Pediatrické ambulancie – zoznam

Bánovce nad Bebravou

MUDr. Emília Lobotková, NEMOCNICA Bánovce, s. r. o., Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Bardejov Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Mária Smoligová, Pod Vinbargom 19, 085 01 Bardejov

Bratislava Neštátna ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Dagmar Kulhánková, ZS Sch. Trnavského – Paracelsus, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, 841 01 Bratislava

Neštátna ambulancia, praktický lekár pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Eva Svitková, ZS Sch. Trnavského – Paracelsus, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, 841 01 Bratislava

Praktický lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Oľga Makejenko, ZS Sch. Trnavského – Paracelsus, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, 841 01 Bratislava

Súkromná ambulancia v odbore všeobecný lekár pre deti a dorast, MEDBABY, s. r. o. – súkromná
MUDr. Oľga Krídlová, Matejkova 9 (Dlhé Diely), 841 05 Bratislava

Praktický lekár pre deti a dorast, MEDICART, s. r. o. – neštátna
MUDr. Michaela Černá, ZS Šustekova – Petržalka, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Gabriela Jelenčiaková, ZS Šustekova – Petržalka, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Ultrazvukové vyšetrenie obličiek a mozgu – štátna
FNsP Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Vyšetrenie sluchu metódou otoakustických emisií – štátna
FNsP Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ambulancia diferencovanej starostlivosti – štátna
MUDr. Katarína Pisoňová, FNsP Bratislava – Ružinov, Ružinovská 6, 826 06 Bratislava

Ambulancia pre deti rizikové a s nízkou pôrodnou hmotnosťou – štátna
MUDr. Ľudovít Divinec, FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ambulancia pre deti rizikové a s nízkou pôrodnou hmotnosťou – USG vyšetrenia – štátna
doc. MUDr. Darina Chovancová, CSc., FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ambulancia pre deti rizikové a s nízkou pôrodnou hmotnosťou – štátna
MUDr. Mária Pavelková, FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ambulancia pre deti rizikové a s nízkou pôrodnou hmotnosťou – štátna
MUDr. Ľubica Pejhovská, FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ambulancia pre deti rizikové a s nízkou pôrodnou hmotnosťou – štátna
MUDr. Irena Szabová, FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Mária Pozdechová , ZS Sch. Trnavského – Paracelsus, s. r. o., M. Sch. Trnavského 8, 841 01 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast, homeopat – neštátna
MUDr. Viera Cigáňová , ZS Záporožská, Záporožská 12, 851 01 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast, GAMI – med. s. r. o. – neštátna
MUDr. Gabriela Miškejeová, ZS Šustekova – Petržalka, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Daniela Beklemdžievová, ZS Šustekova – Petržalka, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Ľuboslava Vakulová, ZS Šustekova – Petržalka, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Hilda Babincová, Hubeného č. 2, 831 54 Bratislava

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Eva Gibalová, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

MUDr. Viera Čákanyová, praktický lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Viera Čákanyová, ZS Šustekova – Petržalka, Šustekova 2, 851 04 Bratislava

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast –TEDDY – neštátna
MUDr. Zuzana Pasternáková, Martinčekova 2, 821 09 Bratislava

Pre deti s perinatálnou patológiou a rizikom – štátna
MUDr. Mária Pavelková, FNsP Bratislava – Petržalka, Antolská 11, 851 07 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Viera Marešová, ZS Saratov, Saratovská 24, 841 02 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Ľubica Foltínová, ZS Saratov, Saratovská 24, 841 02 Bratislava

Ambulancia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast – neštátna
MUDr. Karol Herczeg, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

NZZ Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. František Pisarčík, Botanická 25, 841 01 Bratislava

Ambulancia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Júlia Šípová, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Ambulancia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast – neštátna
MUDr. Obernauerová, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Helena Kochanová, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Ambulancia lekára všeobecnej zdravotnej starostlivosti o deti a dorast – neštátna
MUDr. Kundráková, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Adriana Kučerová, MEDICENTRUM, Strečnianska 13, 851 05 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast, Pediamed, s. r. o. – neštátna
MUDr. Adriana Šufliarska, CSc., Poliklinika Tehelná, a. s., Tehelná 26, 831 03 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Marta Randíková, Bohúňova 32, 811 04 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Iva Petríková, Tbiliská 6, 831 06 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Patrícia Goldenberg, Fedinova 9, 851 01 Bratislava

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Anna Hrašková, Učiteľská 22, 821 06 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Kvetoslava Prcúchová, Majerníkova 9 (Dlhé Diely), 841 05 Bratislava

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Alexandra Drgoňová, Kozia 12, 811 03 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast, NAŠA DOKTORKA, s. r. o. – neštátna
MUDr. Ružena Rolná, ZS Saratov, Saratovská 24, 841 02 Bratislava

Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Alžbeta Polakovičová, ZS Fedinova, Fedinova 9, 851 01 Bratislava

MUDr. Karin Valdnerová – súkromná
MUDr. Karin Valdnerová, Pavla Horova 14, 841 08 Bratislava

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Jana Dančová, Bulharská 3, 821 04 Bratislava

Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Mariana Kubovčáková, Tbiliská 6, 831 06 Bratislava

Čadca Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Marta Tkáčová, Moyzesova 1441, 022 01 Čadca

PED – Čadca, s. r. o. všeobecná ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Jana Bartošová, Palárikova 2311, 022 01 Čadca

Dolná Maríková Detská ambulancia – neštátna
MUDr. Lujza Mendrisová, 018 02 Dolná Maríková

Dunajská Lužná MEDMA, spol. s r. o. – súkromná
MUDr. Drahomila Matejková, Dunajská Lužná 192, 900 42 Dunajská Lužná

Dunajská Streda Juvenalia, s. r. o.- Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Zuzana Nagyová, Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda

Detská a dorastová ambulancia – ALYSIA, s. r. o. – súkromná
MUDr. Irma Benkovičová, Veľkoblahovská 23, 929 01 Dunajská Streda

Gaboltov Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Mária Smoligová, Zdravotné stredisko, 086 02 Gaboltov

Hnúšťa Detská ambulancia II. a detská kardiologická ambulancia – neštátna
MUDr. Dana Knappová, Francisciho nám. 372, 981 01 Hnúšťa

Horné Sŕnie Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Jozef Zavřel, Železničná 164, 914 42 Horné Sŕnie

Hrabušice Ambulancia pre deti a dorast, EVIKO,s. r. o – neštátna
MUDr. Eva Petrusová-Bakossová, Obchodná 32, 053 15 Hrabušice

Humenné Privátna detská ambulancia – neštátna
MUDr. Peter Polakovský, Štefánikova 1525/29, 066 28 Humenné

Jelšava Praktický lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Eva Kuliková, Tomášikova 680, 049 16 Jelšava

Kalná nad Hronom Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Alžbeta Varsányiová, Ul. Červenej armády č. 54, 935 32 Kalná nad Hronom

Kežmarok Efetta, s. r. o., MUDr. Eva Kuffová, VLDD – neštátna
MUDr. Eva Kuffová, Hviezdoslavova 27, 060 01 Kežmarok

Košice Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Judita Hargašová, Poliklinika Východ, M. Koneva 1, 040 22 Košice

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast, homeopatia, detoxikácia – neštátna
MUDr. Beáta Nemčoková, Rooseveltova 18, 040 01 Košice

MUDr. Viera Krajčiová, lekár všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Viera Krajčiová, Cottbuská 13, 040 23 Košice

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Mária Lorková, Cottbuská 13, 040 11 Košice

Neštátna ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast
MUDr. Tamara Dupkalová, Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Mária Horváthová, Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Viera Halásová, Cottbuská 13, 040 23 Košice

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Daniela Sopková, Spišské námestie 4, 040 12 Košice

Salzer, s. r. o., pediatrická ambulancia – súkromná
MUDr. Miriam Salzerová, Trieda SNP č.1, 040 11 Košice

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Eva Antónyová, Maršala Koneva 1, 040 22 Košice

Košice-Šaca Ambulancia pre rizikových novorodencov – súkromná
MUDr. Slávka Virágová, Nemocnica Košice-Šaca, a. s., Lúčna 57, 040 15 Košice-Šaca

Kráľovský Chlmec MEDIPED, s. r. o., Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Petronela Szemánová, Hunyadiho 1256/ 16, 077 01 Kráľovský Chlmec

Medzilaborce Praktický lekár pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Nadežda Vočková, Dobrianskeho 89, 068 01 Medzilaborce

Michalovce Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Viera Bajnovičová, Nad Laborcom 24, 071 01 Michalovce

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Eva Knežová, Kpt. Nálepku 1074, 071 01 Michalovce

Modra Praktický lekár pre deti – súkromná
MUDr. Ivona Džupová, Vajanského 56, 900 01 Modra

Námestovo MUDr. Peter Straňák – NZZ SANEA – súkromná
MUDr. Peter Straňák, Červeného kríža 62/30, 029 01 Námestovo

Nitra Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Mária Horecká, Poliklinika Chrenová, Fatranská 12, 949 01 Nitra

Neštátna ambulancia pre deti a dorast
MUDr. Ľubica Čaplová, Poliklinika Chrenová, Fatranská 12, 949 01 Nitra

Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Bohuslav Kolčák, Hviezdoslavova 1, 949 11 Nitra

Podolínec Detská ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Kamila Valovičová, Sv. Anny 13, 065 03 Podolínec

Prešov Detská ambulancia PO, s. r. o. – súkromná
MUDr. Miluša Džupinová, Kováčska 15, 080 01 Prešov

Prievidza Detská a dorastová ambulancia – neštátna
MUDr. Mária Falatová, Hurbana 20, 971 01 Prievidza

Detská a dorastová ambulancia – neštátna
MUDr. Dana Malinjaková, Gorkého 1, 971 01 Prievidza

Rajecké Teplice Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Milan Vojtikevič, Rajecká cesta 13, 013 13 Rajecké Teplice

Raslavice Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Ľuboš Hlavinka, Sekčovská 1, 086 41 Raslavice

Rimavská Sobota Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Alena Balážová, Hlavné námestie 24/4, 979 01 Rimavská Sobota

Sabinov Ambulancia pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Mária Trdá, Poliklinika Sabinov, ul. SNP 1, 083 01 Sabinov

Senec Pediatrická ambulancia MEDPED – súkromná
MUDr. Andrea Hervayová, Nám 1. Mája 6, 903 01 Senec

Senica MUDr.Mária Šimeková, všeobecný lekár pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Mária Šimeková, Sotinská 1588, 905 01 Senica

Smižany Ambulancia pre deti a dorast, EVIKO,s. r. o – neštátna
MUDr. Eva Petrusová Bakossová, Tatranská 80, 053 11 Smižany

Smolenice Ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Gabriela Kaderová, SNP 97, 919 04 Smolenice

Solivar Ambulancia praktického lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Vladimír Blažo, Nám. Osloboditeľov 15, 080 05 Solivar

Spišská Nová Ves Detská ambulancia – neštátna
MUDr. Renáta Macková, Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s., Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Pediatrická ambulancia Mlynky – neštátna
MUDr. Martin Mistrík, Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s., Jánskeho 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Stakčín Neštátna ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Jana Haničáková, ObZS Záhradná č.1, 067 61 Stakčín

Svätý Jur Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast, MUDr. Polláková Viera – DRVIP, s. r. o. – súkromná
MUDr. Viera Polláková, Hergottova 2, 900 10 Svätý Jur

Svidník Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Soňa Zacharovská, Dr. Pribulu 149, 089 01 Svidník

Detská ambulancia primárneho kontaktu – štátna
MUDr. Jan Harviš, MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník

Svit Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Albert Pethö, Fraňa Kráľa č.14, 059 21 Svit

Šaľa-Veča Detská ambulancia – neštátna
MUDr. Janka Vašková, Lúčna 2229/1A, 927 05 Šaľa-Veča

Šamorín Detská a dorastová ambulancia – neštátna
MUDr. Eva Huberová, Školská 35, 931 01 Šamorín

Štúrovo Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Igor Morvai, Sv. Štefana 81, 943 03 Štúrovo

Terchová Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – súkromná
MUDr. Jiří Jura, PhD., Zdravotné stredisko Terchová, Sv. Martina 273, 013 06 Terchová

Torysa Ambulancia všeobecného lekára pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Peter Herdický, Torysa, 082 76 Torysa

Trnava NZZ MUDr. Kollárová Eva, praktický lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Eva Kollárová, Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava

MUDr. Kadlíčková Alena, NZZ – neštátna
MUDr. Alena Kadlíčková, Starohájska 2, 917 01 Trnava

MUDr. Miroslava Plchová, neštátne zdravotnícke zariadenie – ambulancia pre deti a dorast,
J.D.Matejovie 542, 033 01 Liptovský Hrádok

Vrbovce Ambulancia praktického lekára pre dospelých, deti a dorast – súkromná
MUDr. Vladimíra Skalická, Zdravotné stredisko, 906 06 Vrbovce

Žilina Všeobecný lekár pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Júlia Šajbidorová, Vojtecha Spanyola 43, 012 07 Žilina

Všeobecná ambulancia pre deti a dorast – neštátna
MUDr. Mária Beníčková, Rudnaya 100, 010 01 Žilina

3.6.2010 4:29| autor: Dana Róžová

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist