Cvičenie rodiča s deťmi

Len čo si po pôrode osvojíme nový denný režim a úspešne zvládneme prvé týždne s novorodencom, začneme uvažovať, ako a čím si s dieťaťom obohatiť spoločne prežité chvíle.

V súčasnosti je široký výber pohybových aktivít, ktoré môžeme počas materskej dovolenky s dieťaťom absolvovať. Ide, samozrejme, vždy o aktivity so sprievodom a za účasti rodiča. Zameriame sa na deti vekovej kategórie 0 – 3 roky s odporučením vhodného a možného výberu záujmovej činnosti. Podrobnejšie sa budeme venovať najmä veku 0 – 12 mesiacov, ktorý je pre správny psychomotorický vývin dieťaťa nesmierne dôležitý.

S pohybovou aktivitou dojčaťa v zmysle pravidelnej návštevy vybraného kurzu začíname najskôr okolo 3. – 4. mesiaca veku dieťaťa, keď už bez problémov udrží hlavičku.

Čím môžeme prispieť dieťaťu k úspešnému pohybovému vývinu my? V novorodeneckom období hrá významnú rolu šetrné zaobchádzanie s dieťaťom. V praxi to znamená, že budeme s ním narábať jemne pri akejkoľvek činnosti, pri prebaľovaní, prenášaní, ukladaní, kúpaní a postaráme sa, aby dieťa bolo na zmenu pripravené a zbytočne sa neľakalo. Osvojíme si aj správne držanie bábätka pri nosení, napr. v klbku s hlavičkou na našom pleci, ktorú druhou rukou fixujeme, alebo uchopenie do náruče v ľahu na boku či na brušku. Tím zabezpečíme dieťaťu vhodnú pozorovateľskú základňu, čo je preň nemenej dôležité, a tým aj aktivizujeme jeho posturálne svaly (svaly udržiavajúce telo vo vzpriamenej polohe).

Dieťaťu sa ticho prihovárame, pohmkávame, pospevujeme mu, pretože tlmený mamin hlas má na dieťa silný upokojujúci účinok. Ďalším dôležitým faktorom v tomto veku dieťaťa je zabezpečenie dostatočného množstva kvalitných vonkajších podnetov, a, naopak, eliminácia rušivých a dráždivých podnetov, ktoré dieťa brzdia v psychomotorickom vývine. Vonkajšie podnety by mali byť v novorodeneckom období nápadné, dobre rozpoznateľné, nie však priveľmi intenzívne. Dojčenská gymnastika využíva aj v 1. a 2. štvrťroku života vrodené pohybové reflexy. Vyvolávanie vrodených pohybových reflexov je najmä v prvom štvrťroku života dôležitým aktivačným prostriedkom. Je to napríklad známa reakcia novorodenca na vloženie nášho prsta do jeho dlane, keď nám prst uchopí. To isté funguje aj na spodnej strane chodidla.

Základným princípom cvičenia novorodencov i v nasledujúcom dojčenskom období je podnecovať pohybovú aktivitu dieťaťa na základe stupňa jeho psychomotorického vývinu. To platí pri akomkoľvek type cvičenia (vo vode, na lopte, na podložke). Znamená to, že vieme, aký pohyb je dieťa v uvedenom mesiaci schopné vykonať a aký pohybový vzorec má nasledovať. Precvičujeme, čo už ovládame (napríklad pasenie ovečiek) a stimulujeme dieťatko na nasledujúci stupeň motorického vývinu (obracanie z chrbta na bruško). Medzi dôležité pohybové medzníky dieťaťa vo veku 0 – 12 mesiacov patrí: pasenie ovečiek, obracanie z chrbta na bruško, plazenie, stoj a chôdza.

Od 3 – 4 mesiacov veku dieťaťa môžeme navštevovať kurzy plávania. Je to veľmi populárna aktivita. Pre bábätko je vodné prostredie úplne prirodzené, veď sa celých deväť mesiacov pohybovalo v podobných podmienkach. Pohyb vo vode spôsobuje nadľahčenie celého organizmu, čo uľahčuje a spríjemňuje pohyb, a tlak vody zvýrazňuje telesné vnímanie jednotlivých častí tela, čo je pre bábätko nová skúsenosť. Súčasťou takejto hodiny je cvičenie v sprievode riekaniek a známych piesní, cvičenie s využitím rôznych atraktívnych vodných pomôcok – hračiek (dážďovka do vody, plávacia podložka, balóniky, šmykľavka…), učenie nových úloh – schopností (napr. potápanie), na konci voľná zábava. Cvičenie vo vode je silne motivačné a zábavné, veď ťapkanie na vodu malými rúčkami patrí k najobľúbenejšej činnosti nášho potomka. S kurzmi plávania môžeme pokračovať až do školského veku dieťaťa.

Ak nie sme milovníkmi vodného prostredia alebo dieťa zo zdravotných dôvodov nesmie ísť do vody, môžeme navštevovať kurzy cvičenia rodiča s deťmi. Výbornou pomôckou na týchto hodinách sú gymnastické lopty, ktoré už poznáme z kurzu cvičenia pre tehotné mamičky. Dá sa cvičiť v priamom kontakte s dieťaťom, keď aj rodič sedí spoločne s dieťaťom na lopte, alebo dieťa cvičí čiastočne samostatne a rodič ho iba pridržiava v určitej polohe a podnecuje pri danej akcii. Cvičenie na lopte poskytuje dojčaťu komplexnú stimuláciu zo stránky pohybovej i zmyslovej.

Navyše je to, rovnako ako plávanie, silne motivačné cvičenie, čo je, samozrejme, u detí veľká výhoda, ba nevyhnutnosť. Gymnastické lopty určené malým deťom sa dajú využívať aj ako opora pri nácviku chôdze a rovnováhy, pričom dieťa loptu kotúľa a zároveň sa jej pridržiava. Hodina môže mať aj iný charakter, záleží na fantázii cvičiteľa.

Od chvíle, keď sa dieťatko začne stavať na nožičky, asi až do troch rokov je pestrosť výberu cvičení a rôznych kurzov naozaj široká. Kde hľadať inšpiráciu a informácie? Napr. v týchto inštitúciách: centrá voľného času, materské centrá, detské domovy mládeže, kultúrne strediská, Sokol, súkromné štúdiá. Orientáciu vám uľahčí presný opis cvičebnej náplne, ktorý vám poskytnú jednotlivé kurzy.

Základom týchto hodín je najmä pestrosť a atraktívnosť podnetov, aby sa podarilo udržať sústredenosť dieťaťa. Náplňou býva cvičenie spolu s riekankami, cvičenie s jednoduchým náradím, spievanie a cvičenie v kruhu, jednoduché hry s využitím cvičebných pomôcok, na záver napríklad krátka rozprávka alebo voľná zábava. Vhodnými cvičebnými pomôckami môžu byť stuhy, nafukovacie lopty, malé vankúšiky, plyšové hračky, jednoduché hudobné nástroje… fantázii sa medze nekladú. Využívame aj cvičebné náradie, ktoré slúži ako prekážky, dieťa ich pomocou rodičov prelieza, podlieza, preskakuje, šmýka sa atď.

Využívanie spevu a riekaniek má veľký význam, rozširuje slovnú zásobu, zlepšuje vnímanie rytmu, melódie a hláskovania slov. V tomto veku je naozaj veľmi dôležitá motivačná zložka cvičenia, snažíme sa dieťaťu pohyb uľahčiť prirovnávaním k činnostiam, ktoré už pozná. Dieťa danej vekovej kategórie len ťažko pochopí povel „vzpaž ruky“, ale ochotne bude „ trhať jabĺčka“ alebo „dotýkať sa neba“ a pod. Nemenej prínosnou zložkou účasti na hodinách cvičenia je priamy kontakt dieťaťa so skupinkou vrstovníkov. To môže kladne ovplyvniť jeho štart v školských zariadeniach, konkrétne nástup do materskej školy.

Želám vám šťastnú voľbu pri výbere náplne vášho „voľného“ času.

19.10.2010 1:07| autor: Lenka Divácká

Čítajte ďalej

Chcete získavať najnovšie informácie zo sveta tehotenstva a materstva?

Prihláste sa na odber nášho newsletteru vyplnením svojej e-mailovej adresy.

Chyba: Email nie je v správnom formáte.
OK: Váš email bol úspešne zaregistrovaný.

* Newslettery vám budeme zasielať najdlhšie 3 roky alebo do vášho odhlásenia. Viac informácií na e-mailovej adrese: gdpr@babyweb.sk.

TOPlist