Materské centrá na Slovensku

Banskobystrický kraj

MC Mamina Banská Bystrica
MŠ Tatranská, pavilón B, Tatranská 63, Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mgr. Zuzana Mastisová
Telefón: 0908 079 999
http://mcmamina.sk/
Korešpondenčná adresa: Tatranská 63, 974 11 Banská Bystrica

MC Mostík Banská Bystrica
ZŠ Moskovská 2 pri telocvični, Banská Bystrica – Fončorda
Kontaktná osoba: Adriana Záskalanová
Telefón: 0902 840 566
E-mail: mcmostik@szm.sk, mosty@bb.netlink.sk
http://mcmostik.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Mostík, c/o, Komunitné centrum zdravia, MOSTY n. o., Tulská 61, 974 04 Banská Bystrica

MC Hviezdička Banská Bystrica
Agentúra sociálnych služieb, Ulica 9. mája 74, Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Mariana Šabová
Telefón: 0915 793 082
E-mail: hviezdickabb@yahoo.com
http://www.mchviezdicka.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: M. Kamenská, Ďumbierska 36, 974 11 Banská Bystrica

MC Gašparko Nová Baňa
Nábrežná 2 (v materskej škole), Nová Baňa
Kontaktná osoba: PaedDr. Renáta Juhásová
Telefón: 0905 942 616, 0911 942 616
E-mail: mcgasparko@materskecentra.sk
Korešpondenčná adresa: MC Gašparko, Dlhá Lúka 46, 968 01 Nová Baňa

MC Kľúčik Slovenská Ľupča
Námestie SNP 2, Slovenská Ľupča
Kontaktná osoba: Mgr. Stanislava Milovská
Telefón: 0904 910 211
E-mail: milovska@savbb.sk
http://www.mcklucik.wz.cz/
Korešpondenčná adresa: Lesnícka 10, 976 13 Slovenská Ľupča

MC Kubko Detva
CVČ, Obrancov mieru 7, Detva
Kontaktná osoba: Jana Gregussová
Telefón: 0918 488 840
E-mail: houdova1@yahoo.com
http://www.mckubko.sk/
Korešpondenčná adresa: Obrancov mieru 7, 962 12 Detva

MC Mravček Hriňová
Ulica J. Kráľa 1615, poschodie hornej budovy MŠ v Jarabovej, Hriňová
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Fabriková
Monika Micháliková
Telefón: 0907 567 033, 0907 228 578
E-mail: mcmravcek@gmail.com
majafabrikova@yahoo.com
Korešpondenčná adresa: Ulica J. Kráľa 1615, 962 05 Hriňová

MC Mravenisko Žiar nad Hronom
KIC Nadácie škola dokorán, Dr. Jánskeho 9, Žiar nad Hronom
Kontaktná osoba: Branislava Hronová
Telefón: 0908 529 663
E-mail: mcmravenisko@yahoo.com
Korešpondenčná adresa: MC Mravenisko, M. R. Štefánka 215, 965 01 Žiar nad Hronom

MC Rodinka Zvolen
Novozámocká 73, Zvolen
Kontaktná osoba: Katka Harazinová
Telefón: 0904 961 313
E-mail: harazka@post.sk
Korešpondenčná adresa: MC Rodinka, D. Ertla 1450/1, 960 01 Zvolen
http://www.mcrodinkazv.szm.sk/

MC Slniečko Brezno
Martina Benku 1, Brezno – Mazorník
Kontaktná osoba: Andrea Koštialová
Telefón: 0915 930 833
0903 043 100
048/612 38 89
E-mail: slnieckocentrum@gmail.com
Korešpondenčná adresa: Slniečko – centrum n.o., Clementisova 7, 977 01 Brezno

MC Štvorlístok Revúca
Vladimíra Clementisa 1130/12, Revúca
Kontaktná osoba: Iveta Bendulová
Telefón: 0902 275 085
E-mail: mc.stvorlistok@post.sk
Korešpondenčná adresa: MC Štvorlístok, Daxnerova 1186/8, 050 01 Revúca

Bratislavský kraj

MC Pohoda Bratislava
Detský domov Pohoda, Stavbárska 6, Bratislava
Kontaktná osoba: Katarína Danisová
Telefón: 0903 154 918
0903 259 112
E-mail: mcpohoda@szm.sk/
http://www.mcpohoda.sk/
Korešpondenčná adresa: Kazanská 23, 821 06 Bratislava

MC Prešporkovo Bratislava
Grösslingova 48, Bratislava
Kontaktná osoba: Katarína Králiková
Telefón: 0904 521 452
E-mail: info@presporkovo.sk
http://www.presporkovo.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Prešporkovo, Zochova 16/11, 811 03 Bratislava

MC Ráčik Bratislava
Pekná cesta 9, Bratislava Rača – Krasňany
Kontaktná osoba: Lenka Plavúchová
Telefón: 0907 330 737
E-mail: mcracikba@materskecentra.sk
plavuchova@chello.sk
Korešpondenčná adresa: MC Ráčik, Kadnárova 20, 831 53 Bratislava

MC Bábätko
Misijný dom A. Jannsena, Krupinská 1, Bratislava – Petržalka
Kontaktná osoba: Eva Pavlíková
Mobil: 0915 930 855
E-mail: eva@babetko.sk
http://www.babetko.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Bábätko, Vilová 19, 851 01 Bratislava

MC Bublinka
MŠ J. Smreka 8, Bratislava ¬– Devínska Nová Ves
Kontaktná osoba: Lucia Šímová
Telefón: 0903 249 611
E-mail:luciasimova.@zoznam.sk
http://www.mcbublinka.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Bublinka, J. Smreka 8, 841 08 Bratislava

MC Budatko Bratislava
Holíčska 30 Bratislava – Petržalka, vchod zboku materskej školy
Kontaktná osoba: Jana Hrehorová
Telefón: 0949 764 099 alebo 0949 764 049
E-mail: info@budatko.sk
http://www.budatko.budatinska.sk/
Korešpondenčná adresa: Holíčska 30, 851 05 Bratislava

MC Hojdana
Haburská 2, Bratislava – Ružinov
Kontaktná osoba: Hela Hrochová
Telefón: 02/43 63 45 07
E-mail:hojdana@stonline.sk
http://www.hojdana.sk/

Mama-centrum Horský park
Lesná 1, Horáreň, Horský park, Bratislava – Staré Mesto
Kontaktná osoba: Katarína Vicianová
Telefón: 0905 792 441
E-mail: provita@gtinet.sk
marretova@hotmail.com
Korešpondenčná adresa: Limbová 1, 833 40 Bratislava
http:/www.provita.sk/
http:/www.dojcenie.sk/

MC Káčko
Župné námestie 10, Kláštor Kapucínov, Bratislava – Staré Mesto
Kontaktná osoba: Lucia Rosáková
Telefón: 0904 558 536
E-mail: mckacko@gmail.com
Korešpondenčná adresa: MC Káčko, Župné námestie 10, P.O.BOX 235, 814 99 Bratislava

MC Klbko
Lackova 4, Bratislava – Karlova Ves
Kontaktná osoba: Eva Poláková
Telefón: 0903 301 360, 02/ 65 42 25 20
http://www.klbko.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Klbko, Nad Lúčkami 35, 841 04 Bratislava

MC Krtko
ZŠ Dudova 2, Bratislava
Kontaktná osoba: Tatiana Feketová
E-mail: rc@krtko.eu
Korešpondenčná adresa: MC Krtko, Dudova 2, 851 02 Bratislava

MC Macko Dúbravka
Oficiálne sídlo: Sekurisova 12, Bratislava
Priestory: Kultúrne centrum Fontána a Dúbravská knižnica
Kontaktná osoba: Dada Urbanová
Telefón: 0908 609 646
E-mail: mcmacko@materskecentra.sk
http://www.mcmacko.sk
Korešpondenčná adresa: MC Macko, Tranovského 57, 841 02 Bratislava

MC Obláčik Bratislava
ZŠ Malokarpatské námestie 6, Bratislava
Kontaktná osoba: Zuzana Földesová-Motajová
Telefón: 0910 603 277
E-mail: mcoblacik@materskacentra.sk
http://www.oblacik.sk/

MC Lienočka
Baničova ulica, Kultúrne zariadenie, Bratislava – Vajnory
Kontaktná osoba: Lucia Kuchtová
Telefón: 0905 632 703
E-mail: zutok@inmail.sk
http://www.vajnory.sk/
Korešpondenčná adresa: Šaldova 5, 931 07 Bratislava

MC Fifidlo Stupava
MKIC, Stupava
Kontaktná osoba: Danka Klučárová
Telefón: 0905 152 722
E-mail: mcfifidlo@zoznam.sk
Korešpondenčná adresa: Budovateľská 14, 900 31 Stupava

MC Kukulienka Rusovce
MŠ Vývojová ulica, Rusovce
Kontaktná osoba: Lenka Mančíková
E-mail: lenka@kukulienka.sk
http://www.kukulienka.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Kukulienka, Balkánska 95, 851 10 Rusovce

Centrum pre rodinu
Mladoboleslavská 3 (budova v Mestskom parku), Pezinok
Telefón: 0903 668 033, 0911 668 033
E-mail: mamatataja@pezinskerodiny.sk
http:/www.pezinskerodiny.sk
Korešpondenčná adresa: Centrum pre rodinu, Farská 5, 902 01 Pezinok

RC MamaTataJa Pezinok
Farská 5, Pezinok
Kontaktná osoba: Andrea Bertová
Martina Šípošová
Telefón: 0911 668 033
0908 601 150
http://www.pezinskerodiny.sk/
Korešpondenčná adresa: CPR – Pezinok, Farská 5, 902 01 Pezinok

MC Blahoslavenej sestry Zdenky
Farský úrad v Záhorskej Bystrici
Námestie sv. Petra a Pavla 1
Kontaktná osoba: Ľudmila Iliková
Telefón: 0905 704 182
E-mail: farabystrica@stonline.sk
http://www.fara.sk/zahorska.bystrica

MC Muška Lozorno
MŠ Orechová ulica, Lozorno
Kontaktná osoba: Barbora Hurajová
Telefón: 0905 334 649
E-mail: borkah@azet.sk
Korešpondenčná adresa: Nová ulica 620, 900 55 Lozorno

MC Kvietok Rohožník
Kuchynská 290/3, Rohožník
Kontaktná osoba: Gabriela Kucmenová
Telefón: 0905 405 829
E-mail: mckvietok@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: Kuchynská 290/3, 906 38 Rohožník

MC Pikolo
Námestie Padlých hrdinov 7, Ivanka pri Dunaji
Kontaktná osoba: Lenka Rakusanová
Telefón: 0915 830 964, 0910 426 830
E-mail: rakusanova@quick.cz

MC Pinocchio Malinovo
Na prízemí budovy Kultúrneho domu
Kontaktná osoba: Marta Jurcová
Telefón: 0905 562 203
E-mail: martajurcova@zoznam.sk
http://www.malinovo.sk/pinocchio/
Korešpondenčná adresa: MC Pinocchio, ul. L. Svobodu 11, 900 45 Malinovo

RC Rodinné centrum Svätý Jur
Farský úrad, Horné predmestie, Svätý Jur
Kontaktná osoba: Monika Miklošková, Zuzana Neštinová
Telefón: 0910 394 211, 0911 614 860
E-mail: zuzana.n@gmail.com
Korešpondenčná adresa: Pri Štadióne 26/A, 900 21 Svätý Jur

MC Senecké slniečko Senec
Budova Kresťanského centra Apoštolskej cirkvi, Kollárova 21, Senec
Kontaktná osoba: Angi Czenkeszová
Telefón: 0903 648 086
E-mail: mc-senec@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: Kollárova 21, 903 01 Senec
http://www.mc-slniecko.szm.sk/

MC Vánok Malacky
Martina Rázusa 30, Malacky
Kontaktná osoba: Andrea Langerová
Jiřina Králová
Telefón: 0905 390 780
0918 795 969
E-mail: vanok@dcvanok.sk
http://www.dcvanok.sk/

Košický kraj

MC Haliganda Košice
Námestie sv. košických mučeníkov, Košice
Kontaktná osoba: Ivana Grajcárová
Telefón: 0904 655 225
E-mail: haliganda@pajo.sk
http://www.haliganda.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Haliganda, Ždiarska 9, 040 12 Košice

MC Radosť Košice
Obchodné centrum Mila, Americká trieda 13, Košice
Kontaktná osoba: Jana Genčiová
Telefón: 0918 568 064
E-mail: genciova@atlas.sk
http://www.mcradost.aspdotnet.sk/
Korešpondenčná adresa: Bukurešťská 29, 040 13 Košice

MC Stonožka Košice
Ulica Milosrdenstva 4, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Beáta Bílková
Telefón: 0905 261 890
0911 433 222
E-mail: stonozkake@post.sk
http://www.mcstonozka.sk/

MC Dietka Spišská Nová Ves
Joga centrum, Fándlyho 13, Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba: Mária Klimová
Telefón: 0904 887 239
E-mail: majkacengova@yahoo.com
http://www.dietka.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Dietka, Trieda 1. mája10, 052 05 Spišská Nová Ves

Nitriansky kraj

MC Chrobáčik Vráble
Levická 278, bývalá MŠ
Kontaktná osoba: Jana Briešková
Telefón: 0904 670 852
E-mail: jankape@pobox.sk
http://www.chrobacik.pibi.sk/
Korešpondenčná adresa: Kaška 973, 952 01 Vráble

MC Klokanček Nitra
CVČ Na Hôrke 30 (sídlisko Klokočina) a Nedbalova ulica 17, Nitra
Kontaktná osoba: Danka Konečná
Telefón: 0908 602 958
E-mail: klokancek@gmail.com
http://www.materskecentrumklokancek.nitra/
Korešpondenčná adresa: MC Klokanček Nitra, Golianova 46, 949 12 Nitra

MC Mackó Kuckó Kolárovo
Studená strana 72, Kolárovo
Kontaktná osoba: Mgr. Veronika Nagy
Telefón: 0905 978 798
E-mail: m.timea@stonline.sk
Korešpondenčná adresa: Mierová 63, 946 03 Kolárovo

MC Mamioáza Zlaté Moravce
Budova Kláštora u Tešiteľov, Hviezdoslavova 77, Zlaté Moravce
Kontaktná osoba: Katarína Žarnovičanová
Telefón: 0915 930 831, 037/642 16 88
E-mail: mamioaza@materskecentra.sk
http://www.mamioaza.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Mamioáza Zlaté Moravce, Budova Kláštora u Tešiteľov, Hviezdoslavova 77, 953 01 Zlaté Moravce

MC Mamy mamám Šaľa
Bývalá MŠ Palárika (za Večerkou)
Ulica Družstevná, Šaľa
Kontaktná osoba: Miroslava Mikulová
Telefón: 0905 627 241
E-mail: mirka@mikulovci.sk
http://www.mamymamam.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: MC mamy mamám, Pionierska 17, 927 01 Šaľa

MC Medulienka Levice
Hollého 9, Levice
Kontaktná osoba: Martina Zigová, Denisa Urbanová
Telefón: 0907 984 475, 0907 381 596
E-mail: medulienka@materskecentrum.sk
Korešpondenčná adresa: MC Medulienka Levice, Hollého 9, 934 01 Levice

MC Vláčik Nové Zámky
MŠ Bitúnkova ulica, Nové Zámky
Kontaktná osoba: Elena Bartová
Telefón: 0908 426 782
E-mail:gwynda@szm.sk
Korešpondenčná adresa: MC Vláčik, Gogoľova 7, 941 23 Andovce 208

MC Dúha, Gagarinova ul. č. 2636/15, Topoľčany
MŠ Gagarinova 2636/15, 955 01 Topoľčany – I. pavilón
Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Ondrušová
Kont. telefón: 0911 071 372
Korešpondenčná adresa: MC Dúha, Gagarinova ul. č. 2636/15, 955 01 Topoľčany

Prešovský kraj

MC Anjelik Snina
Ul. 1. mája 882/17,budova SCK, Snina
Kontaktná osoba: Adriana Pavlíková
Telefón: 0908 464 616
E-mail: mcanjelik@centrum.sk
padriana@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: MC Anjelik Snina, Ul. 1. mája 882/17, budova SCK, 069 01 Snina
http://www.mcanjelik.weblahko.sk/

MC Bambino Poprad
Šrobárova 20, Poprad
Kontaktná osoba: Eva Fiedlerová
Telefón: 0915 930 837
052/773 24 13
http://www.mcbambino.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Bambino Poprad, Šrobárova 20, 058 01 Poprad

RC Človiečikovo Sabinov
CVČ, Komenského 41, Sabinov
Kontaktná osoba: Zuzana Ondková
Telefón: 0905 756 419
E-mail: info@cloviecikovo.sk
Korešpondenčná adresa: Višňová 25, 083 01 Sabinov

MC Danka a Janka, Lipany
MŠ Centrum, Námestie sv. Martina 46, Lipany
Kontaktná osoba: Daniela Bednárová
Telefón: 0905 259 365
E-mail:mcdankaajanka@hornatorysa.sk
http://www.mcdankaajanka.hornatorysa.com/
Korešpondenčná adresa: MC Danka a Janka, Poľná 2, 082 71 Lipany

RC Emerka Prešov
ZŠ Zimná v Prešove na Sekčove
Kontaktná osoba: Ing. Anita Sventeková
Telefón: 0907 450 324, 0905 952 236
E-mail: emerka@pobox.sk
http://www.emerka.sk/
Korešpondenčná adresa: Ing. Anita Sventeková, Generála Svobodu 4, 080 01 Prešov

MC Maják Stará Ľubovňa
Farbiarska 16, Stará Ľubovňa
Kontaktná osoba: Silvia Dlugolinská
Telefón: 0918 467 044
E-mail: mcmajak@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: MC maják, Dukl. Hrdinov 30, 064 01 Stará Ľubovňa

MC Mymamy Prešov
MŠ Mirka Nešpora 22, Prešov
Kontaktná osoba: Martina Adamkovičová
Telefón: 0915 930 838
E-mail: mymamy@stonline.sk
http://www.mymamy.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Mymamy, P. O. BOX 152, 080 01 Prešov

MC Naše Slniečka Humenné
CVČ Dúha, Námestie Slobody 48, Humenné
Kontaktná osoba: Monika Čopáková
Telefón: 0915 930 834
E-mail: naseslniecka@post.sk
http://www.naseslniecka.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Naše slniečka, Puškinova 2, 060 01 Humenné

MC Slimáčik Kežmarok
MŠ Možiarska, Kežmarok
Kontaktná osoba: Barbora Chomová, Zuzana Novotna
Telefón: 0902 626 139, 0903 666 972
E-mail: mcslimacik@post.sk
Korešpondenčná adresa: MC Slimáčik, Priekopa 55, 060 01 Kežmarok

MC Slniečko Vranov nad Topľou
Dom služeb 3.poschodie, Námestie Slobody 2, Vranov nad Topľou
Kontaktná osoba: MVDr. Viera Kulichová
Telefón: 0918 496 059
E-mail: mcvranov@azet.sk
http://www.mcslniecko.tk/

MC Tereza Levoča
Centrum prvého kontaktu, Námestie Majstra Pavla 4, Levoča
Kontaktná osoba: Andrea Jurcisinová
Telefón: 0918 179 009
Korešpondenčná adresa: MC Tereza Levoča, Centrum prvého kontaktu, Námestie Majstra Pavla 4, 054 01 Levoča

Trenčiansky kraj

MC BAMBI o.z.
Štúrova 31, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón: 0911 262 335, 0903 711020
www.mcbambi.sk
mcbami@mcbambi.sk

MC Bocianik Partizánske
Centrum voľného času Relax, Generála Svobodu 906/53, Partizánske
Kontaktná osoba: Mgr. Viera Sitárová
Telefón: 0905 845 963
0904 579 426
E-mail: mcbocianik@zoznam.sk
http://www.mcbocianik.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Bocianik Partizánske, Veľká Okružná 1096/61, 958 01 Partizánske

MC Dubáčik Ilava
ZŠ Hviezdoslavova, Ilava
Kontaktná osoba: Marianna Gábrišová
Telefón: 0915 712 602
E-mail: mariannailava@pobox.sk
Korešpondenčná adresa: MC Dubáčikm Ilava, Kukučínova 691/21, 019 01 Ilava

MC Dubnické slniečko
MŠ Centrum I 29/70, Dubnica nad Váhom

MC Lienka Handlová
MŠ Morovnianska cesta, Handlová
Kontaktná osoba: Jana Rybáriková
Telefón: 0905 222 667
E-mail: mc_lienka@seznam.cz
Korešpondenčná adresa: MC Lienka, Pootčná 48, 972 51 Handlová

MC Mimčo Ladce
Hviezdoslavova 2, Ladce
Kontaktná osoba: Andrea Uričková
Klára Patková
Telefón: 0905 273 295
Korešpondenčná adresa: MC Mimčo Ladce, Vážska 395, 018 63 Ladce

MC Nováčik Nováky
Chemikov 18/32, 972 71 Nováky
Kontaktná osoba: Gabika Oršulová
Telefón: 0904 410 196
E-mail: gonj@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: MC Nováčik Nováky, Chemikov 18/32, 972 71 Nováky

MC Pampúšik Myjava
Kultúrny dom, Staromyjavská 686/17, Myjava
Kontaktná osoba: Marcela Kavická
Telefón: 0907 276 964
E-mail: maysy@post.sk
Korešpondenčná adresa: MC Pampúšik Myjava, Kultúrny dom, Staromyjavská 686/17, 907 01 Myjava

MC Slniečko Prievidza
MŠ na ulici Športovej (Žabník), Prievidza
Kontaktná osoba: Mgr. Jana Sýkorová, Diana Ďurinová, Júlia Juríčková;
Telefón: 0903 613792
E-mail: mclsniecko@zoznam.sk
Korešpondenčná adresa: MC Slniečko, MŠ Športová 134, 971 01 Prievidza
www.mc-slnieckopd.meu.zoznam.sk

MC Srdiečko Trenčín
Hviezdoslavova 6, Trenčín
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimíra Strmenská
Telefón: 032/74 30 432, 0907 767 299
E-mail: mcsrdiecko@stonline.sk
http://www.mcsrdiecko.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Srdiečko, Hviezdoslavova 6, 911 01 Trenčín

MC Stromček
Košecké Podhradie, Košecké Podhradie č. 20
Kontaktná osoba: Saša tomanová
Telefón: 0902 728 247
E-mail: mcstromcek@centrum.sk
Korešpondenčná adresa: MC Stromček, Košecké Podhradie 320, 018 31 Košecké Podhradie

MC Včielka Považská Bystrica
ZŠ Rozkvet 2047, Považská Bystrica
Kontaktná osoba: Lenka Kružlicová
Telefón: 0908 567 361, 042/43 30 300
E-mail: mcvcielka@mcvcielka.sk
http://www.mcvcielka.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Včielka, ZŠ Rozkvet 2047, 017 01 Považská Bystrica

Trnavský kraj

MC Baba Klub Šamorín
MŠ Poľovnícka 5, Šamorín
Kontaktná osoba: Beáta Bartalošová
Telefón: 0911 122 344
E-mail: beabartalosova@atlas.sk
Korešpondenčná adresa: MC Baba Klub, 93101 Šamorín

MC Bambuľkovo Galanta
ZŠ Kodálya, Švermova ul., Galanta
Kontaktná osoba: Mária Kohútiarová
Telefón: 031/782 24 24
0915 110 176
E-mail: bambulkovo@szm.sk
http://www.bambulkovo.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Bambuľkovo, Železničiarska 1442/54, 924 03 Galanta

MC Stonožkine Slniečka
CVC, Sadová 646/8, Senica
Kontaktná osoba: Silvia Krišáková
Telefón: 0908 110 814
E-mail: stonozkineslniecka@zoznam.sk
http://www.stonozkineslniecka.sk/

Trnavské materské centrum /TMC/Trnava
Okružná 20, Trnava
Kontaktná osoba: Ingrid Faithová
Telefón: 0907 790 046
E-mail: trnavske.mc@centrum.sk
http://www.tmc.szm.sk/
Korešpondenčná adresa: TMC Trnava, Okružná 20, 917 01 Trnava

Žilinský kraj

MC Dupajda
Dom služieb, Hviezdoslavova 308, Nižná na Orave
Kontaktná osoba: Eva Rakovanová
Telefón: 0907 650 057
E-mail: aeve@zoznam.sk
Korešpondenčná adresa: MC Dupajda, Vansovej 574, 027 43 Nižná na Orave

Martinské rodinné centrum
MŠ, Družstevná 5, Sídl. Sever 21, Martin
Kontaktná osoba: Maja Ondráčková
Telefón: 0904 484 548
E-mail: marocen@zoznam.sk
http://www.mrc.sk/
Korešpondenčná adresa: Martinské rodinné centrum, Tomčany 54, 036 01 Martin

MC Nezábudka Žilina
Jarná 20, Žilina
Kontaktná osoba: Martina Jurčíková Romanová
Telefón: +421 905 942 970
E-mail: mcnezabudka@gmail.com
http://www.mc-nezabudka.sk/
Korešpondenčná adresa: MC Nezábudka, Severná 2809/31, 010 01 Žilina

MC Píšťalka Dolný Kubín
MsKS, 1. poschodie
Kontaktná osoba: Miriam Manťová
Mária Tokárová
Telefón: 0918 781420
0907 399 735
E-mail: miriam.mantova@zmail.sk
tokarfr@stonline.sk

http://www.mc-pistalka.sk/

MC Šťastná rodina Bytča
Základná škola, Ulica mieru, Bytča
Kontaktná osoba: Ivana Micheľová
Telefón: 0907 878 0245
E-mail: i.michelova@zoznam.sk
Korešpondenčná adresa: MC Šťastná rodina, Lombardiniho 2, 014 01 Bytča

MC Vševedko Ružomberok
Podhora 37, Ružomberok
http://www.mc.vsevedko.sk/

MC Zornička Lipt. Mikuláš
Kemi 627/4, Liptovský Mikuláš, 031 04
Kontaktná osoba: Ľudka Kenderová, Eva Vetríková
Telefón: 0903520999, 0944546424
E-mail: mczornickalm@gmail.com
Korešpondenčná adresa: Kemi 627/4, Liptovský Mikuláš, 031 04 Liptovský Mikuláš

15.8.2012 7:06| autor: Simona Kubíková
Viac o téme: materskéškola

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist