Gynekologické ambulancie

ická ambulancia, KSAR MED, s. r. o. MUDr. Mária Berešová ZS Sch. Trnavského – Paracelsus, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, 841 01 Bratislava GPN, s. r. o. – gynekologické centrum MUDr. Vladimír Cupaník PhD., MUDr. Daniel Demečko, MUDr. Martin Ditte, MUDr. Peter Mareš, MUDr. Katarína Vačoková, MUDr. Angelika CzirokováRužinovská 10, 820 07 Bratislava Gynekologická ambulancia […]

ická ambulancia, KSAR MED, s. r. o.
MUDr. Mária Berešová
ZS Sch. Trnavského – Paracelsus, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, 841 01 Bratislava

GPN, s. r. o. – gynekologické centrum
MUDr. Vladimír Cupaník PhD., MUDr. Daniel Demečko, MUDr. Martin Ditte, MUDr. Peter Mareš, MUDr. Katarína Vačoková, MUDr. Angelika Cziroková
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Mária Oravcová
NsP Žilina, Spanyola 43, 010 01 Žilina

Gynekologická ambulancia
MUDr. Peter Stanko
Račianska 190, 832 28 Bratislava

Klinická gynekologická ambulancia a ambulancia pre gynekologickú endokrinológiu
FNsP Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Karol Amon
Budovateľská 6, 821 08 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Zuzana Ančicová
S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

Gynekologická a pôrodnícka ambulancia
MUDr. Bibiána Bajteková
Nám. Slobody 951, 908 41 Šaštín-Stráže

Gynekologická ambulancia
MUDr. Oto Balco
Parková 12, 951 93 Topoľčianky

GA, s. r. o. – MUDr. Ondrej BALCO
MUDr. Ondrej Balco
Zlatá ulička 11, 984 01 Lučenec

Súkromná gynekologická ambulancia, gynekologický ultrazvuk
MUDr. František Bálint
Továrenská 2, 071 01 Michalovce

Gynekologická a ultrazvuková ambulancia – RE-GYN-A, s. r. o.
MUDr. Karol Balko , pôrodná asistentka Ľubica Gombalová
Rúbanisko 2, 984 03 Lučenec

Ambulancia pre choroby prsníkov
doc. MUDr. Pavol Bazovský , CSc., MUDr. Jozef Pružinec, MUDr. Zoltán Jány, MUDr. Martin Valent, MUDr. Dušan Mašura
FNsP Bratislava – Kramáre, Limbova 5, 833 05 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Behúňová , MUDr. Divéky, CSc., MUDr. Dráb, MUDr. Drábek, MUDr. Ferianec, MUDr. Fűlőppová, MUDr. Harbulák, MUDr. Harbuláková, MUDr. Stenová, MUDr. Maroš Suchánek
FNsP Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Gynekologická ambulancia G & D Care, s. r. o.
MUDr. Tibor Bertold
Nobelova 34, 832 01 Bratislava

Ambulancia pre patologickú graviditu
MUDr. Peter Bizovský MPH
Ľubovnianska nemocnica, n. o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

Gynekologická ambulancia
MUDr. Ivan Blahuš
NsP Ministerstva vnútra SR – Fraňa Kráľa, Fraňa Kráľa 14, 812 72 Bratislava

Gynekologická ambulancia, Medi dwn, s. r. o.
MUDr. Anna Boháčiková, MUDr. Andreja Bárdošová
FNsP Bratislava – Kramáre, Limbova 5, 833 05 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Bőhmerová
MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Ambulancia pre choroby mliečnej žľazy
MUDr. Alojz Bolgáč
MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Krupina n. o., 29.augusta 23, 963 01 Krupina

Príjmová ambulancia – gynekologická
MUDr. Alojz Bolgáč, MUDr. Katarína Andrejčáková, MUDr. Ľudovít Lacko

MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU Krupina, n. o., 29.augusta 23, 963 01 Krupina
Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia, klimaktérium, endokrinológia, antikoncepcia

prof. MUDr. Miroslav Borovský PhD.
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Elena Borsíková

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou-Bratislava
Limbová 1, 833 40 Bratislava Urogynekologická ambulancia

Jednodňová ambulantná starostlivosť – Gynekológia a pôrodníctvo
MUDr. Peter Buc
ŽILPO, s. r. o., Vysokoškolákov 31, 010 08 Žilina

NZZ Gynekologická ambulancia MUDr. Ružena Bugárová
MUDr. Ružena Bugárová
Sládkovičova 13, 965 01 Žiar nad Hronom

Gynamb. C.T., s. r. o. – gynekologická ambulancia
MUDr. Tatiana Cepková
Komenského134, 068 01 Medzilaborce

Mammárna ambulancia
MUDr. Peter Chaba
Ľubovnianska nemocnica, n. o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

Gynekologicko-konzultačná ambulancia
MUDr. Ján Chabada, CSc.
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Neogyn, s. r. o., Neštátne zdravotnícke zariadenie – gynekologická ambulancia
MUDr. Ján Chlapečka
Legionárska 19, 911 01 Trenčín

Gynekologická ambulancia
MUDr. Juraj Chochláč
Kostolná 14, 935 62 Pohronský Ruskov

Gynekologická ambulancia, pediatrická gynekológia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
MUDr. Claudia Čuboňová
Moyzesova 1441, 022 01 Čadca

Gynekologická ambulancia, Proferax, s. r. o.
MUDr. Anna Čukášová
FNsP Bratislava – Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Onko-gynekologická ambulancia, Proferax, s. r. o.
MUDr. Anna Čukášová
FNsP Bratislava – Kramáre, Limbova 5, 833 05 Bratislava

Centrum prenatálnej diagnostiky – ultrazvuková ambulancia
MUDr. Róbert Dankovčík , PhD., MUDr.Muránska Stela
Masarykova 17/A, 040 01 Košice

Gynekologická ambulancia
MUDr. Tomáš Danys , PhD., MUDr. Juraj Danys, CSc.
Gyndanys, s. r. o., Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

Ambulancia gynekologickej urológie
MUDr. Tomáš Danys , PhD., MUDr. Juraj Danys, CSc.
Gyndanys, s. r. o., Slovenská 11, 940 34 Nové Zámky

Ultrazvuková ambulancia – III. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK
MUDr. Juraj Drobný PhD.
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
MUDr. Juraj Drobný
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Miroslava Dubčáková
PRO BIOS, spol. s r. o., neštátna poliklinika, Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
MUDr. Miroslava Dubčáková
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

NZZ Gynekologická ambulancia
MUDr. Jaroslav Dura
SNP 1079/76, 075 01 Trebišov

Gynekologická ambulancia
MUDr. Ďuračka , doc. MUDr. Hollý, MUDr. Kozolková, MUDr. Milan Papcún, MUDr. Šimko, MUDr. Španka
FNsP Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

MUDr. Anna Erenová, gynekologická ambulancia
MUDr. Anna Erenová
Tehelná 26, 831 03 Bratislava

HIPOKRATES DS, s. r. o., Gynekologická ambulancia pre deti a dospelých
MUDr. Tibor Feldmár
Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda

HIPOKRATES DS, s. r. o., Gynekologická ambulancia pre deti a dospelých
MUDr. Tibor Feldmár
Michal na Ostrove, 930 35 Michal na Ostrove

Ambulancia detskej gynekológie
MUDr. Nataša Feráková
FNsP Bratislava – Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Peter Frankovský
Reimanova 9, 080 01 Prešov

Centrum jednodňovej chirurgie spoločnosti GYNECOLOGY, s. r. o.
MUDr. Peter Frankovský, gynekológ, konateľ, MUDr. Martin Smolko, gynekológ, MUDr. Pavol Frankovský, chirurg, MUDr. Igor Smolko, ortopéd, MUDr. Ivan Minčík, urológ
Sabinovská 88, 080 01 Prešov

Konziliárna gynekologická ambulancia
MUDr. Dušan Frič
Nemocnica Košice-Šaca, a. s., Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca

NZZ Gynekologická ambulancia
MUDr. Miroslav Fruš
Legionárska 5265, 901 01 Malacky

MUDr.Ivan Gažo – gynekologická ambulancia, sonografia
MUDr. Ivan Gažo
Gorkého l, 971 01 Prievidza

Ambulancia mamológie
MUDr. Peter Gindl
FORLIFE, n. o., Všeobecná nemocnica Šaľa, Nemocničná 1, 927 10 Šaľa

HAR-MED, s. r. o., Gynekologická ambulancia
MUDr. Martin Harčár
Námestie sv. Martina 9, 082 71 Lipany

AFW, s. r. o. – Gynekologická ambulancia
MUDr. Emil Havránek
Šafárikova 1531/49, 92401 Galanta

Centrum reprodukčnej medicíny, GYNCARE, s. r. o.
MUDr. Miroslav Herman , PhD.
Štefánikova č.30, 040 01 Košice

Neštátna gynekologická ambulancia
MUDr. Matej Hladík
FNsP Bratislava – Kramáre, Limbova 5, 833 05 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Imrich Hlavička
G. Czuczora č.1, 940 01 Nové Zámky

Gynekologická ambulancia
MUDr. Karol Hlinšták
Medirex, s. r. o. – Preventívne centrum, Tehelná 26, 831 03 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Karol Hlinšťák
MEDI RELAX M+M, s. r. o., J. Jonáša 1, 841 07 Bratislava

Gynekologická ambulancia
Prof. MUDr. Karol Holomáň CSc., MUDr. Fűlőppová, MUDr. Marian Križko, CSc., MUDr. Petrová, doc. MUDr. Šimko CSc., prof. MUDr. Šuška PhD., MUDr. Vlčková
FNsP Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Vladimír Horák
PRO BIOS, spol. s r.o., neštátna poliklinika, Jarabinkova 1, 821 09 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Peter Hrabčák
TOP-MED, a. s., Všeobecná nemocnica, Heydukova 14, 811 08 Bratislava

Ambulancia pre gynekológiu detí a dospievajúcich
MUDr. Miloslav Hronec, CSc.
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Miloslav Hronec, CSc.
NsP Ministerstva vnútra SR – Cintorínska, Cintorínska 16, 812 72 Bratislava

Gynekologicko-pôrodnícka a ultrazvuková ambulancia
MUDr. Vladimír Hruda
HaMed, s. r. o., Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín

Gynekologická ambulancia ZDRAVSTAR, s. r. o.
MUDr. Ján Hruška
M. Madačova 5, 034 01 Ružomberok

Gynekologická ambulancia
MUDr. František Hvizdák, PhD.
FNsP Milosrdní bratia, spol. s r.o., Námestie SNP 10, 814 60 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Tatiana Ičová
Javorová 25, 921 01 Piešťany

NZZ Gynekologická ambulancia
MUDr. Vladimír Igaz
Kamenecká č. 2, 076 31 Streda nad Bodrogom

Gynekologická ambulancia Pulse, s. r. o.
MUDr. Peter Ilavský
Starohájska 2, 917 10 Trnava

Prenatálna starostlivosť, riziková a patologická gravidita
MUDr. Pavol Janáč
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ultrazvuková ambulancia – III. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK
MUDr. Pavel Janáč
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Prenatálna starostlivosť, riziková a patologická gravidita
MUDr. Vladimír Jančok
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

CARE, s. r. o. gynekologická ambulancia
MUDr. Ľudovít Janek , MUDr. Ľudovít Janek ml., PhD. MUDr. J. Čierny MUDr. M. Foltín
Hlavná ul. 51, 931 01 Šamorín

CARE, s. r. o. gynekologická ambulancia
MUDr. Ľudovít Janek , MUDr. Ľudovít Janek, PhD., MUDr. Nadežda Maličkayová
Obv ZS, 930 30 Rohovce

CARE, s. r. o. gynekologická ambulancia
MUDr. Ľudovít Janek
Administratívny areál PD Úsvit, 900 42 Dunajská Lužná

MUDr. Ľudovít Janek, PhD. – Gynekologická ambulancia, GYNAEX, s. r. o.
MUDr. Ľudovít Janek, PhD.
Americké námestie 3, 811 04 Bratislava

Gyneka, s. r. o. – Privátna gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
MUDr. Tibor Jankovský
Legionárska 10, 911 01 Trenčín

Gynekologická ambulancia
MUDr. Ladislav Janovský
Andreja Hlinku 28, 953 01 Zlaté Moravce

Onko. Gyn. A Mamolog. Amb. – OGAMA, NZZ
MUDr. Jozef Jendrušák
Kyjevské námestie č.1, 974 01 Banská Bystrica

Neštátna gynekologická ambulancia
MUDr. Jozef Kajaba
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 841 04 Bratislava

Gynekologická ambulancia – JOKA gyn, s. r. o.
MUDr. Jozef KANTÍK
J. D. Matejovie 542, 033 80 Liptovský Hrádok

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
MUDr. Főldes Károly
Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda

GYNONK, s. r. o., Gynekologická ambulancia
MUDr. Dušan Kelemen
Banícka 803, 058 01 Poprad

I. ženská, s. r. o. – Gynekologická ambulancia
MUDr. Marian Kollár
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Martin Korčok
Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

4D Ultrazvuk
MUDr. Martin Korčok
Jesenského 85, 943 01 Štúrovo

Gynekologická ambulancia
MUDr. Elena Kovačová
Profertil, s. r. o. – Inštitút lekárskej sexuológie, Budovateľská 6, 821 08 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Karol Krak
Námestie 1. mája č. 11, 048 01 Rožňava

Onkogynekologická ambulancia
MUDr. Vladimír Krivoš, CSc.
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Onkogynekologická ambulancia
MUDr. Vladimír Krivoš, CSc.
PRO BIOS, spol. s r.o. neštátna poliklinika, Jarabinkova 1, 821 09 Bratislava

GA, s. r. o. – MUDr. Peter KRIŽO
MUDr. Peter Križo
Zlatá ulička 11, 984 01 Lučenec

M-CENTRUM, s. r. o., gynekologická ambulancia
MUDr. Dalibor Kušnír
Jurkovičova č. 18, 080 01 Prešov

Ultrazvuková ambulancia – III. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK
MUDr. Stanislav Kutlák
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

MUDr. Richard Lani, gynekologická ambulancia
MUDr. Richard Lani, MPH
Halkova 3, 010 01 Žilina

Gynekologická ambulancia NsP Prievidza
Doc. MUDr. Ernest Lányi, CSc.
Nemocničná 2, 972 01 Bojnice

EL- Gynda, s. r. o.
MUDr. Ľubor Lauda
Tehelná 26, 831 03 Bratislava, 4. posch.

Gynekologicko-pôrodnícka, onkologická, prsníková ambulancia
MUDr. Adriana Lipovská, PhD.
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Michal Luníček, MUDr. Dana Čigášová
Liptovské liečebné kúpele, a. s., 034 82 Lúčky pri Ružomberku

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
MUDr. Ladislav Ľuník
Poliklinika Giraltovce ILB, s. r. o., Hviezdoslavova 371, 087 01 Giraltovce

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
MUDr. Jana Mareková
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 85107 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Richard Matyi
Poliklinika Staré mesto, Poštová 15, 040 01 Košice

MM FEMINA, s. r. o.
MUDr. Magdaléna Mayerová
Račianska 44, 832 42 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Matej Medovarský
NsP Žilina, V. Spanyola 43, 012 07 Žilina

Gynekologická ambulancia MUDr. Michalovičová, SVS G, s. r. o.
MUDr. Soňa Michalovičová
Štefánikova 480, 908 45 Gbely

Gynekologická ambulancia
MUDr. Milian
MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Gynekológia a pôrodníctvo, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
MUDr. Jozef Mitro
S. Sakalovej 161/16, 014 01 Bytča

MUDr. Ivan Mrázik – gynekologická ambulancia
MUDr. Ivan Mrázik
Komenského 1237/40, 050 01 Revúca

Gynekologická ambulancia
MUDr. Stela Muránska
Masarykova 17/A, 040 01 Košice

Gynekologická ambulancia – MUDr. Magdalena Necpálová, s. r. o.
MUDr. Magdalena Necpálová
Sokolská 275/1, 960 01 Zvolen

Gynekologická príjmová ambulancia
MUDr. J. Nemeček , MUDr. Z. Oravcová, MUDr. A. Bašková
NEMOCNICA Bánovce – 3. súkromná nemocnica, s. r. o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Gynekologická ambulancia – JADIN, s. r. o.
MUDr. Ján Neubauer
Poliklinika NsP Levice, n. o., SNP 19, 934 01 Levice

Gynekologická ambulancia NAW Piešťany
MUDr. Jaromír Niepel , MUDr. Ladislav Gleso, MUDr. Švarová Ružena
Nemocnica Alexandra Wintera, nezisková organizácia, Winterova 66, 921 01 Piešťany

MUDr. Alexandra Novotná, s. r. o., Gynekologická ambulancia
MUDr. Alexandra Novotná
Fatranská 12, 949 01 Nitra

GYNOD, s. r. o.
MUDr. Jaroslav Novotný
Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok

Ambulancia gynekológie a pôrodníctva
MUDr. Štefan Novysedlák
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Galipea, s. r. o., gynekologická ambulancia, ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
MUDr. Adrian Obert
Kmeťkova 9, 949 01 Nitra

Ústavná klinická gynekologická ambulancia
MUDr. Jozef Oravec
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Gynekológia
MUDr. Anton Orbán , MUDr. Peter Slezák, MUDr. Igor Slezák, PhD., MUDr. Jana Šedivá, MUDr. Jozef Kmeť, MUDr. Tibor Nagy
SAGAX, s. r. o., Hlavná 28/7, 929 01 Dunajská Streda

Gynekologická ambulancia
MUDr. Marián Oros
Gercenova 8/F, 851 01 Bratislava

NZZ Gynekologická ambulancia
MUDr. Jozef Pajtáš
Čsl.armády 3724, 075 01 Trebišov

Gynekologicko-pôrodnícka, sterilita, infertilita
MUDr. Róbert Paldia
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Gynekológia Paučin, s. r. o.
MUDr. Ján Paučin
Dolný Val 5, 010 01 Žilina

Ambulancia rizikovej gravidity
MUDr. Karol Plank , CSc., MUDr. Igor Rusnák, CSc., Doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc., MUDr. Peter Kleskeň, CSc., MPH, MUDr. Nataša Kováčová, MUDr. Igor Slezák, MUDr. Ján Židzik, MUDr. Martina Bárdošová
FNsP Bratislava – Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Prsníková ambulancia
doc. MUDr. Kamil Pohlodek , PhD., MUDr. Peter Sečanský
FNsP Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, 826 01 Bratislava

Gynekologická ambulancia
doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., doc. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD., MUDr. Peter Sečanský, MUDr. Marián Oros – detská gynekológia
FNsP Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Gynekologická ambulancia, detská gynekológia, sonografia – Kastamed, s. r. o.
MUDr. Stanislav Polievka
Okružná 53, 979 01 Rimavská Sobota

MUDr. Dalibor Predajňa – PREMEDIC, s. r. o.- gynekologická ambulancia
MUDr. Dalibor Predajňa
Rajecká 3, 821 07 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Roman Procházka , MUDr. Anton Čunderlík
FNsP Bratislava – Kramáre, Limbova 5, 833 05 Bratislava

Ambulancia pre sterilné manželstvá
MUDr. Ján Pružinský
Ľubovnianska nemocnica, n. o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa

Gynekologicko-pôrodnícka, onkologická ambulancia
doc. MUDr. Martin Redecha, PhD.
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

MUDr. Dušan ROC H NZZ – Gynekologická ambulancia
MUDr. Dušan Roch
Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Urogynekologická ambulancia
MUDr. Martin Rozemberg
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
MUDr. Martin Rozemberg
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

RS – TRADE, s. r. o., RoyalGYN Privátne gynekologické centrum
MUDr. Pavel Rozrávka, M.D., PhD.
Alžbetina č.55, 040 00 Košice

Ultrazvuková ambulancia
MUDr. Igor Rusňán , CSc., MUDr. Karol Plank, CSc., doc. MUDr. Jaroslav Hinšt, CSc., MUDr. Peter Kleskeň, CSc. MPH, MUDr. Ján Židzik, MUDr. Peter Hrúzik, MUDr. Igor Slezák, MUDr. Zoltán Jány
FNsP Bratislava – Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Dagmar Rúžičková
MediAmbul, a. s., Súkromné zdravotnícke zariadenie, Hviezdoslavova 56, 900 31 Stupava

Gynekologické a sonografické pracovisko
MUDr. Bohumil Rychtárech
ČSA 25, 974 01 Banská Bystrica

Gynekológia pre deti a dospievajúcich
MUDr. Emil Scholtz
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ultrazvuková ambulancia – III. gynekologicko-pôrodnícka klinika LFUK
MUDr. Emil Scholtz
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Darina Skladaná , MUDr. Eleonóra Tejbusová, MUDr. Dana De Furia
NZZ poliklinika, Mäsiarska 27, 040 01 Košice

Gynekologická ambulancia
MUDr. Peter Slezák , MUDr. Vaníčková
Nemocnica Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 50 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Miroslav Smolík
PRO BIOS, spol. s r. o., neštátna poliklinika, Ružová dolina 21, 821 09 Bratislava

Ambulancia pre poruchy menštruácie
MUDr. Dušan Stanislav
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Sanatórium KOCH – gynekologicko-pôrodnícka nemocnica
MUDr. Dušan Stanislav, primár, MUDr. Mario Lužinský, riaditeľ sanatória, MUDr. Dušan Uherčík, zást. primára, MUDr. Zuzana Ďurinová, MUDr. Stanislav Kutlák, MUDr. Lucia Vološinová, MUDr. Marek Fifík, MUDr. Emília Lomenová
Sanatórium KOCH – gynekologicko-pôrodnícka nemocnica, Partizánska 27, 811 03 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Peter Stanko
Ružinovská 10, 820 07 Bratislava

GYMAPOR, s. r. o.
MUDr. Alexander Suhányi
Petőfiho č. 3, 984 01 Lučenec

Gynekologická ambulancia
MUDr. Sven Szedély , MUDr. Ján Galád, MUDr. Ivan Taufer
Hviezdoslavova 1, 960 01 Zvolen

PRO FEMINA, s. r. o. – gynekologická ambulancia
MUDr. Ľubica Šablová
Tbiliská 6, 831 06 Bratislava

DALIJANA, s. r. o., Gynekologická ambulancia
MUDr. Jana Šedivá
Hlavná č. 28/7, 929 01 Dunajská Streda

Gynekologická ambulancia
MUDr. Miroslav Šestina
Škultétyho 676/9, 050 01 Revúca

Ambulancia rizikovej gravidity
MUDr. Jana Ševčovičová
Nemocnica Košice-Šaca, a. s., Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca

Gynekologická ambulancia, MORAS, s. r. o.
MUDr. Rastislav Šindler
Bernolákova 24, 953 01 Zlaté Moravce

Gynekologická ambulancia
MUDr. Eduard Škerlík
Agátová 12, 052 01 Spišská Nová Ves

Gynekologická ambulancia, AXAM, s. r. o.
MUDr. Gabriel Škurla, MUDr. Adriana Lipovská, PhDr.
Poliklinika Šustekova, Šustekova 2, 85104 Bratislava

Ingyn, gynekologická ambulancia
MUDr. Jozef Španka, MUDr. Milan Papcun
Bratislavská 6, 900 46 Most pri Bratislave

Elgyn, s. r. o. – Gynekologická ambulancia
MUDr. Radoslav Šraga , MUDr. Elena Šragová
Fábryho 1280, 079 01 Veľké Kapušany

Gynekologická ambulancia
MUDr. Peter Šťastný
Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

Gynekologicko-pôrodnícka, riziková gravidita, prenatálna genetika
MUDr. Peter Štencl, PhD.
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Poradňa pre poruchy klimaktéria a postmenopauzy
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., MUDr. Anna Boháčiková, MUDr. Eva Dedinská
FNsP Bratislava – Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava

Poradňa pre antikoncepciu a plánované rodičovstvo
prof. MUDr. Ján Štencl, CSc., MUDr. Anna Boháčiková, MUDr. Eva Dedinská
FNsP Bratislava – Kramáre, Limbová 5, 833 05 Bratislava

ERF, s. r. o. Gynekologická ambulancia
MUDr. Elena Šuňalová
SNP 1198/32, 026 01 Dolný Kubín

PROFEM, s. r. o – gynekologická ambulancia
MUDr. Dušan Táborský
Učiteľská 20, 821 06 Bratislava

Privátna gynekologická ambulancia
MUDr. Pavol Tallo, MUDr. Martin Foltín
NsP Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Ľudmila Tazberíková
Medirex, s. r. o. – Preventívne centrum, Tehelná 26, 831 03 Bratislava

GynAT, s. r. o.
MUDr. Jozef Tholt , MUDr. Juraj Ondrejka
NsP MUDr. L. N. Jégého, Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín

GA, s. r. o. – MUDr. Igor TOMAŠOVIČ
MUDr. Igor Tomašovič
Zlatá ulička 11, 984 01 Lučenec

Gynekologická ambulancia (Dr.Trajanov Peter)
MUDr. Peter Trajanov
Lúčna 2229/1A, 927 05 Šaľa

G.T. Gynekologická ambulancia, s. r. o.
MUDr. Gabriela Trembecká , MUDr. Miriam Mičková
Zbrojničná 8, 040 01 Košice

Sekundárna gynekologická ambulancia
MUDr. Gabriel Turňanský
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, nezisková organizácia, Huncovská 42, 060 01 Kežmarok

Ústavná ambulancia a ambulancia pre gyn. endokrinológiu a perimenopauza
MUDr. Dušan Uherčík
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

PRO LIFE, s. r. o. – Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
MUDr. Eva Urbanová, MUDr. Ladislav Urban
Eotvosa 27, 945 01 Komárno

Gynekologická ambulancia
MUDr. Zuzana Vaníčková
Nemocnica Podunajské Biskupice, Krajinská 91, 825 56 Bratislava

Ambulancia gynekologickej primárnej starostlivosti
MUDr. Kamil Vaško, primár odd., MUDr. Juliana Zimmermannová
FORLIFE, n. o., Všeobecná nemocnica Šaľa, Nemocničná 1, 927 19 Šaľa

Gynekologická konziliárna ambulancia
MUDr. Kamil Vaško
FORLIFE, n. o., Všeobecná nemocnica Šaľa, Nemocničná 1, 927 19 Šaľa

Gynekologická ambulancia, 4D ultrazvuk
MUDr. Štefan Vojtaššák, Valéria Maličká
Dominika Tatarku 4717/ 18, 058 01 Poprad

Ambulancia pre rizikové tehotenstvo
MUDr. Vladimír Vozár
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, nezisková organizácia, Huncovská 42, 060 01 Kežmarok

Gynekologická príjmová a pohotovostná ambulancia
MUDr. Vladimír Vozár
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, nezisková organizácia, Huncovská 42, 060 01 Kežmarok

Ambulancia gynekológia a pôrodníctvo – Humenlek, s. r. o.
MUDr. Ján Vyšňovský
1. mája, 066 01 Humenné

NZZ – Gynekologická ambulancia
MUDr. Marcel Vyšný
Partizánska 4, 085 01 Bardejov

Antikoncepcia a plánované rodičovstvo
MUDr. Jozef Zajac
FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Gynekologická ambulancia
MUDr. Klaudia Zuzčáková
Námestie hrdinov 13, 934 01 Levice

Privátna gynekologická ambulancia
MUDr. Vladimír Zvarič , Jaroslava Grácová – sestra
Nitrianska cesta 1134, 958 01 Partizánske

Privátna gynekologická ambulancia – MUDr. Alexander Židovský
MUDr. Alexander Židovský
Mierová 90/1284, 064 01 Stará Ľubovňa

22.5.2009 9:03| autor: Dana Róžová

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist