú ich psychomotorickému vývoju – otáčanie, plazenie, lezenie, sed a začiatky chôdze. V období do jedného roka je dôležité previesť deti všetkými fázami vývoja a žiadnu nevynechať, najmä dbať na to, aby dieťa čo najdlhšie liezlo ešte predtým, ako sa posadí. Samotná chôdza môže, ale nemusí prísť s prvými narodeninami. Jej podpora a upevňovanie sú potom najdôležitejšie v druhom roku života,“ vysvetľuje Kristína Přibylová z Monkey’s Gym.

1 – 3 roky: Váľanie sudov aj zdolávanie prekážok

Medzi prvým a druhým rokom života je vhodné zaradiť napríklad váľanie sudov, základy hádzania, gúľanie lopty po zemi, lezenie do schodov a zo schodov s postupným prechodom na chôdzu po schodoch s oporou. Deti tiež začínajú objavovať výšky – môžeme im pomôcť rôznymi stoličkami, na ktoré budú vyliezať, spočiatku za našej asistencie. Osemnásťmesačné deti sa už zvládnu vyšplhať na niekoľko priečok na rebrinách, vyliezť a zísť šmýkačku, preliezť tunelom a tak ďalej.

Až do 2,5 roka veku však deti ešte stále pri cvičení potrebujú podporu a oporu rodičov. Ich zručnosti sa zlepšujú, ale pre správne vykonávanie cvikov je prítomnosť dospelého nevyhnutná. V tomto veku už môžu zvládať nielen samostatnú chôdzu a chôdzu bokom po lavičke, ale aj chôdzu po lavičke s prekračovaním malých prekážok. Na rebrinách už vylezú samy niekoľko priečok a tiež sa učia liezť samostatne dole. Spoločne s rodičom začínajú skúšať skoky z väčšej výšky a prekračovanie z prekážky na prekážku. Už v tomto veku môžeme pomaly zaraďovať nácvik kotúľa na šikmej ploche, no pri dodržaní všetkých dôležitých pravidiel a starostlivej asistencii lektora alebo rodičov.

3 – 6 rokov: Kotúle a skoky cez švihadlo

U detí od 3 rokov až do školského veku je dôležitá všeobecná pohybová príprava, ktorá zahŕňa tréning obratnosti, rýchlosti, jemnej i hrubej motoriky, loptové športy aj cviky zamerané na koordináciu a rovnováhu. Je veľmi ťažké vybrať konkrétne niektoré, pretože cvičenie by malo byť pestré a zahŕňať v každej oblasti širokú paletu cvikov. „Pred nástupom do školy by deti určite mali zvládnuť kotúľ vpred, násobené odrazy znožmo, skoky na jednej nohe, skok z miesta, skoky cez švihadlo, preskočenie prekážky, zoskoky z vyššej podložky alebo lavičky na mäkkú podložku, chôdzu na zemi po vyznačenej čiare, rovnovážnu polohu na lavičke či nízkej kladine, skákanie panáka a zvládnutie zmeny smeru či jednoduchého rytmického pohybu. V loptových zručnostiach potom chytanie a hádzanie lopty, hod na cieľ, vedenie lopty a kopanie do nej,“ hovorí Kristína Přibylová a upozorňuje na často podceňované zásady. „V tomto veku je rozhodne potrebné vyhnúť sa jednostrannej záťaži, dopadom z výšky na tvrdú podložku, vytrvalostným aktivitám a silovým cvičeniam s väčšou záťažou, na ktoré ešte nie je vyvíjajúci sa pohybový aparát dieťaťa pripravený.“

Čítajte tiež:

6 – 9 rokov: Plávanie a atletika

S nástupom do školy sa športujúce deti väčšinou začínajú špecializovať na nejakú konkrétnu disciplínu. Tu je nevyhnutné dbať na správne dávkovanie tréningov a nepreťažovanie organizmu. „Pri športe s jednostrannou záťažou (typický je napríklad hokej) je dobré zaradiť rehabilitačné cvičenia alebo plávanie, a to aspoň v intervale 1-krát týždenne. Plávanie môžeme deťom rozhodne odporučiť, a to už od dojčenského veku – školáci na prvom stupni by potom vďaka predchádzajúcej príprave mali dobre zvládať plavecký štýl prsia a znak a začínať s kraulom. Vhodná je tiež všeobecná atletická prípravka, ktorá im dá dobrý základ na ďalší rozvoj – učia sa najmä hod, skok, beh a šplh – v najrôznejších kombináciách. Hodí sa pre všetky deti, aj tie, ktoré s pohybom ešte len začínajú,“ odporúča Kristína Přibylová.

Okolo 8.-9. roku môžeme zaraďovať pravidelný kondičný beh, ak deti baví. Vždy by však malo ísť o beh po kratších úsekoch a maximálne do 3 – 5 km týždenne s tým, že dĺžku úsekov aj nabehaných kilometrov možno postupne zvyšovať podľa vytrvalosti dieťaťa.

Hlavne sa hýbať!

V každom prípade je potrebné dbať u školských detí na pravidelný pohyb aspoň dvakrát týždenne. Vplyvom nových povinností, úloh a krúžkov sa na pohybovú aktivitu u školákov niekedy zabúda alebo sa rodičia spoliehajú na to, že deti majú v škole telocvik. Ten však určite treba doplniť ešte o nejaké športové aktivity a nie je nutné, aby hneď išlo o vrcholové športovanie. Dôležité je, aby pohyb deti bavil, robili ho rady a s nadšením sa k nemu vracali.


www.monkeysgym.cz

Pohybové aktivity podľa veku alebo Kedy má dieťa vedieť kotúľ?

Čo by malo dieťa zvládnuť v 2 rokoch? Aké pohybové zručnosti by malo mať pred nástupom do školy? A čo by malo zvládať ako 8-ročný školák? Odpovede nájdete v článku.

„V prvých mesiacoch života dieťaťa ide hlavne o vhodnú manipuláciu s bábätkom a stimuláciu aktívnych bodov. U dojčiat a batoliat sa môžeme pozvoľna usilovať o podporu a rozvíjanie pohybov, ktoré zodpovedajú ich psychomotorickému vývoju – otáčanie, plazenie, lezenie, sed a začiatky chôdze. V období do jedného roka je dôležité previesť deti všetkými fázami vývoja a žiadnu nevynechať, najmä dbať na to, aby dieťa čo najdlhšie liezlo ešte predtým, ako sa posadí. Samotná chôdza môže, ale nemusí prísť s prvými narodeninami. Jej podpora a upevňovanie sú potom najdôležitejšie v druhom roku života,“ vysvetľuje Kristína Přibylová z Monkey’s Gym.

1 – 3 roky: Váľanie sudov aj zdolávanie prekážok

Medzi prvým a druhým rokom života je vhodné zaradiť napríklad váľanie sudov, základy hádzania, gúľanie lopty po zemi, lezenie do schodov a zo schodov s postupným prechodom na chôdzu po schodoch s oporou. Deti tiež začínajú objavovať výšky – môžeme im pomôcť rôznymi stoličkami, na ktoré budú vyliezať, spočiatku za našej asistencie. Osemnásťmesačné deti sa už zvládnu vyšplhať na niekoľko priečok na rebrinách, vyliezť a zísť šmýkačku, preliezť tunelom a tak ďalej.

Až do 2,5 roka veku však deti ešte stále pri cvičení potrebujú podporu a oporu rodičov. Ich zručnosti sa zlepšujú, ale pre správne vykonávanie cvikov je prítomnosť dospelého nevyhnutná. V tomto veku už môžu zvládať nielen samostatnú chôdzu a chôdzu bokom po lavičke, ale aj chôdzu po lavičke s prekračovaním malých prekážok. Na rebrinách už vylezú samy niekoľko priečok a tiež sa učia liezť samostatne dole. Spoločne s rodičom začínajú skúšať skoky z väčšej výšky a prekračovanie z prekážky na prekážku. Už v tomto veku môžeme pomaly zaraďovať nácvik kotúľa na šikmej ploche, no pri dodržaní všetkých dôležitých pravidiel a starostlivej asistencii lektora alebo rodičov.

3 – 6 rokov: Kotúle a skoky cez švihadlo

U detí od 3 rokov až do školského veku je dôležitá všeobecná pohybová príprava, ktorá zahŕňa tréning obratnosti, rýchlosti, jemnej i hrubej motoriky, loptové športy aj cviky zamerané na koordináciu a rovnováhu. Je veľmi ťažké vybrať konkrétne niektoré, pretože cvičenie by malo byť pestré a zahŕňať v každej oblasti širokú paletu cvikov. „Pred nástupom do školy by deti určite mali zvládnuť kotúľ vpred, násobené odrazy znožmo, skoky na jednej nohe, skok z miesta, skoky cez švihadlo, preskočenie prekážky, zoskoky z vyššej podložky alebo lavičky na mäkkú podložku, chôdzu na zemi po vyznačenej čiare, rovnovážnu polohu na lavičke či nízkej kladine, skákanie panáka a zvládnutie zmeny smeru či jednoduchého rytmického pohybu. V loptových zručnostiach potom chytanie a hádzanie lopty, hod na cieľ, vedenie lopty a kopanie do nej,“ hovorí Kristína Přibylová a upozorňuje na často podceňované zásady. „V tomto veku je rozhodne potrebné vyhnúť sa jednostrannej záťaži, dopadom z výšky na tvrdú podložku, vytrvalostným aktivitám a silovým cvičeniam s väčšou záťažou, na ktoré ešte nie je vyvíjajúci sa pohybový aparát dieťaťa pripravený.“

Čítajte tiež:

6 – 9 rokov: Plávanie a atletika

S nástupom do školy sa športujúce deti väčšinou začínajú špecializovať na nejakú konkrétnu disciplínu. Tu je nevyhnutné dbať na správne dávkovanie tréningov a nepreťažovanie organizmu. „Pri športe s jednostrannou záťažou (typický je napríklad hokej) je dobré zaradiť rehabilitačné cvičenia alebo plávanie, a to aspoň v intervale 1-krát týždenne. Plávanie môžeme deťom rozhodne odporučiť, a to už od dojčenského veku – školáci na prvom stupni by potom vďaka predchádzajúcej príprave mali dobre zvládať plavecký štýl prsia a znak a začínať s kraulom. Vhodná je tiež všeobecná atletická prípravka, ktorá im dá dobrý základ na ďalší rozvoj – učia sa najmä hod, skok, beh a šplh – v najrôznejších kombináciách. Hodí sa pre všetky deti, aj tie, ktoré s pohybom ešte len začínajú,“ odporúča Kristína Přibylová.

Okolo 8.-9. roku môžeme zaraďovať pravidelný kondičný beh, ak deti baví. Vždy by však malo ísť o beh po kratších úsekoch a maximálne do 3 – 5 km týždenne s tým, že dĺžku úsekov aj nabehaných kilometrov možno postupne zvyšovať podľa vytrvalosti dieťaťa.

Hlavne sa hýbať!

V každom prípade je potrebné dbať u školských detí na pravidelný pohyb aspoň dvakrát týždenne. Vplyvom nových povinností, úloh a krúžkov sa na pohybovú aktivitu u školákov niekedy zabúda alebo sa rodičia spoliehajú na to, že deti majú v škole telocvik. Ten však určite treba doplniť ešte o nejaké športové aktivity a nie je nutné, aby hneď išlo o vrcholové športovanie. Dôležité je, aby pohyb deti bavil, robili ho rady a s nadšením sa k nemu vracali.


www.monkeysgym.cz

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

Na tomto webe spracovávame cookies potrebné pre jeho fungovanie a analytiku, v prípade súhlasu tiež cookies na účely cielenie reklamy a personalizáciou reklám. K tomu využijeme partnerov pre sociálne médiá, inzerciu a analýzu. Viac informácií o nastavení cookies nájdete tu.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

TOPlist