Adopcia

Na Slovensku pribúda bezdetných rodín, ktoré chcú svoju situáciu riešiť prijatím cudzieho dieťaťa do rodiny. Ale aj rodín, ktoré vychovali jedno-dve deti a ešte cítia, že majú dostatok lásky i finančného zázemia a chcú nejakému malému opustenému tvorovi poskytnúť skvelé detstvo v rodine so všetkým, čo k tomu patrí. Skúste si však pred týmto vážnym krokom zvážiť všetky za a proti, pretože dieťa nemôžete adoptovať na skúšku. Je to navždy, tak ako pri vlastnom dieťati, a vy budete mať všetky práva, ale i povinnosti.

Po rozhodnutí by mali vaše prvé kroky viesť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska, kde vám poskytnú informácie, formuláre a zapíšu vás do zoznamu čakateľov. Predtým sa ešte môžete skontaktovať s Občianskym združením Bocian, s Centrom Návrat alebo s iným akreditovaným subjektom v danej oblasti. Pracovníci týchto organizácií vám poskytnú komplexné informácie o náhradnej rodinnej starostlivosti.

Kto si môže adoptovať dieťa?

Adoptívnymi rodičmi sa môžu stať manželia, jednotlivec alebo manžel rodiča dieťaťa, ktorí spĺňajú dané podmienky. Dieťa si môžete vziať aj do pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti alebo sa môžete stať profesionálnym rodičom.

Podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí pri adopcii prijímajú manželia alebo jednotlivec opustené dieťa a nadobúdajú k nemu rovnaké práva a povinnosti, akoby boli jeho biologickými rodičmi. Dieťa získava priezvisko nových rodičov a adoptívni rodičia sú zapísaní do rodného listu dieťaťa namiesto pôvodných rodičov.

Vzájomné práva medzi adoptovaným dieťaťom a pôvodnou rodinou adoptovaním zanikajú. Adoptovať je možné len maloleté dieťa do 18 rokov veku. K osvojeniu dieťaťa môže dôjsť, ak rodičia dieťaťa dajú súhlas k osvojeniu dieťaťa priamo v konaní, alebo vopred bez vzťahu k určitým osvojiteľom, alebo ak počas najmenej 6 mesiacov rodičia neprejavili o dieťa skutočný záujem, teda nenavštevovali ho, neplnili vyživovaciu povinnosť a nevynaložili úsilie upraviť si svoje pomery tak, aby mohli dieťa osobne vychovávať.

O adopcii rozhoduje súd na základe návrhu žiadateľov o adopciu, ktorí musia byť zapísaní v zozname žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť. Pred rozhodnutím o osvojení musí uplynúť najmenej deväť mesiacov takzvanej predosvojiteľskej starostlivosti, počas ktorej sa žiadatelia o adopciu starajú o dieťa na vlastné náklady. Adopcia môže byť z vážnych dôvodov zrušená súdom do šiestich mesiacov od právoplatného zverenia dieťaťa. V prípade novonarodených detí môže byť dieťa osvojiteľné, ak rodič neprejavuje o dieťa žiaden záujem najmenej 2 mesiace po jeho narodení. Podľa nového Zákona o rodine súd musí najskôr rozhodnúť o osvojiteľnosti dieťaťa.

Na čo máte nárok?

 • v prípade osvojenia máte nárok na rodičovskú dovolenku spojenú s rodičovským príspevkom až do šiesteho roku veku zvereného dieťaťa
 • rodina má nárok aj na prídavky na deti 
 • ak ste zamestnaní, máte nárok na daňový bonus

Čo musia budúci rodičia spĺňať:

 • Rodičovské predpoklady, ktoré zaistia bezpečný a zdravý vývoj zvereného dieťaťa. Budúci rodičia by mali mať čistý register trestov, nesmie sa proti nim viesť súdne konanie, ktoré by narušili ich osobnostný alebo morálny profil.
 • Mali by byť zdraví a schopní vychovávať dieťa. Berie sa do úvahy aj fakt, ako sa diagnóza, ktorou momentálne trpia, bude vyvíjať a či sa je schopný rodič postarať o dieťa aj perspektívne.
 • Stabilné bytové, materiálne aj finančné podmienky. 
 • Primeraný vekový rozdiel medzi žiadateľom/ľmi o náhradné rodičovstvo a dieťaťom, tak ako v bežnom vzťahu rodič-dieťa . O malé dieťa alebo novorodenca by mali žiadať rodičia do 35 – 40 rokov.
 • Stabilné rodinné prostredie – prednosť majú ľudia, ktorých manželstvo je zrelé a harmonické.
 • Spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť žiadateľov.

Ak je žena alebo muž slobodný:

Odporúča sa v tomto prípade dieťa neadoptovať, ale zvážiť prijatie dieťaťa do pestúnskej starostlivosti, ktorá je štátom podporovaná a pomôže pestúnom zabezpečiť potreby dieťaťa aj počas rodičovskej dovolenky.

Čo robiť – krok za krokom k adopcii:

 1. Navštívte úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste bydliska – oddelenie sociálnoprávnej ochrany odboru sociálnych vecí a obráťte sa na pracovníkov pre náhradnú rodinnú starostlivosť – sociálny pracovník bude s vami hovoriť o dôvodoch, motivácii vášho rozhodnutia, o vašich predstavách o dieťati – aký by malo mať vek, pohlavie, či ste ochotní prijať dieťa so zdravotným problémom alebo inej farby pleti a pod.
 2. Podajte žiadosť o zapísanie do zoznamu žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť na takzvanom určenom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (sídliacom vo vašom krajskom meste).
 3. K žiadosti o náhradnú rodinnú starostlivosť je nutné doložiť nasledovné doklady:
  – odpis (nielen výpis) z registra trestov
  – doklad o majetkových a príjmových pomeroch
  – správu o zdravotnom stave
  – vyplnený dotazník pre uchádzačov o NRS
 4. Sociálny pracovník uskutoční najmenej jednu návštevu vo vašej rodine a zistí vaše bytové, rodinné a sociálne pomery.
 5. Z miesta vášho pobytu si vyžiadajú správu z obecného úradu o spôsobe vášho života.
 6. Ak máte záujem stať sa pestúnom alebo osvojiteľom, ste povinní absolvovať prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.
25.5.2009 9:49| autor: Valéria Koszourová

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist