Pediatrické ambulancie – zoznam

Bánovce nad Bebravou

MUDr. Emília Lobotková, NEMOCNICA Bánovce, s. r. o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Bardejov Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Mária Smoligová, Pod Vinbargom 19, 085 01 Bardejov

Bratislava Neštátna ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Dagmar Kulhánková, ZS Sch. Trnavského – Paracelsus, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, 841 01 Bratislava

Neštátna ambulancia, praktický lekár pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Eva Svitková, ZS Sch. Trnavského – Paracelsus, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, 841 01 Bratislava

Praktický lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Oľga Makejenko, ZS Sch. Trnavského – Paracelsus, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, 841 01 Bratislava

Súkromná ambulancia v odbore všeobecný lekár pre deti a dorast, MEDBABY, s. r. o. – súkromná
MUDr. Oľga Krídlová, Matejkova 9 (Dlhé Diely), 841 05 Bratislava

Praktický lekár pre deti a dorast, MEDICART, s. r. o. – neštátna
MUDr. Michaela Černá, ZS Šustekova – Petržalka, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Gabriela Jelenčiaková, ZS Šustekova – Petržalka, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Ultrazvukové vyšetrenie obličiek a mozgu – štátna
FNsP Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Vyšetrenie sluchu metódou otoakustických emisií – štátna
FNsP Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ambulancia diferencovanej starostlivosti – štátna
MUDr. Katarína Pisoňová, FNsP Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ambulancia pre deti rizikové a s nízkou pôrodnou hmotnosťou – štátna
MUDr. Ľudovít Divinec, FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ambulancia pre deti rizikové a s nízkou pôrodnou hmotnosťou – USG vyšetrenia – štátna
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc., FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ambulancia pre deti rizikové a s nízkou pôrodnou hmotnosťou – štátna
MUDr. Mária Pavelková, FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ambulancia pre deti rizikové a s nízkou pôrodnou hmotnosťou – štátna
MUDr. Ľubica Pejhovská, FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ambulancia pre deti rizikové a s nízkou pôrodnou hmotnosťou – štátna
MUDr. Irena Szabová, FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Mária Pozdechová , ZS Sch. Trnavského – Paracelsus, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, 841 01 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast, homeopat – neštátna
MUDr. Viera Cigáňová , ZS Záporožská, Záporožská 12, 851 01 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast, GAMI – med. s. r. o. – neštátna
MUDr. Gabriela Miškejeová, ZS Šustekova – Petržalka, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Daniela Beklemdžievová, ZS Šustekova – Petržalka, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Ľuboslava Vakulová, ZS Šustekova – Petržalka, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Hilda Babincová, Hubeného č. 2, 831 54 Bratislava

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Eva Gibalová, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

MUDr. Viera Čákanyová, praktický lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Viera Čákanyová, ZS Šustekova – Petržalka, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast –TEDDY – neštátna
MUDr. Zuzana Pasternáková, Martinčekova 2, 821 09 Bratislava

Pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom – štátna
MUDr. Mária Pavelková, FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Viera Marešová, ZS Saratov, Saratovská 24, 841 02 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Ľubica Foltínová, ZS Saratov, Saratovská 24, 841 02 Bratislava

Ambulancia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast – neštátna
MUDr. Karol Herczeg, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

NZZ Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. František Pisarčík, Botanická 25, 841 01 Bratislava

Ambulancia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Júlia Šípová, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Ambulancia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast – neštátna
MUDr. Obernauerová, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Helena Kochanová, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Ambulancia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast – neštátna
MUDr. Kundráková, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Adriana Kučerová, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast, Pediamed, s. r. o. – neštátna
MUDr. Adriana Šufliarska, CSc., Poliklinika Tehelná, a. s., Tehelná 26, 831 03 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Marta Randíková, Bohúňova 32, 811 04 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Iva Petríková, Tbiliská 6, 831 06 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Patrícia Goldenberg, Fedinova 9, 851 01 Bratislava

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Anna Hrašková, Učiteľská 22, 821 06 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Kvetoslava Prcúchová, Majerníkova 9 (Dlhé Diely), 841 05 Bratislava

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Alexandra Drgoňová, Kozia 12, 811 03 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast, NAŠA DOKTORKA, s. r. o. – neštátna
MUDr. Ružena Rolná, ZS Saratov, Saratovská 24, 841 02 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Alžbeta Polakovičová, ZS Fedinova, Fedinova 9, 851 01 Bratislava

MUDr. Karin Valdnerová – súkromná
MUDr. Karin Valdnerová, Pavla Horova 14, 841 08 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Jana Dančová, Bulharská 3, 821 04 Bratislava

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Mariana Kubovčáková, Tbiliská 6, 831 06 Bratislava

Čadca Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Marta Tkáčová, Moyzesova 1441, 022 01 Čadca

PED – Čadca, s. r. o. všeobecná ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Jana Bartošová, Palárikova 2311, 022 01 Čadca

Dolná Maríková Detská ambulancia – neštátna
MUDr. Lujza Mendrisová, 018 02 Dolná Maríková

Dunajská Lužná MEDMA, spol. s r. o. – súkromná
MUDr. Drahomila Matejková, Dunajská Lužná 192, 900 42 Dunajská Lužná

Dunajská Streda Juvenalia, s. r. o.- Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Zuzana Nagyová, Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda

Detská a dorastová ambulancia – ALYSIA, s. r. o. – súkromná
MUDr. Irma Benkovičová, Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda

Gaboltov Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Mária Smoligová, Zdravotné stredisko, 086 02 Gaboltov

Hnúšťa Detská ambulancia II. a detská kardiologická ambulancia – neštátna
MUDr. Dana Knappová, Francisciho nám. 372, 981 01 Hnúšťa

Horné Sŕnie Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Jozef Zavřel, Železničná 164, 914 42 Horné Sŕnie

Hrabušice Ambulancia pre deti a dorast, EVIKO,s. r. o – neštátna
MUDr. Eva Petrusová-Bakossová, Obchodná 32, 053 15 Hrabušice

Humenné Privátna detská ambulancia – neštátna
MUDr. Peter Polakovský, Štefánikova 1525/29, 066 28 Humenné

Jelšava Praktický lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Eva Kuliková, Tomášikova 680, 049 16 Jelšava

Kalná nad Hronom Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Alžbeta Varsányiová, Ul. Červenej armády č. 54, 935 32 Kalná nad Hronom

Kežmarok Efetta, s. r. o., MUDr. Eva Kuffová, VLDD – neštátna
MUDr. Eva Kuffová, Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok

Košice Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Judita Hargašová, Poliklinika Východ, M. Koneva 1, 040 22 Košice

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, homeopatia, detoxikácia – neštátna
MUDr. Beáta Nemčoková, Rooseveltova 18, 040 01 Košice

MUDr. Viera Krajčiová, lekár všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Viera Krajčiová, Cottbuská 13, 040 23 Košice

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Mária Lorková, Cottbuská 13, 040 11 Košice

Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast
MUDr. Tamara Dupkalová, Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Mária Horváthová, Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Viera Halásová, Cottbuská 13, 040 23 Košice

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Daniela Sopková, Spišské námestie 4, 040 12 Košice

Salzer, s. r. o., pediatrická ambulancia – súkromná
MUDr. Miriam Salzerová, Trieda SNP č.1, 040 11 Košice

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Eva Antónyová, Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

Košice-Šaca Ambulancia pre rizikových novorodencov – súkromná
MUDr. Slávka Virágová, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca

Kráľovský Chlmec MEDIPED, s. r. o., Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Petronela Szemánová, Hunyadiho 1256/ 16, 077 01 Kráľovský Chlmec

Medzilaborce Praktický lekár pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Nadežda Vočková, Dobrianskeho 89, 068 01 Medzilaborce

Michalovce Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Viera Bajnovičová, Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Eva Knežová, Kpt. Nálepku 1074, 071 01 Michalovce

Modra Praktický lekár pre deti – súkromná
MUDr. Ivona Džupová, Vajanského 56, 900 01 Modra

Námestovo MUDr. Peter Straňák – NZZ SANEA – súkromná
MUDr. Peter Straňák, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

Nitra Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Mária Horecká, Poliklinika Chrenová, Fatranská 12, 949 01 Nitra

Neštátna ambulancia pre deti a dorast
MUDr. Ľubica Čaplová, Poliklinika Chrenová, Fatranská 12, 949 01 Nitra

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Bohuslav Kolčák, Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

Podolínec Detská ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Kamila Valovičová, Sv. Anny 13, 065 03 Podolínec

Prešov Detská ambulancia PO, s. r. o. – súkromná
MUDr. Miluša Džupinová, Kováčska 15, 080 01 Prešov

Prievidza Detská a dorastová ambulancia – neštátna
MUDr. Mária Falatová, Hurbana 20, 971 01 Prievidza

Detská a dorastová ambulancia – neštátna
MUDr. Dana Malinjaková, Gorkého 1, 971 01 Prievidza

Rajecké Teplice Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Milan Vojtikevič, Rajecká cesta 13, 013 13 Rajecké Teplice

Raslavice Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Ľuboš Hlavinka, Sekčovská 1, 086 41 Raslavice

Rimavská Sobota Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Alena Balážová, Hlavné námestie 24/4, 979 01 Rimavská Sobota

Sabinov Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Mária Trdá, Poliklinika Sabinov, ul. SNP 1, 083 01 Sabinov

Senec Pediatrická ambulancia MEDPED – súkromná
MUDr. Andrea Hervayová, Nám 1. Mája 6, 903 01 Senec

Senica MUDr.Mária Šimeková, všeobecný lekár pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Mária Šimeková, Sotinská 1588, 905 01 Senica

Smižany Ambulancia pre deti a dorast, EVIKO,s. r. o – neštátna
MUDr. Eva Petrusová Bakossová, Tatranská 80, 053 11 Smižany

Smolenice Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Gabriela Kaderová, SNP 97, 919 04 Smolenice

Solivar Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Vladimír Blažo, Nám. Osloboditeľov 15, 080 05 Solivar

Spišská Nová Ves Detská ambulancia – neštátna
MUDr. Renáta Macková, Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Pediatrická ambulancia Mlynky – neštátna
MUDr. Martin Mistrík, Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Stakčín Neštátna ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Jana Haničáková, ObZS Záhradná č.1, 067 61 Stakčín

Svätý Jur Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, MUDr. Polláková Viera – DRVIP, s. r. o. – súkromná
MUDr. Viera Polláková, Hergottova 2, 900 10 Svätý Jur

Svidník Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Soňa Zacharovská, Dr. Pribulu 149, 089 01 Svidník

Detská ambulancia primárneho kontaktu – štátna
MUDr. Jan Harviš, MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Svit Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Albert Pethö, Fraňa Kráľa č.14, 059 21 Svit

Šaľa-Veča Detská ambulancia – neštátna
MUDr. Janka Vašková, Lúčna 2229/1A, 927 05 Šaľa-Veča

Šamorín Detská a dorastová ambulancia – neštátna
MUDr. Eva Huberová, Školská 35, 931 01 Šamorín

Štúrovo Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Igor Morvai, Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo

Terchová Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Jiří Jura, PhD., Zdravotné stredisko Terchová, Sv. Martina 273, 013 06 Terchová

Torysa Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Peter Herdický, Torysa, 082 76 Torysa

Trnava NZZ MUDr. Kollárová Eva, praktický lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Eva Kollárová, Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava

MUDr. Kadlíčková Alena, NZZ – neštátna
MUDr. Alena Kadlíčková, Starohájska 2, 917 01 Trnava

MUDr. Miroslava Plchová, neštátne zdravotnícke zariadenie – ambulancia pre deti a dorast,
J.D.Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok

Vrbovce Ambulancia praktického lekára pre dospelých, deti a dorast – súkromná
MUDr. Vladimíra Skalická, Zdravotné stredisko, 906 06 Vrbovce

Žilina Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Júlia Šajbidorová, Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Mária Beníčková, Rudnaya 100, 010 01 Žilina

3.6.2010 4:29| autor: Dana Róžová

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

Na tomto webe spracovávame cookies potrebné pre jeho fungovanie a analytiku, v prípade súhlasu tiež cookies na účely cielenie reklamy a personalizáciou reklám. K tomu využijeme partnerov pre sociálne médiá, inzerciu a analýzu. Viac informácií o nastavení cookies nájdete tu.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

TOPlist