Materské centrá na Slovensku

Banskobystrický kraj

MC Mamina Banská Bystrica
MŠ Tatranská, pavilón B, Tatranská 63, Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Mastisová
Telefón: 0908 079 999
http://mcmamina.sk/
Korešpondenčná adresa: Tatranská 63, 974 11 Banská Bystrica

MC Mostík Banská Bystrica
ZŠ Moskovská 2 pri telocvični, Banská Bystrica – Fončorda
Kontaktná osoba: Adriana Záskalanová
Telefón: 0902 840 566
E-mail: mcmostik@szm.sk, mosty@bb.netlink.sk
http://mcmostik.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Mostík, c/o, Komunitné centrum zdravia, MOSTY n. o., Tulská 61, 974 04 Banská Bystrica

MC Hviezdička Banská Bystrica
Agentúra sociálnych služieb, Ulica 9. mája 74, Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mariana Šabová
Telefón: 0915 793 082
E-mail: hviezdickabb@yahoo.com
http://www.mchviezdicka.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: M. Kamenská, Ďumbierska 36, 974 11 Banská Bystrica

MC Gašparko Nová Baňa
Nábrežná 2 (v materskej škole), Nová Baňa
Kontaktná osoba: PaedDr. Renáta Juhásová
Telefón: 0905 942 616, 0911 942 616
E-mail: mcgasparko@materskecentra.sk
Korešpondenčná adresa: MC Gašparko, Dlhá Lúka 46, 968 01 Nová Baňa

MC Kľúčik Slovenská Ľupča
Námestie SNP 2, Slovenská Ľupča
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislava Milovská
Telefón: 0904 910 211
E-mail: milovska@savbb.sk
http://www.mcklucik.wz.cz/
Korešpondenčná adresa: Lesnícka 10, 976 13 Slovenská Ľupča

MC Kubko Detva
CVČ, Obrancov mieru 7, Detva
Kontaktná osoba: Jana Gregussová
Telefón: 0918 488 840
E-mail: houdova1@yahoo.com
http://www.mckubko.sk/
Korešpondenčná adresa: Obrancov mieru 7, 962 12 Detva

MC Mravček Hriňová
Ulica J. Kráľa 1615, poschodie hornej budovy MŠ v Jarabovej, Hriňová
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Fabriková
Monika Micháliková
Telefón: 0907 567 033, 0907 228 578
E-mail: mcmravcek@gmail.com
majafabrikova@yahoo.com
Korešpondenčná adresa: Ulica J. Kráľa 1615, 962 05 Hriňová

MC Mravenisko Žiar nad Hronom
KIC Nadácie škola dokorán, Dr. Jánskeho 9, Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Branislava Hronová
Telefón: 0908 529 663
E-mail: mcmravenisko@yahoo.com
Korešpondenčná adresa: MC Mravenisko, M. R. Štefánka 215, 965 01 Žiar nad Hronom

MC Rodinka Zvolen
Novozámocká 73, Zvolen
Kontaktná osoba: Katka Harazinová
Telefón: 0904 961 313
E-mail: harazka@post.sk
Korešpondenčná adresa: MC Rodinka, D. Ertla 1450/1, 960 01 Zvolen
http://www.mcrodinkazv.szm.sk/

MC Slniečko Brezno
Martina Benku 1, Brezno – Mazorník
Kontaktná osoba: Andrea Koštialová
Telefón: 0915 930 833
0903 043 100
048/612 38 89
E-mail: slnieckocentrum@gmail.com
Korešpondenčná adresa: Slniečko – centrum n.o., Clementisova 7, 977 01 Brezno

MC Štvorlístok Revúca
Vladimíra Clementisa 1130/12, Revúca
Kontaktná osoba: Iveta Bendulová
Telefón: 0902 275 085
E-mail: mc.stvorlistok@post.sk
Korešpondenčná adresa: MC Štvorlístok, Daxnerova 1186/8, 050 01 Revúca

Bratislavský kraj

MC Pohoda Bratislava
Detský domov Pohoda, Stavbárska 6, Bratislava
Kontaktná osoba: Katarína Danisová
Telefón: 0903 154 918
0903 259 112
E-mail: mcpohoda@szm.sk/
http://www.mcpohoda.sk/
Korešpondenčná adresa: Kazanská 23, 821 06 Bratislava

MC Prešporkovo Bratislava
Grösslingova 48, Bratislava
Kontaktná osoba: Katarína Králiková
Telefón: 0904 521 452
E-mail: info@presporkovo.sk
http://www.presporkovo.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Prešporkovo, Zochova 16/11, 811 03 Bratislava

MC Ráčik Bratislava
Pekná cesta 9, Bratislava Rača – Krasňany
Kontaktná osoba: Lenka Plavúchová
Telefón: 0907 330 737
E-mail: mcracikba@materskecentra.sk
plavuchova@chello.sk
Korešpondenčná adresa: MC Ráčik, Kadnárova 20, 831 53 Bratislava

MC Bábätko
Misijný dom A. Jannsena, Krupinská 1, Bratislava – Petržalka
Kontaktná osoba: Eva Pavlíková
Mobil: 0915 930 855
E-mail: eva@babetko.sk
http://www.babetko.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Bábätko, Vilová 19, 851 01 Bratislava

MC Bublinka
MŠ J. Smreka 8, Bratislava ¬– Devínska Nová Ves
Kontaktná osoba: Lucia Šímová
Telefón: 0903 249 611
E-mail:luciasimova.@zoznam.sk
http://www.mcbublinka.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Bublinka, J. Smreka 8, 841 08 Bratislava

MC Budatko Bratislava
Holíčska 30 Bratislava – Petržalka, vchod zboku materskej školy
Kontaktná osoba: Jana Hrehorová
Telefón: 0949 764 099 alebo 0949 764 049
E-mail: info@budatko.sk
http://www.budatko.budatinska.sk/
Korešpondenčná adresa: Holíčska 30, 851 05 Bratislava

MC Hojdana
Haburská 2, Bratislava – Ružinov
Kontaktná osoba: Hela Hrochová
Telefón: 02/43 63 45 07
E-mail:hojdana@stonline.sk
http://www.hojdana.sk/

Mama-centrum Horský park
Lesná 1, Horáreň, Horský park, Bratislava – Staré Mesto
Kontaktná osoba: Katarína Vicianová
Telefón: 0905 792 441
E-mail: provita@gtinet.sk
marretova@hotmail.com
Korešpondenčná adresa: Limbová 1, 833 40 Bratislava
http:/www.provita.sk/
http:/www.dojcenie.sk/

MC Káčko
Župné námestie 10, Kláštor Kapucínov, Bratislava – Staré Mesto
Kontaktná osoba: Lucia Rosáková
Telefón: 0904 558 536
E-mail: mckacko@gmail.com
Korešpondenčná adresa: MC Káčko, Župné námestie 10, P.O.BOX 235, 814 99 Bratislava

MC Klbko
Lackova 4, Bratislava – Karlova Ves
Kontaktná osoba: Eva Poláková
Telefón: 0903 301 360, 02/ 65 42 25 20
http://www.klbko.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Klbko, Nad Lúčkami 35, 841 04 Bratislava

MC Krtko
ZŠ Dudova 2, Bratislava
Kontaktná osoba: Tatiana Feketová
E-mail: rc@krtko.eu
Korešpondenčná adresa: MC Krtko, Dudova 2, 851 02 Bratislava

MC Macko Dúbravka
Oficiálne sídlo: Sekurisova 12, Bratislava
Priestory: Kultúrne centrum Fontána a Dúbravská knižnica
Kontaktná osoba: Dada Urbanová
Telefón: 0908 609 646
E-mail: mcmacko@materskecentra.sk
http://www.mcmacko.sk
Korešpondenčná adresa: MC Macko, Tranovského 57, 841 02 Bratislava

MC Obláčik Bratislava
ZŠ Malokarpatské námestie 6, Bratislava
Kontaktná osoba: Zuzana Földesová-Motajová
Telefón: 0910 603 277
E-mail: mcoblacik@materskacentra.sk
http://www.oblacik.sk/

MC Lienočka
Baničova ulica, Kultúrne zariadenie, Bratislava – Vajnory
Kontaktná osoba: Lucia Kuchtová
Telefón: 0905 632 703
E-mail: zutok@inmail.sk
http://www.vajnory.sk/
Korešpondenčná adresa: Šaldova 5, 931 07 Bratislava

MC Fifidlo Stupava
MKIC, Stupava
Kontaktná osoba: Danka Klučárová
Telefón: 0905 152 722
E-mail: mcfifidlo@zoznam.sk
Korešpondenčná adresa: Budovateľská 14, 900 31 Stupava

MC Kukulienka Rusovce
MŠ Vývojová ulica, Rusovce
Kontaktná osoba: Lenka Mančíková
E-mail: lenka@kukulienka.sk
http://www.kukulienka.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Kukulienka, Balkánska 95, 851 10 Rusovce

Centrum pre rodinu
Mladoboleslavská 3 (budova v Mestskom parku), Pezinok
Telefón: 0903 668 033, 0911 668 033
E-mail: mamatataja@pezinskerodiny.sk
http:/www.pezinskerodiny.sk
Korešpondenčná adresa: Centrum pre rodinu, Farská 5, 902 01 Pezinok

RC MamaTataJa Pezinok
Farská 5, Pezinok
Kontaktná osoba: Andrea Bertová
Martina Šípošová
Telefón: 0911 668 033
0908 601 150
http://www.pezinskerodiny.sk/
Korešpondenčná adresa: CPR – Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok

MC Blahoslavenej sestry Zdenky
Farský úrad v Záhorskej Bystrici
Námestie sv. Petra a Pavla 1
Kontaktná osoba: Ľudmila Iliková
Telefón: 0905 704 182
E-mail: farabystrica@stonline.sk
http://www.fara.sk/zahorska.bystrica

MC Muška Lozorno
MŠ Orechová ulica, Lozorno
Kontaktná osoba: Barbora Hurajová
Telefón: 0905 334 649
E-mail: borkah@azet.sk
Korešpondenčná adresa: Nová ulica 620, 900 55 Lozorno

MC Kvietok Rohožník
Kuchynská 290/3, Rohožník
Kontaktná osoba: Gabriela Kucmenová
Telefón: 0905 405 829
E-mail: mckvietok@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: Kuchynská 290/3, 906 38 Rohožník

MC Pikolo
Námestie Padlých hrdinov 7, Ivanka pri Dunaji
Kontaktná osoba: Lenka Rakusanová
Telefón: 0915 830 964, 0910 426 830
E-mail: rakusanova@quick.cz

MC Pinocchio Malinovo
Na prízemí budovy Kultúrneho domu
Kontaktná osoba: Marta Jurcová
Telefón: 0905 562 203
E-mail: martajurcova@zoznam.sk
http://www.malinovo.sk/pinocchio/
Korešpondenčná adresa: MC Pinocchio, ul. L. Svobodu 11, 900 45 Malinovo

RC Rodinné centrum Svätý Jur
Farský úrad, Horné predmestie, Svätý Jur
Kontaktná osoba: Monika Miklošková, Zuzana Neštinová
Telefón: 0910 394 211, 0911 614 860
E-mail: zuzana.n@gmail.com
Korešpondenčná adresa: Pri Štadióne 26/A, 900 21 Svätý Jur

MC Senecké slniečko Senec
Budova Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi, Kollárova 21, Senec
Kontaktná osoba: Angi Czenkeszová
Telefón: 0903 648 086
E-mail: mc-senec@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: Kollárova 21, 903 01 Senec
http://www.mc-slniecko.szm.sk/

MC Vánok Malacky
Martina Rázusa 30, Malacky
Kontaktná osoba: Andrea Langerová
Jiřina Králová
Telefón: 0905 390 780
0918 795 969
E-mail: vanok@dcvanok.sk
http://www.dcvanok.sk/

Košický kraj

MC Haliganda Košice
Námestie sv. košických mučeníkov, Košice
Kontaktná osoba: Ivana Grajcárová
Telefón: 0904 655 225
E-mail: haliganda@pajo.sk
http://www.haliganda.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Haliganda, Ždiarska 9, 040 12 Košice

MC Radosť Košice
Obchodné centrum Mila, Americká trieda 13, Košice
Kontaktná osoba: Jana Genčiová
Telefón: 0918 568 064
E-mail: genciova@atlas.sk
http://www.mcradost.aspdotnet.sk/
Korešpondenčná adresa: Bukurešťská 29, 040 13 Košice

MC Stonožka Košice
Ulica Milosrdenstva 4, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Bílková
Telefón: 0905 261 890
0911 433 222
E-mail: stonozkake@post.sk
http://www.mcstonozka.sk/

MC Dietka Spišská Nová Ves
Joga centrum, Fándlyho 13, Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba: Mária Klimová
Telefón: 0904 887 239
E-mail: majkacengova@yahoo.com
http://www.dietka.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Dietka, Trieda 1. mája10, 052 05 Spišská Nová Ves

Nitriansky kraj

MC Chrobáčik Vráble
Levická 278, bývalá MŠ
Kontaktná osoba: Jana Briešková
Telefón: 0904 670 852
E-mail: jankape@pobox.sk
http://www.chrobacik.pibi.sk/
Korešpondenčná adresa: Kaška 973, 952 01 Vráble

MC Klokanček Nitra
CVČ Na Hôrke 30 (sídlisko Klokočina) a Nedbalova ulica 17, Nitra
Kontaktná osoba: Danka Konečná
Telefón: 0908 602 958
E-mail: klokancek@gmail.com
http://www.materskecentrumklokancek.nitra/
Korešpondenčná adresa: MC Klokanček Nitra, Golianova 46, 949 12 Nitra

MC Mackó Kuckó Kolárovo
Studená strana 72, Kolárovo
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Nagy
Telefón: 0905 978 798
E-mail: m.timea@stonline.sk
Korešpondenčná adresa: Mierová 63, 946 03 Kolárovo

MC Mamioáza Zlaté Moravce
Budova Kláštora u Tešiteľov, Hviezdoslavova 77, Zlaté Moravce
Kontaktná osoba: Katarína Žarnovičanová
Telefón: 0915 930 831, 037/642 16 88
E-mail: mamioaza@materskecentra.sk
http://www.mamioaza.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Mamioáza Zlaté Moravce, Budova Kláštora u Tešiteľov, Hviezdoslavova 77, 953 01 Zlaté Moravce

MC Mamy mamám Šaľa
Bývalá MŠ Palárika (za Večerkou)
Ulica Družstevná, Šaľa
Kontaktná osoba: Miroslava Mikulová
Telefón: 0905 627 241
E-mail: mirka@mikulovci.sk
http://www.mamymamam.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: MC mamy mamám, Pionierska 17, 927 01 Šaľa

MC Medulienka Levice
Hollého 9, Levice
Kontaktná osoba: Martina Zigová, Denisa Urbanová
Telefón: 0907 984 475, 0907 381 596
E-mail: medulienka@materskecentrum.sk
Korešpondenčná adresa: MC Medulienka Levice, Hollého 9, 934 01 Levice

MC Vláčik Nové Zámky
MŠ Bitúnkova ulica, Nové Zámky
Kontaktná osoba: Elena Bartová
Telefón: 0908 426 782
E-mail:gwynda@szm.sk
Korešpondenčná adresa: MC Vláčik, Gogoľova 7, 941 23 Andovce 208

MC Dúha, Gagarinova ul. č. 2636/15, Topoľčany
MŠ Gagarinova 2636/15, 955 01 Topoľčany – I. pavilón
Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Ondrušová
Kont. telefón: 0911 071 372
Korešpondenčná adresa: MC Dúha, Gagarinova ul. č. 2636/15, 955 01 Topoľčany

Prešovský kraj

MC Anjelik Snina
Ul. 1. mája 882/17,budova SCK, Snina
Kontaktná osoba: Adriana Pavlíková
Telefón: 0908 464 616
E-mail: mcanjelik@centrum.sk
padriana@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: MC Anjelik Snina, Ul. 1. mája 882/17, budova SCK, 069 01 Snina
http://www.mcanjelik.weblahko.sk/

MC Bambino Poprad
Šrobárova 20, Poprad
Kontaktná osoba: Eva Fiedlerová
Telefón: 0915 930 837
052/773 24 13
http://www.mcbambino.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Bambino Poprad, Šrobárova 20, 058 01 Poprad

RC Človiečikovo Sabinov
CVČ, Komenského 41, Sabinov
Kontaktná osoba: Zuzana Ondková
Telefón: 0905 756 419
E-mail: info@cloviecikovo.sk
Korešpondenčná adresa: Višňová 25, 083 01 Sabinov

MC Danka a Janka, Lipany
MŠ Centrum, Námestie sv. Martina 46, Lipany
Kontaktná osoba: Daniela Bednárová
Telefón: 0905 259 365
E-mail:mcdankaajanka@hornatorysa.sk
http://www.mcdankaajanka.hornatorysa.com/
Korešpondenčná adresa: MC Danka a Janka, Poľná 2, 082 71 Lipany

RC Emerka Prešov
ZŠ Zimná v Prešove na Sekčove
Kontaktná osoba: Ing. Anita Sventeková
Telefón: 0907 450 324, 0905 952 236
E-mail: emerka@pobox.sk
http://www.emerka.sk/
Korešpondenčná adresa: Ing. Anita Sventeková, Generála Svobodu 4, 080 01 Prešov

MC Maják Stará Ľubovňa
Farbiarska 16, Stará Ľubovňa
Kontaktná osoba: Silvia Dlugolinská
Telefón: 0918 467 044
E-mail: mcmajak@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: MC maják, Dukl. Hrdinov 30, 064 01 Stará Ľubovňa

MC Mymamy Prešov
MŠ Mirka Nešpora 22, Prešov
Kontaktná osoba: Martina Adamkovičová
Telefón: 0915 930 838
E-mail: mymamy@stonline.sk
http://www.mymamy.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Mymamy, P. O. BOX 152, 080 01 Prešov

MC Naše Slniečka Humenné
CVČ Dúha, Námestie Slobody 48, Humenné
Kontaktná osoba: Monika Čopáková
Telefón: 0915 930 834
E-mail: naseslniecka@post.sk
http://www.naseslniecka.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Naše slniečka, Puškinova 2, 060 01 Humenné

MC Slimáčik Kežmarok
MŠ Možiarska, Kežmarok
Kontaktná osoba: Barbora Chomová, Zuzana Novotna
Telefón: 0902 626 139, 0903 666 972
E-mail: mcslimacik@post.sk
Korešpondenčná adresa: MC Slimáčik, Priekopa 55, 060 01 Kežmarok

MC Slniečko Vranov nad Topľou
Dom služeb 3.poschodie, Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: MVDr. Viera Kulichová
Telefón: 0918 496 059
E-mail: mcvranov@azet.sk
http://www.mcslniecko.tk/

MC Tereza Levoča
Centrum prvého kontaktu, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča
Kontaktná osoba: Andrea Jurcisinová
Telefón: 0918 179 009
Korešpondenčná adresa: MC Tereza Levoča, Centrum prvého kontaktu, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

Trenčiansky kraj

MC BAMBI o.z.
Štúrova 31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 0911 262 335, 0903 711020
www.mcbambi.sk
mcbami@mcbambi.sk

MC Bocianik Partizánske
Centrum voľného času Relax, Generála Svobodu 906/53, Partizánske
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Sitárová
Telefón: 0905 845 963
0904 579 426
E-mail: mcbocianik@zoznam.sk
http://www.mcbocianik.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Bocianik Partizánske, Veľká Okružná 1096/61, 958 01 Partizánske

MC Dubáčik Ilava
ZŠ Hviezdoslavova, Ilava
Kontaktná osoba: Marianna Gábrišová
Telefón: 0915 712 602
E-mail: mariannailava@pobox.sk
Korešpondenčná adresa: MC Dubáčikm Ilava, Kukučínova 691/21, 019 01 Ilava

MC Dubnické slniečko
MŠ Centrum I 29/70, Dubnica nad Váhom

MC Lienka Handlová
MŠ Morovnianska cesta, Handlová
Kontaktná osoba: Jana Rybáriková
Telefón: 0905 222 667
E-mail: mc_lienka@seznam.cz
Korešpondenčná adresa: MC Lienka, Pootčná 48, 972 51 Handlová

MC Mimčo Ladce
Hviezdoslavova 2, Ladce
Kontaktná osoba: Andrea Uričková
Klára Patková
Telefón: 0905 273 295
Korešpondenčná adresa: MC Mimčo Ladce, Vážska 395, 018 63 Ladce

MC Nováčik Nováky
Chemikov 18/32, 972 71 Nováky
Kontaktná osoba: Gabika Oršulová
Telefón: 0904 410 196
E-mail: gonj@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: MC Nováčik Nováky, Chemikov 18/32, 972 71 Nováky

MC Pampúšik Myjava
Kultúrny dom, Staromyjavská 686/17, Myjava
Kontaktná osoba: Marcela Kavická
Telefón: 0907 276 964
E-mail: maysy@post.sk
Korešpondenčná adresa: MC Pampúšik Myjava, Kultúrny dom, Staromyjavská 686/17, 907 01 Myjava

MC Slniečko Prievidza
MŠ na ulici Športovej (Žabník), Prievidza
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Sýkorová, Diana Ďurinová, Júlia Juríčková;
Telefón: 0903 613792
E-mail: mclsniecko@zoznam.sk
Korešpondenčná adresa: MC Slniečko, MŠ Športová 134, 971 01 Prievidza
www.mc-slnieckopd.meu.zoznam.sk

MC Srdiečko Trenčín
Hviezdoslavova 6, Trenčín
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimíra Strmenská
Telefón: 032/74 30 432, 0907 767 299
E-mail: mcsrdiecko@stonline.sk
http://www.mcsrdiecko.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Srdiečko, Hviezdoslavova 6, 911 01 Trenčín

MC Stromček
Košecké Podhradie, Košecké Podhradie č. 20
Kontaktná osoba: Saša tomanová
Telefón: 0902 728 247
E-mail: mcstromcek@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: MC Stromček, Košecké Podhradie 320, 018 31 Košecké Podhradie

MC Včielka Považská Bystrica
ZŠ Rozkvet 2047, Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Lenka Kružlicová
Telefón: 0908 567 361, 042/43 30 300
E-mail: mcvcielka@mcvcielka.sk
http://www.mcvcielka.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Včielka, ZŠ Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica

Trnavský kraj

MC Baba Klub Šamorín
MŠ Poľovnícka 5, Šamorín
Kontaktná osoba: Beáta Bartalošová
Telefón: 0911 122 344
E-mail: beabartalosova@atlas.sk
Korešpondenčná adresa: MC Baba Klub, 93101 Šamorín

MC Bambuľkovo Galanta
ZŠ Kodálya, Švermova ul., Galanta
Kontaktná osoba: Mária Kohútiarová
Telefón: 031/782 24 24
0915 110 176
E-mail: bambulkovo@szm.sk
http://www.bambulkovo.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Bambuľkovo, Železničiarska 1442/54, 924 03 Galanta

MC Stonožkine Slniečka
CVC, Sadová 646/8, Senica
Kontaktná osoba: Silvia Krišáková
Telefón: 0908 110 814
E-mail: stonozkineslniecka@zoznam.sk
http://www.stonozkineslniecka.sk/

Trnavské materské centrum /TMC/Trnava
Okružná 20, Trnava
Kontaktná osoba: Ingrid Faithová
Telefón: 0907 790 046
E-mail: trnavske.mc@centrum.sk
http://www.tmc.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: TMC Trnava, Okružná 20, 917 01 Trnava

Žilinský kraj

MC Dupajda
Dom služieb, Hviezdoslavova 308, Nižná na Orave
Kontaktná osoba: Eva Rakovanová
Telefón: 0907 650 057
E-mail: aeve@zoznam.sk
Korešpondenčná adresa: MC Dupajda, Vansovej 574, 027 43 Nižná na Orave

Martinské rodinné centrum
MŠ, Družstevná 5, Sídl. Sever 21, Martin
Kontaktná osoba: Maja Ondráčková
Telefón: 0904 484 548
E-mail: marocen@zoznam.sk
http://www.mrc.sk/
Korešpondenčná adresa: Martinské rodinné centrum, Tomčany 54, 036 01 Martin

MC Nezábudka Žilina
Jarná 20, Žilina
Kontaktná osoba: Martina Jurčíková Romanová
Telefón: +421 905 942 970
E-mail: mcnezabudka@gmail.com
http://www.mc-nezabudka.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Nezábudka, Severná 2809/31, 010 01 Žilina

MC Píšťalka Dolný Kubín
MsKS, 1. poschodie
Kontaktná osoba: Miriam Manťová
Mária Tokárová
Telefón: 0918 781420
0907 399 735
E-mail: miriam.mantova@zmail.sk
tokarfr@stonline.sk

http://www.mc-pistalka.sk/

MC Šťastná rodina Bytča
Základná škola, Ulica mieru, Bytča
Kontaktná osoba: Ivana Micheľová
Telefón: 0907 878 0245
E-mail: i.michelova@zoznam.sk
Korešpondenčná adresa: MC Šťastná rodina, Lombardiniho 2, 014 01 Bytča

MC Vševedko Ružomberok
Podhora 37, Ružomberok
http://www.mc.vsevedko.sk/

MC Zornička Lipt. Mikuláš
Kemi 627/4, Liptovský Mikuláš, 031 04
Kontaktná osoba: Ľudka Kenderová, Eva Vetríková
Telefón: 0903520999, 0944546424
E-mail: mczornickalm@gmail.com
Korešpondenčná adresa: Kemi 627/4, Liptovský Mikuláš, 031 04 Liptovský Mikuláš

15.8.2012 7:06| autor: Simona Kubíková
Viac o téme: materskéškola

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

Na tomto webe spracovávame cookies potrebné pre jeho fungovanie a analytiku, v prípade súhlasu tiež cookies na účely cielenie reklamy a personalizáciou reklám. K tomu využijeme partnerov pre sociálne médiá, inzerciu a analýzu. Viac informácií o nastavení cookies nájdete tu.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

TOPlist