Pohybové aktivity podľa veku alebo Kedy má dieťa vedieť kotúľ?

Čo by malo dieťa zvládnuť v 2 rokoch? Aké pohybové zručnosti by malo mať pred nástupom do školy? A čo by malo zvládať ako 8-ročný školák? Odpovede nájdete v článku.

„V prvých mesiacoch života dieťaťa ide hlavne o vhodnú manipuláciu s bábätkom a stimuláciu aktívnych bodov. U dojčiat a batoliat sa môžeme pozvoľna usilovať o podporu a rozvíjanie pohybov, ktoré zodpovedajú ich psychomotorickému vývoju – otáčanie, plazenie, lezenie, sed a začiatky chôdze. V období do jedného roka je dôležité previesť deti všetkými fázami vývoja a žiadnu nevynechať, najmä dbať na to, aby dieťa čo najdlhšie liezlo ešte predtým, ako sa posadí. Samotná chôdza môže, ale nemusí prísť s prvými narodeninami. Jej podpora a upevňovanie sú potom najdôležitejšie v druhom roku života,“ vysvetľuje Kristína Přibylová z Monkey’s Gym.

1 – 3 roky: Váľanie sudov aj zdolávanie prekážok

Medzi prvým a druhým rokom života je vhodné zaradiť napríklad váľanie sudov, základy hádzania, gúľanie lopty po zemi, lezenie do schodov a zo schodov s postupným prechodom na chôdzu po schodoch s oporou. Deti tiež začínajú objavovať výšky – môžeme im pomôcť rôznymi stoličkami, na ktoré budú vyliezať, spočiatku za našej asistencie. Osemnásťmesačné deti sa už zvládnu vyšplhať na niekoľko priečok na rebrinách, vyliezť a zísť šmýkačku, preliezť tunelom a tak ďalej.

Až do 2,5 roka veku však deti ešte stále pri cvičení potrebujú podporu a oporu rodičov. Ich zručnosti sa zlepšujú, ale pre správne vykonávanie cvikov je prítomnosť dospelého nevyhnutná. V tomto veku už môžu zvládať nielen samostatnú chôdzu a chôdzu bokom po lavičke, ale aj chôdzu po lavičke s prekračovaním malých prekážok. Na rebrinách už vylezú samy niekoľko priečok a tiež sa učia liezť samostatne dole. Spoločne s rodičom začínajú skúšať skoky z väčšej výšky a prekračovanie z prekážky na prekážku. Už v tomto veku môžeme pomaly zaraďovať nácvik kotúľa na šikmej ploche, no pri dodržaní všetkých dôležitých pravidiel a starostlivej asistencii lektora alebo rodičov.

3 – 6 rokov: Kotúle a skoky cez švihadlo

U detí od 3 rokov až do školského veku je dôležitá všeobecná pohybová príprava, ktorá zahŕňa tréning obratnosti, rýchlosti, jemnej i hrubej motoriky, loptové športy aj cviky zamerané na koordináciu a rovnováhu. Je veľmi ťažké vybrať konkrétne niektoré, pretože cvičenie by malo byť pestré a zahŕňať v každej oblasti širokú paletu cvikov. „Pred nástupom do školy by deti určite mali zvládnuť kotúľ vpred, násobené odrazy znožmo, skoky na jednej nohe, skok z miesta, skoky cez švihadlo, preskočenie prekážky, zoskoky z vyššej podložky alebo lavičky na mäkkú podložku, chôdzu na zemi po vyznačenej čiare, rovnovážnu polohu na lavičke či nízkej kladine, skákanie panáka a zvládnutie zmeny smeru či jednoduchého rytmického pohybu. V loptových zručnostiach potom chytanie a hádzanie lopty, hod na cieľ, vedenie lopty a kopanie do nej,“ hovorí Kristína Přibylová a upozorňuje na často podceňované zásady. „V tomto veku je rozhodne potrebné vyhnúť sa jednostrannej záťaži, dopadom z výšky na tvrdú podložku, vytrvalostným aktivitám a silovým cvičeniam s väčšou záťažou, na ktoré ešte nie je vyvíjajúci sa pohybový aparát dieťaťa pripravený.“

Čítajte tiež:

6 – 9 rokov: Plávanie a atletika

S nástupom do školy sa športujúce deti väčšinou začínajú špecializovať na nejakú konkrétnu disciplínu. Tu je nevyhnutné dbať na správne dávkovanie tréningov a nepreťažovanie organizmu. „Pri športe s jednostrannou záťažou (typický je napríklad hokej) je dobré zaradiť rehabilitačné cvičenia alebo plávanie, a to aspoň v intervale 1-krát týždenne. Plávanie môžeme deťom rozhodne odporučiť, a to už od dojčenského veku – školáci na prvom stupni by potom vďaka predchádzajúcej príprave mali dobre zvládať plavecký štýl prsia a znak a začínať s kraulom. Vhodná je tiež všeobecná atletická prípravka, ktorá im dá dobrý základ na ďalší rozvoj – učia sa najmä hod, skok, beh a šplh – v najrôznejších kombináciách. Hodí sa pre všetky deti, aj tie, ktoré s pohybom ešte len začínajú,“ odporúča Kristína Přibylová.

Okolo 8.-9. roku môžeme zaraďovať pravidelný kondičný beh, ak deti baví. Vždy by však malo ísť o beh po kratších úsekoch a maximálne do 3 – 5 km týždenne s tým, že dĺžku úsekov aj nabehaných kilometrov možno postupne zvyšovať podľa vytrvalosti dieťaťa.

Hlavne sa hýbať!

V každom prípade je potrebné dbať u školských detí na pravidelný pohyb aspoň dvakrát týždenne. Vplyvom nových povinností, úloh a krúžkov sa na pohybovú aktivitu u školákov niekedy zabúda alebo sa rodičia spoliehajú na to, že deti majú v škole telocvik. Ten však určite treba doplniť ešte o nejaké športové aktivity a nie je nutné, aby hneď išlo o vrcholové športovanie. Dôležité je, aby pohyb deti bavil, robili ho rady a s nadšením sa k nemu vracali.


www.monkeysgym.cz

Pohybové aktivity podľa veku alebo Kedy má dieťa vedieť kotúľ?

Čo by malo dieťa zvládnuť v 2 rokoch? Aké pohybové zručnosti by malo mať pred nástupom do školy? A čo by malo zvládať ako 8-ročný školák? Odpovede nájdete v článku.

„V prvých mesiacoch života dieťaťa ide hlavne o vhodnú manipuláciu s bábätkom a stimuláciu aktívnych bodov. U dojčiat a batoliat sa môžeme pozvoľna usilovať o podporu a rozvíjanie pohybov, ktoré zodpovedajú ich psychomotorickému vývoju – otáčanie, plazenie, lezenie, sed a začiatky chôdze. V období do jedného roka je dôležité previesť deti všetkými fázami vývoja a žiadnu nevynechať, najmä dbať na to, aby dieťa čo najdlhšie liezlo ešte predtým, ako sa posadí. Samotná chôdza môže, ale nemusí prísť s prvými narodeninami. Jej podpora a upevňovanie sú potom najdôležitejšie v druhom roku života,“ vysvetľuje Kristína Přibylová z Monkey’s Gym.

1 – 3 roky: Váľanie sudov aj zdolávanie prekážok

Medzi prvým a druhým rokom života je vhodné zaradiť napríklad váľanie sudov, základy hádzania, gúľanie lopty po zemi, lezenie do schodov a zo schodov s postupným prechodom na chôdzu po schodoch s oporou. Deti tiež začínajú objavovať výšky – môžeme im pomôcť rôznymi stoličkami, na ktoré budú vyliezať, spočiatku za našej asistencie. Osemnásťmesačné deti sa už zvládnu vyšplhať na niekoľko priečok na rebrinách, vyliezť a zísť šmýkačku, preliezť tunelom a tak ďalej.

Až do 2,5 roka veku však deti ešte stále pri cvičení potrebujú podporu a oporu rodičov. Ich zručnosti sa zlepšujú, ale pre správne vykonávanie cvikov je prítomnosť dospelého nevyhnutná. V tomto veku už môžu zvládať nielen samostatnú chôdzu a chôdzu bokom po lavičke, ale aj chôdzu po lavičke s prekračovaním malých prekážok. Na rebrinách už vylezú samy niekoľko priečok a tiež sa učia liezť samostatne dole. Spoločne s rodičom začínajú skúšať skoky z väčšej výšky a prekračovanie z prekážky na prekážku. Už v tomto veku môžeme pomaly zaraďovať nácvik kotúľa na šikmej ploche, no pri dodržaní všetkých dôležitých pravidiel a starostlivej asistencii lektora alebo rodičov.

3 – 6 rokov: Kotúle a skoky cez švihadlo

U detí od 3 rokov až do školského veku je dôležitá všeobecná pohybová príprava, ktorá zahŕňa tréning obratnosti, rýchlosti, jemnej i hrubej motoriky, loptové športy aj cviky zamerané na koordináciu a rovnováhu. Je veľmi ťažké vybrať konkrétne niektoré, pretože cvičenie by malo byť pestré a zahŕňať v každej oblasti širokú paletu cvikov. „Pred nástupom do školy by deti určite mali zvládnuť kotúľ vpred, násobené odrazy znožmo, skoky na jednej nohe, skok z miesta, skoky cez švihadlo, preskočenie prekážky, zoskoky z vyššej podložky alebo lavičky na mäkkú podložku, chôdzu na zemi po vyznačenej čiare, rovnovážnu polohu na lavičke či nízkej kladine, skákanie panáka a zvládnutie zmeny smeru či jednoduchého rytmického pohybu. V loptových zručnostiach potom chytanie a hádzanie lopty, hod na cieľ, vedenie lopty a kopanie do nej,“ hovorí Kristína Přibylová a upozorňuje na často podceňované zásady. „V tomto veku je rozhodne potrebné vyhnúť sa jednostrannej záťaži, dopadom z výšky na tvrdú podložku, vytrvalostným aktivitám a silovým cvičeniam s väčšou záťažou, na ktoré ešte nie je vyvíjajúci sa pohybový aparát dieťaťa pripravený.“

Čítajte tiež:

6 – 9 rokov: Plávanie a atletika

S nástupom do školy sa športujúce deti väčšinou začínajú špecializovať na nejakú konkrétnu disciplínu. Tu je nevyhnutné dbať na správne dávkovanie tréningov a nepreťažovanie organizmu. „Pri športe s jednostrannou záťažou (typický je napríklad hokej) je dobré zaradiť rehabilitačné cvičenia alebo plávanie, a to aspoň v intervale 1-krát týždenne. Plávanie môžeme deťom rozhodne odporučiť, a to už od dojčenského veku – školáci na prvom stupni by potom vďaka predchádzajúcej príprave mali dobre zvládať plavecký štýl prsia a znak a začínať s kraulom. Vhodná je tiež všeobecná atletická prípravka, ktorá im dá dobrý základ na ďalší rozvoj – učia sa najmä hod, skok, beh a šplh – v najrôznejších kombináciách. Hodí sa pre všetky deti, aj tie, ktoré s pohybom ešte len začínajú,“ odporúča Kristína Přibylová.

Okolo 8.-9. roku môžeme zaraďovať pravidelný kondičný beh, ak deti baví. Vždy by však malo ísť o beh po kratších úsekoch a maximálne do 3 – 5 km týždenne s tým, že dĺžku úsekov aj nabehaných kilometrov možno postupne zvyšovať podľa vytrvalosti dieťaťa.

Hlavne sa hýbať!

V každom prípade je potrebné dbať u školských detí na pravidelný pohyb aspoň dvakrát týždenne. Vplyvom nových povinností, úloh a krúžkov sa na pohybovú aktivitu u školákov niekedy zabúda alebo sa rodičia spoliehajú na to, že deti majú v škole telocvik. Ten však určite treba doplniť ešte o nejaké športové aktivity a nie je nutné, aby hneď išlo o vrcholové športovanie. Dôležité je, aby pohyb deti bavil, robili ho rady a s nadšením sa k nemu vracali.


www.monkeysgym.cz

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist