Detské otravy – ako im predchádzať a ako na ne reagovať

Na deti môže doma i vonku číhať celý rad nástrah a nebezpečenstiev. Ktoré sú najčastejšie a ako ich riešiť?

Detské otravy

Záslepky do elektrických zásuviek, chrániče na ostrých rohoch nábytku, poistky proti otváraniu dverí, okien a balkónov, zábrana na schody. To všetko môže dieťa ochrániť pred zranením. Napriek tomu naň doma aj vonku číha množstvo ďalších nebezpečenstiev. Zdanlivo neškodné veci, ktoré denne používame v domácnostiach, užívané lieky či rastliny spríjemňujúce naše domovy, predstavujú pre detský organizmus nebezpečný zdroj možných nebezpečenstiev v podobe otráv.

 • Zo všetkých registrovaných otráv v ČR ich vyše polovica pripadá na detských pacientov.
 • Najrizikovejšou skupinou sú deti medzi 1 až 3 rokmi, ktoré tvoria vyše polovicu detských pacientov postihnutých otravami.
 • K 70 – 90 % otráv dochádza doma.
 • Najčastejším dejiskom otráv je kuchyňa (3/4 prípadov).
 • Najčastejšie sa deti otrávia liekmi, chemickými látkami a rastlinami.

Čím sa môže dieťa otráviť

Lieky

Otravy patria do kategórie náhodných. Najčastejšie sa otrávia deti od 1 do 5 rokov, pretože sú zvedavé a rady spoznávajú okolitý svet. Za otravu dieťaťa často môžu samotní rodičia. Nedodržia dávkovanie liekov, zamenia ich alebo namiesto sirupu dieťaťu podajú napríklad éterický olej. Najlepšou prevenciou otráv je umiestniť lieky vrátane vitamínov mimo dosahu detí. Ak je dieťa choré, rodičia by nemali o liekoch rozprávať ako o bonbónoch a maškrtách.

Čistiace prostriedky v domácnosti

Počet nehôd, pri ktorých sa deti otrávia nejakým čistiacim prostriedkom, stúpa. Dôvodom je rozširujúci sa sortiment čistiacich prostriedkov na trhu a ich častejšie používanie v domácnostiach. Deti lákajú farebné a zaujímavé obaly, ktoré si často pletú s nápojmi a inými potravinami. Častou príčinou detských otráv je aj zlozvyk v našich domácnostiach, keď sa chemikálie prelievajú alebo stáčajú do neoriginálnych obalov, na ktorých chýba etiketa s informáciou o ich zložení. Rodičia môžu týmto nehodám predchádzať predovšetkým tým, že prípravkov nebudú mať doma veľa a budú vyberať také, ktorých obal obsahuje bezpečnostný uzáver.

Avivážne prostriedky obsahujúce kvartérne amóniové zlúčeniny môžu po požití väčšieho množstva výrazne dráždiť sliznicu s kožu. Ak dieťa len oblíže hrdlo nádoby, koncentrácia chemikálií nie je taká silná, aby mu ublížila. Veľmi častou príčinou detských otráv v domácnosti sú aj leštidlá na nábytok a ďalšie prípravky obsahujúce benzín, petrolej a minerálne oleje.

Odstraňovače škvŕn na textil spôsobujú podľa koncentrácie bieliacich zložiek rôzne silné podráždenie tráviaceho traktu. Po požití môže u malých detí dôjsť aj k rozsiahlejšiemu postihnutiu slizníc.

Čističe potrubia sa často predávajú v obaloch, ktoré lákajú deti, napríklad s motívom krtka. V pevnej podobe má prostriedok tvar malej kôstky. Ak dieťa malo kôstku iba v ústach a neprehltlo ju, môže dôjsť k opuchnutiu perí alebo poleptaniu ústnej dutiny. Ak dieťa prostriedok prehltne, hrozí mu poleptanie pažeráka a prípadne aj žalúdka.

Prípravky na čistenie sanitárnej techniky obsahujú rôzne koncentrácie chlórnanu sodného, peroxidu vodíka a kyselín. Preto je v prípade otravy dôležité poznať presný názov alebo zloženie prostriedku podľa jeho etikety, aby mohla byť určená správna liečba postihnutého. Niektoré z týchto prípravkov môžu tráviaci trakt dieťaťa iba podráždiť, iné ho však poleptajú.

Kozmetika

Pri požití kozmetických prípravkov, ako sú pleťové krémy, mydlá, šampóny na vlasy alebo pomády na pery, nehrozí deťom veľké nebezpečenstvo, pretože sú netoxické. Záleží však na množstve, aké dieťa zjedlo alebo vypilo. Po požití menšieho množstva nasledujú hnačky, nevoľnosť a vracanie. Väčšie riziko predstavujú kozmetické prípravky s obsahom alkoholu (vody po holení, toaletné vody, parfumy…).

Chemické látky v garáži, dielni alebo v záhrade

Súčasťou nemrznúcich zmesí, napríklad Fridexu, je etylénglykol, ktorý spôsobuje ich vysokú toxicitu. Príjemná sladkastá chuť tejto látky môže dieťa zlákať a hrozí, že vypije veľké množstvo. Následkom môže byť aj smrteľná otrava.

Rastliny

Najlepšou prevenciou otráv rastlinami je poznať všetky rastliny a kvetiny, ktoré v domácnosti alebo v záhrade pestujeme. Odborníci neodporúčajú pestovať jedovaté rastliny v rodinách, ktoré majú malé deti. Pre ne predstavujú určité nebezpečenstvo aj rastliny s tŕňmi a s ostrými okrajmi listov. Rastliny pestované doma by nemali byť postavené na zemi, ale mimo dosahu detí. Otravy izbovými rastlinami sa objavujú celoročne, predovšetkým u batoliat. Väčšinou však ochutnajú iba veľmi malé množstvo, riziko otravy je teda nízke. Medzi najčastejšie pestované izbové rastliny patrí napríklad dieffenbachia alebo skupina prýštcovitých (napr. prýštec trojhranný, Kristova koruna a pod.).

Pri pobyte vonku je nutné mať nad deťmi trvalý dozor. Niektoré jedovaté rastliny sa môžu nachádzať na miestach voľne prístupných verejnosti, napríklad v mestských parkoch. Medzi voľne rastúce jedovaté rastliny patrí napríklad zanoväť obyčajná alebo tis červený.

Jedovaté huby

Základnou prevenciou otravy húb je ich dokonalá znalosť. Napriek tomu sa každoročne objavujú prípady otravy hubami. Otráviť sa môžeme aj jedlými hubami, ktoré boli nevhodne skladované. Jedovaté huby predstavujú pre deti veľké riziko, pretože aj malé množstvo im spôsobí ťažkú otravu. Odborníci neodporúčajú dávať deťom jedlá z húb buď vôbec, alebo veľmi zriedka, pretože sú pre ne ťažko stráviteľné. Dôležité je tiež strážiť deti, aby samy neochutnávali surové huby. Deti totiž rady napodobňujú správanie dospelých, preto by hubári pred nimi nikdy nemali surové huby ochutnávať.

Najjedovatejšou hubou v Česku je muchotrávka zelená. Príznaky otravy, teda hnačka a vracanie, sa môžu objaviť až za 8 – 12, dokonca až za 24 hodín. Otravy muchotrávkou sú veľmi často smrteľné. K ďalším jedovatým hubám patria napríklad muchotrávka tigrovaná alebo hríb satan.

Niektoré mýty o hubách:

 • Povera: Jedovaté huby sú pestro sfarbené. Nie je to pravda. Mnohé smrteľne jedovaté huby sú biele alebo majú nenápadnú farbu.
 • Povera: Jedovaté huby neobhrýzajú slimáky či larvy hmyzu. Nie je to pravda, napríklad muchotrávka zelená je pre hmyz neškodná a jeho larvy sa v nej bežne vyskytujú.
 • Povera: Dlhé varenie či smaženie zlikviduje každý jed. Nie je to pravda. Iba niektoré jedovaté huby sa po tepelnej úprave stanú jedlými (napr. hríb satan), väčšina toxínov je však tepelne vysoko stabilná a varom sa nezničia.
 • Povera: Jedovaté huby majú odpornú chuť. Nie je to pravda. Viaceré smrteľne jedovaté huby sú všeobecne označované za chuťovo vynikajúce.

Zdroj: wikipedia.cz

Školské pomôcky

Všetky školské pomôcky prechádzajú prísnymi kontrolami. Hygienicky schválené výrobky však môžu pri použití väčšieho množstva spôsobovať deťom tráviace ťažkosti alebo nevoľnosť.

Čo robiť v prípade, ak sa dieťa otrávi?

Ak majú rodičia podozrenie, že dieťa vypilo nejakú chemikáliu, zjedlo lieky, kúsok rastliny, kozmetiky alebo sa mohlo otráviť inak, nesmie predovšetkým prepadnúť panike. V niektorých prípadoch nevhodnými opatreniami, napríklad nešetrným vyvolávaním vracania, môžu dieťaťu spôsobiť ešte väčšie poškodenie organizmu.

Najdôležitejšie je zistiť, čo vlastne dieťa zjedlo či vypilo, a zaistiť vzorku. V prípade liekov je dôležité vedieť ich názov. Ak dieťa ochutnalo nejakú rastlinu alebo hubu, je dôležité vedieť, ako sa rastlina volá. Kontaktujte vždy lekára alebo Toxikologické informačné centrum (TIC) na telefónnom čísle +421 2 547 741 66. Ošetrujúcim lekárom pomôže vzorka rastliny alebo húb, podľa ktorých môžu rozhodnúť, o akú intoxikáciu ide. V prípade čistiacich a iných chemických prostriedkov je nutné poznať názov prípravku alebo aspoň účel použitia. Najviac informácií môže ošetrujúci lekár získať z etikety na obale, ktorá by mala obsahovať údaje o zložení prostriedku. Pomôcť môže aj zvyšok prípravku.

Pri veľkom počte intoxikácií hrá v rámci prvej pomoci dôležitú úlohu podanie tzv. živočíšneho uhlia. Čierne uhlie má schopnosť na seba naviazať veľké množstvo jedovatých látok. Jeho podanie však každú otravu dieťaťa nevyrieši, niekedy je, naopak, jeho podanie zbytočné alebo sa dokonca neodporúča.

Toxikologické informačné centrum

Kde vám poradia, ako reagovať v prípade otráv?

Na telefónnom čísle TIC: +421 2 547 741 66

Pri telefonáte zachovajte pokoj. Lekár TIC sa vás bude pýtať:

 • 1. Komu sa nehoda stala: dieťa, dospelý (ak je to možné, udať celé meno, rodné číslo a zdravotnú poisťovňu).
 • 2. Aký je vek postihnutého, jeho hmotnosť (aspoň odhadom), či trpí nejakou akútnou alebo chronickou chorobou.
 • 3. Aká látka je príčinou otravy? Liek, rastlina, chemikália, komerčný prípravok atď.? Pri liekoch udať, či ide o liek, ktorý postihnutý užíva, alebo o cudzí liek. V prípade komerčných prípravkov treba získať čo najviac informácií z etikety alebo aspoň vedieť, na čo sa látka používa.
 • 4. Aké veľké množstvo látky pôsobí? Množstvo, ktoré ubudlo, treba udať čo najpresnejšie.
 • 5. Kedy sa nehoda stala?
 • 6. Akým spôsobom sa udiala? Požitím látky, poliatím, vdýchnutím, uhryznutím a pod.
 • 7. V akom stave je postihnutý? Má nejaké zdravotné ťažkosti?
 • 8. Aké opatrenia ste už urobili?
 • 9. Kto a odkiaľ volá: meno, mesto, telefónne číslo (dôležité údaje pre spätnú väzbu v prípade potreby).

Prvá pomoc pri podozrení na otravu

Komerčnými a chemickými prostriedkami:

 • 1. Bez porady s lekárom nevyvolávajte vracanie!
 • 2. Vypláchnite dieťaťu ústa.
 • 3. Ak dávate dieťaťu napiť, podajte mu vlažný čaj alebo vodu.
 • 4. Zadovážte si obal a etiketu so zložením a s presným názvom výrobku.
 • 5. Zavolajte lekárovi alebo TIC na tel. +421 2 547 741 66.

Rastlinami, ich listami a plodmi:

 • 1. Vyberte dieťaťu zvyšky z úst.
 • 2. Vyláchnite dieťaťu ústa.
 • 3. Pokúste sa zistiť, akú rastlinu zjedlo.
 • 4. Kontaktujte lekára alebo TIC na tel. +421 2 547 741 66.
 • 5. Ak to lekár odporučí, podajte dieťaťu niekoľko tabliet aktívneho (živočíšneho) uhlia.

Lieky:

 • 1. Zistite si presný názov lieku.
 • 2. Zavolajte lekárovi alebo kontaktujte TIC na tel. +421 2 547 741 66.
 • 3. Bez porady s lekárom nevyvolávate vracanie!
 • 4. Ak to lekár alebo TIC odporučia alebo ak sa vám radu nepodarí okamžite získať, podajte dieťaťu niekoľko tabliet aktívneho (živočíšneho) uhlia.

Hubami:

 • 1. Pokúste sa zistiť názov huby.
 • 2. Zaistite jedlo z húb alebo jeho zvyšky, dôležité sú vývratky alebo hnačkovitá stolica.
 • 3. Podajte dieťaťu tablety aktívneho (živočíšneho) uhlia.
 • 4. Kontaktujte lekára alebo TIC na tel. +421 2 547 741 66.

Zdroj: Tlačové materiály, Marec 2010

O nebezpečenstve, ktoré môže na deti číhať doma aj vonku, hovorili MUDr. Hana Rakovcová Mgr. Karolína Mrázová z Toxikologického informačného strediska pri Klinike pracovného lekárstva 1. LF a VFN v Prahe.

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist