Pestún, pestúnka. Kto to vlastne je?

Na Slovensku je stále veľmi veľa detí, ktoré detstvo prežijú v detských domovoch. Trpia po citovej, psychickej aj sociálnej stránke. Možno vás už niekedy napadlo, že by ste si mohli vziať dieťa do pestúnskej starostlivosti. Čo vás čaká a neminie?

Čo vraví zákon, čo je to je pestúnska starostlivosť?

Ide o formu náhradnej rodinnej starostlivosti, ktorá má riešiť nepriaznivú situáciu detí, o ktoré sa nemá kto starať, respektíve rodičia svoje práva zneužívajú alebo hrubo zanedbávajú.

Pestúnska starostlivosť je forma štátom finančne podporovanej a sledovanej náhradnej rodinnej starostlivosti a vzniká rozhodnutím súdu. Môže mať dlhodobý (počas celého detstva), no aj krátkodobý charakter.

Pestún je povinný sa o dieťa starať rovnako, ako to robia normálni rodičia. Pestúni spravidla zastupujú dieťa v bežných veciach, v prípade podstatných záležitostí žiadajú súhlas zákonného zástupcu dieťaťa. V sporných prípadoch rozhodnutie vydáva súd.

Pestúni teda nie sú zákonnými zástupcami zvereného dieťaťa. Počas pestúnskej starostlivosti je možný kontakt dieťaťa s pôvodnými rodičmi, ak je to v prospech dieťaťa.

Treba dodať, že pestúnska starostlivosť sa síce z právneho hľadiska končí 18. rokom dieťaťa, ale ľudsky, psychicky a sociálne vytvorené vzťahy zvyčajne trvajú naďalej. Väčšina detí zostáva v pestúnskych rodinách aj po dovŕšení plnoletosti.

Ako sa stať pestúnom?

Musíte mať trvalý pobyt na Slovensku a okrem toho:

 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • osobné predpoklady, najmä zdravotné, osobnostné a morálne
 • zapísanie do zoznamu žiadateľov o pestúnsku starostlivosť
 • záruku, že spôsobom svojho života a života osôb, s ktorými žijete v domácnosti, budete pestúnsku starostlivosť vykonávať v záujme maloletého dieťaťa.

Postup, ako sa dopracovať k tomu, aby vás zapísali do zoznamu čakateľov na pestúnsku starostlivosť, je rovnaký ako pri adopcii.
Určite sa treba obrátiť na miestne príslušný odbor sociálnych vecí ÚPSVaR, prípadne na OZ Návrat. Tam vám poradia.

Viac sa môžete dočítať v našom článku:

Na ceste k osvojeniu dieťaťa

Maloleté dieťa možno zveriť do spoločnej pestúnskej starostlivosti aj manželom. Pri zverení jednému z manželov je okrem niekoľkých prípadov potrebný aj písomný súhlas druhého manžela.

So starostlivosťou a budúcimi pestúnmi musia súhlasiť aj rodičia dieťaťa.

Pestúnska starostlivosť zaniká:

 • dosiahnutím plnoletosti dieťaťa
 • smrťou maloletého dieťaťa
 • smrťou pestúna
 • umiestnením maloletého dieťaťa do ochrannej výchovy alebo nástupom do výkonu trestu odňatia slobody
 • právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení pestúnskej starostlivosti
 • rozvodom manželov, ktorým bolo maloleté dieťa zverené do spoločnej pestúnskej starostlivosti.

Príspevky štátu na pestúnsku rodinnú starostlivosť.

V bežnej praxi majú pestún a jeho zverenec, čiže dieťa, nárok na tieto príspevky:

 • Jednorazový príspevok pri zverení do náhradnej starostlivosti: 344,25 eura.
 • Jednorazový príspevok pre zverenca pri zániku náhradnej starostlivosti: 862,33 eura.
 • Opakovaný príspevok dieťaťu: 129,17 eura.
 • Opakovaný príspevok náhradnému rodičovi: 164,22 eura, ak má v pestúnstve tri a viac detí, príspevok sa zvyšuje o 116,81 eura.

Opakované príspevky sa vyplácajú každý mesiac. Peniaze patria len pestúnovi, u ktorého nie je príbuzenský vzťah so zverencom. Opakovaný príspevok dieťaťu dostane len nezaopatrené dieťa, ktoré nemá príjem. Ak zarába menej, než je tento príspevok, vyplatí mu štát tento rozdiel.

S čím musia počítať pestúni a ich zverenci?

Ak sa odhodláte k pestúnskej starostlivosti, určite sa stretnete s problémami, na ktoré sa vás budú snažiť pripraviť, no, samozrejme, aj s tými nečakanými.

Tu sú najčastejšie problémy, ktoré vás môžu, ale nemusia stretnúť:

 • Kontakt biologických rodičov s dieťaťom, respektíve návrat dieťaťa k rodičom.
 • Nedostatok podpory a poradenstva v pestúnskej starostlivosti.
 • Nepochopenie partnera/ky.
 • Neporozumenie a nedostatok spolupráce vlastných detí.
 • Predsudky okolia a blízkych.
 • Zníženie životnej úrovne rodiny.
 • Veľká zmena životného štýlu rodiny.

Je veľa rodín, ktoré sa zľaknú týchto problémov alebo jednoducho sa po zvážení svojich možností a schopností, od pestúnskej starostlivosti upustia.
Je však aj veľa takých, ktorí to skúsia a väčšinou to napriek ťažkostiam zvládnu. Vždy sa nájde veľa dobrých ľudí, ktorí sa im snažia pomôcť.
Ak ste ochotní ísť do takého rizika, držíme palce nech sa vám to nakoniec šťastne podarí a toto poslanie vám prinesie hrejivý pocit na srdiečku.

Na Babywebe tiež nájdete:

Adoptovala som černošské bábätko
Adopcia
Svoje deti milujem všetky rovnako

26.4.2013 9:30| autor: Tomáš Ondrášek

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist