Predčasne narodené deti

Napriek všetkej starostlivosti počas tehotenstva môže nastať situácia, že bábätko sa dostane na svet predčasne. Táto skutočnosť väčšinou zaskočí celú rodinu. A nepríjemné otázky na seba nedajú dlho čakať: Kto za to môže? Prečo sa to stalo práve nám?

10-shutterstock_648631438-1100x618.jpg Zdroj: Shutterstock.com

Jasnú odpoveď nájdeme iba málokedy. Príčiny, ktoré spôsobia predčasný pôrod, môžu byť rôzne. Môže ísť o závažný stav mamičky, keď pokračovanie tehotenstva môže ohrozovať jej zdravie, alebo je problém na strane bábätka, ktoré sa derie na svet predčasne z rôznych príčin. Najčastejšou príčinou predčasného pôrodu zostáva infekčná komplikácia placenty a plodových obalov, ktoré spôsobia predčasnú činnosť maternice a priamo vedú k pôrodu nezrelého bábätka.

Hľadá sa vinník

Pôrod predčasne narodených detí je sprevádzaný veľkou porciou emócií, kde sa strieda strach, obavy, zlosť, hľadanie vinníka. V prvých chvíľach väčšina rodičov nechce uveriť, že tento problém postihol práve ich a že sa musia pripraviť na obdobie plné neistoty.

Nezrelé dieťa je veľmi široký pojem a často sa v očiach verejnosti dáva do súvislosti s postihnutým dieťaťom. Dôvodom môže byť i fakt, že neonatológia, odbor, ktorý sa zaoberá starostlivosťou o novorodencov, je veľmi mladý.

Hranice prežitia

Neonatológia sa však veľmi rýchlo vyvíja. Ešte pred dvadsiatimi rokmi sa za životaschopné považovali iba deti s pôrodnou hmotnosťou nad jeden kilogram a aj tie boli veľmi ohrozené najrôznejšími závažnými komplikáciami. V súčasnosti sa legislatívna hranica životaschopnosti znížila na pôrodnú hmotnosť 500 g alebo 24. týždeň tehotenstva, pričom ani menšie deti, ak sa narodia v dobrom stave, nie sú celkom bez šance.

Nezrelé dieťa totiž nemusí vždy znamenať choré dieťa. Jeho adaptačné poruchy sú celkom fyziologické. Bábätko už v 23. týždni tehotenstva má všetky časti tela vytvorené, sú iba menšie a ich funkcia je nedokonalá, nevyzretá. Naoko sú tieto deti iba „miniatúrou“ donosených detí, nič im nechýba, len potrebujú dozrieť. A na dozrievanie potrebujú čas, veľa trpezlivosti a v mnohých prípadoch i liečebnej pomoci.

Rozlišujeme štyri stupne nezrelosti:

  • Extrémna nezrelosť (pod 27. týždeň tehotenstva)
  • Ťažká nezrelosť (27. – 31. + 6 týždeň tehotenstva)
  • Stredná nezrelosť (32. – 35. +6 týždeň tehotenstva)
  • Ľahká nezrelosť (36. – 37. + 6 týždeň tehotenstva)

U nás sa ročne narodí asi 300 bábätiek s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou (pod 1 000 g). Hoci sa v ostatných rokoch pôrodnícka starostlivosť výrazne zlepšuje, počet predčasne narodených detí sa, bohužiaľ, neznižuje.

V ideálnom prípade sa tieto deti rodia v perinatologických centrách, ktorých je na Slovensku šesť a sú vo väčšine krajských miest.

Aj v mestských pôrodniciach sa rodia takéto deti, avšak musia sa do centier transportovať čo najskôr po pôrode. Ich šanca na prežitie a dobrá prognóza je o niečo nižšia, určite však nie nulová. V ostatných rokoch sa neonatológia nezaoberá len otázkou, koľko takýchto nezrelých detí prežije, ale hlavným cieľom pri týchto zachránených deťoch je predovšetkým kvalita ich života.

Rozhodujúci je začiatok

Prvé hodiny po pôrode sú pre život každého človeka veľmi dôležité a náročné, ide o prechod z vnútromaternicového života na svet. V tomto čase prebieha mnoho fyziologických adaptačných zmien.

Pre predčasne narodené deti je tento prechod o niečo náročnejší. Niežeby nemali vyvinuté niektoré orgány, skôr ide o ich funkčnú nezrelosť, nepripravenosť na mimomaternicový život. Preto je veľmi často nutné pomôcť im s touto adaptáciou.

Inkubátor namiesto matky

Nezrelé deti sa po pôrode dávajú do inkubátora, ktorý zabezpečuje udržiavanie primeranej telesnej teploty. V podstate sú to také plexisklové „rúry“, ktoré bábätku nijako neuškodia. Súčasne je bábätko napojené na rad monitorov, ktoré snímajú jeho základné životné funkcie a pomáhajú rozhodovať o ďalšom liečebnom postupe. Pohľad na takého človiečika môže byť žalostný, v inkubátore sa takmer stráca a má okolo seba samé drôtiky, hadičky, rôzne blikajúce monitory. Ale nič z toho mu neubližuje, iba umožňuje lepšie sledovanie jeho funkcií a potrieb.

Väčšina pracovísk sa usiluje rodičov do starostlivosti o takto nezrelé bábätko čo najskôr zapojiť. Priamy kontakt je dôležitý, nie je vhodné deti od rodičov izolovať, aby na ne mohli len pozerať cez plexisklové debničky. Veľmi skoro rodičia môžu deti hladkať, dotýkať sa ich a ak to zdravotný stav detí dovolí, tak aj ponosiť ich na rukách.

Pomoc pľúcam

Najväčším problémom pre predčasne narodené deti býva adaptácia dýchania. Ich pľúca sú jednak anatomicky nezrelé, s menšou plochou na výmenu plynov, jednak funkčne nezrelé, produkujú menej surfaktantu. Surfaktant je látka, ktorá v zrelých pľúcach vystiela pľúcne komôrky, pomáha ich udržať rozpäté a tým výrazne uľahčuje dýchanie.

Donosené deti si túto látku dokážu už plne produkovať, so znižujúcim sa týždňom pôrodu však táto vlastná „výroba“ klesá. Nezrelé deti majú v prvých hodinách a dňoch po pôrode výrazne menej surfaktantu. Nezrelým deťom so zhoršenou dychovou adaptáciou sa preto táto látka do pľúc umelo dodáva vo forme suspenzie, ktorá sa v pľúcach postupne distribuuje a pomáha s dychovou stabilizáciou.

Nezrelé srdce

Súčasne sa môže objaviť obehová nestabilita, keď sa nezrelé srdiečko nesťahuje celkom adekvátne a bábätko nie je schopné udržať si potrebný krvný tlak na dobré prekrvovanie všetkých orgánov. Aj tento problém je väčšinou iba prechodný, a ak je to nutné, bábätku sa poskytne lieková podpora na zlepšenie sťahovania srdca. Celý adaptačný proces sa väčšinou vyrieši v prvých troch až štyroch dňoch života. Potom nasleduje rozdielne dlhé obdobie, podľa stupňa nezrelosti, v ktorom si postupne bábätká odvykajú od dýchacích prístrojov a ich tráviaci trakt si predčasne zvyká na mliečnu záťaž.

Pred prepustením

Ku konečnému šťastnému cieľu, k prepusteniu domov, vedie však rôzne dlhá a rôzne tŕnistá cesta. Najčastejšou komplikáciou nezrelých detí sú infekcie, pretože ich imunitný systém je nevyzretý, a teda menej funkčný. S pribúdajúcimi týždňami tehotenstva sa toto riziko proporcionálne znižuje.

Kým deti prepustia domov, majú za sebou rad vyšetrení. Hneď v prvých dňoch sa pomocou ultrazvuku kontroluje mozog, kde v oblasti mozgových komôr môže nastať krvácanie rôznej intenzity. Výskyt krvácania sa v ostatnom čase výrazne znižuje. Tento problém je väčšinou obrazom komplikovanej popôrodnej adaptácie. Najväčšie riziko je pri najmenej zrelých deťoch.

V posledných týždňoch pred prepustením sa deťom narodeným pred 32. týždňom tehotenstva vyšetruje očné pozadie, kde by sa mohla vyvinúť očná choroba nezrelých – tzv. retinopatia. Je to porucha rastu ciev, ktoré sietnicu vyživujú a rastú od centra sietnice do jej periférie, a táto porucha môže viesť k následnému poškodeniu zraku. Príčina nie je celkom známa, ako hlavný faktor sa uvádza kolísanie hladiny kyslíka v prvých týždňoch života. Výrazný spolupôsobiaci faktor sa pripisuje infekcii, ktorá prebehla v období pôrodu či v popôrodnom období.

Následky

Ďalším z problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť pri nezrelých deťoch, je chronické pľúcne ochorenie, ktoré vzniká ako následok dlhodobej umelej pľúcnej ventilácie (bez tejto terapie by sa však nepodarilo množstvo detí zachrániť). Za deti s chronickým pľúcnym ochorením označujeme také nezrelé deti, ktoré potrebujú kyslík alebo ventilačnú podporu ešte štyri týždne pred pôvodným termínom pôrodu (v 36. týždni tehotenstva).

Neznamená to však, že tieto deti budú potrebovať kyslík i naďalej, s rastom a dozrievaním pľúc sa dýchanie väčšinou postupne zlepšuje a takmer všetky deti sa prepúšťajú domov bez kyslíka. Konečným dôsledkom môže byť mierne obmedzenie maximálnej dychovej kapacity, ktoré však dieťa zvyčajne vôbec neobmedzuje v bežných aktivitách. Deti s chronickým pľúcnym ochorením môžu ako dojčatá a batoľatá častejšie trpieť na choroby dýchacích ciest.

Čítajte tiež:

Domáca starostlivosť

Deti prepúšťajú domov väčšinou okolo termínu pôrodu. Našťastie tých, ktoré odchádzajú bez vyššie uvádzaných problémov, je väčšina. Domáca starostlivosť o takéto bábätko môže byť trochu náročnejšia. Ale často to býva iba zo strachu, či sa ešte niečo nestane, či to najhoršie už má naozaj za sebou.

Rodičov čaká rad kontrol a nutných sledovaní, ale ak je vývin bábätka adekvátny, počet návštev lekárskych ordinácií sa postupne znižuje. Deti sa odporúčajú do rizikových poradní, kde sa sústreďujú na ich dobrú výživu a rast. Sledujú vývin respiračných funkcií a pri problémoch začínajú potrebnú terapiu. Ďalšou neoddeliteľnou súčasťou je monitorovanie psychomotorického vývinu, ktorý sleduje špecializovaný neurológ. Ten zabezpečuje a koordinuje aj potrebnú reflexnú rehabilitáciu.

Prognóza vývinu

Definitívnu prognózu celého psychomotorického vývinu však v prvých týždňoch života nikto nedokáže odhadnúť. Predčasne narodené bábätko bude potrebovať trochu dlhší čas na to, aby bolo rovnako šikovné ako jeho vrstovníci, ktorí prišli na svet vo vopred určenom termíne pôrodu.

Pre rodinu to môže byť o niečo väčšia záťaž ako s celkom zdravým donoseným novorodencom, ale väčšinou sa výchova a starostlivosť o nezrelé deti veľmi rýchlo vyrovnáva. Väčšina detí nastupuje do školských lavíc so svojimi vrstovníkmi. Samozrejme, platí, že najmenšie deti sú najrizikovejšie, ale každé dieťa je iné a faktorov, ktoré ovplyvňujú budúci vývin dieťaťa, je mnoho.

Každému asi napadne otázka: „Má táto starostlivosť vôbec význam, nie je to niečo proti prírode?“ Odpoveď určite nie je jednoduchá a môžeme ju hľadať vo všetkých možných odboroch. Ale asi podstatné zostáva, že deti od 24. týždňa tehotenstva sú životaschopné a mali by dostať šancu. Reakcie typu: „Také dieťa by som ja nechcela,“ sú úplne neadekvátne. Nikto totiž nikdy nevie, ako by sa v danej situácii zachoval, ak by sa problém týkal práve jeho.

1.12.2023 12:20| autor: Milena Dokoupilová

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist