29. 10. 2016  |  Meniny: Klára

Zvláštní postupy

EPISOTOMIE

(Nástřih hráze)
Episiotomie je malý nástřih hráze, kterým se rozšíří vaginální otvor; zabrání se tím roztržení hráze. Chcete-li snížit riziko natržení nebo nástřihu hráze:
• naučte se uvolňovat svaly dna pánevního
• držte se za porodu zpříma.

„OPERATIVNÍ“ POROD
(Klešťový porod, vakuumextrakce)
Někdy se dítěti musí pomoci na svět kleštěmi nebo vakuumextrakcí. Kleště se užívají pouze, je-li cervix plně otevřen a hlavička se prořízla; vakuumextrakci lze příležitostně použít i dříve, než branka úplně zašla, jestliže porodní bolesti trvají příliš dlouho. Vakuumextrakce se u nás nepoužívá.

INDUKCE
(Umělé vyvolání porodu)
Při indukci se porodní bolesti vyvolají uměle. Jestliže porod postupuje pomalu, existuje několik metod, jak porod uspíšit; způsob provádění indukce není v každé porodnici stejný.

EPISOTOMIE
Nástřih hráze se provádí:
• rodí-li se dítě koncem pánevním, jde-li o předčasný porod, má-li plod dýchací potíže nebo má-li velkou hlavu
• při klešťovém porodu
• nedokážete-li kontrolovat tlačení
• když se kůže kolem vaginálního otvoru dostatečně neroztáhne.

„OPERATIVNÍ“ POROD
Klešťový porod se ordinuje:
• když nemůžete dítě vytlačit
• jsou-li známky, že dítě má během porodních bolestí dýchací obtíže
• jestliže se dítě rodí koncem pánevním nebo jde o předčasný porod. (Často se v těchto případech volí spíše císařský řez.)

INDUKCE
Umělé vyvolání porodu se používá:
• jestliže uplynul více než týden od očekávaného data porodu a dítě jeví známky dechové nedostatečnosti, popř. placenta začne selhávat
• jestliže máte vysoký krevní tlak nebo jinou poruchu či chorobu, která dítě ohrožuje

EPISOTOMIE
Způsob provedení
Obvykle se dno pánevní znecitliví vstříknutím lokálního anestetika, pak se při vrcholu kontrakce provede malý nástřih od vaginálního otvoru šikmo k jedné straně. Někdy není na injekci čas, ale rozpínání tkání má také znecitlivující účinek, takže byste neměla pocítit bolest. Po porodu se nástřih sešije. Šití obvykle jistou dobu trvá, jelikož se musí pečlivě sešít různé vrstvy kůže a svalů. Stehy se vstřebávají, nemusí se odstraňovat.

„OPERATIVNÍ“ POROD
Způsob provedení

•Klešťový porod
Dostanete injekci lokálního anestetika do oblasti pánevního dna a provede se nástrih hráze. Lékař založí kleště z obou stran hlavy dítěte a táhne, aby dítě vyprostil. Můžete pomoci tlačením. Tělíčko se rodí normálně.

Kleště
Vytvářejí kolem hlavičky jakousi klec, která ji chrání před poškozením.

• Vakuumextrakce
Malý kovový pohárek napojený na vakuové čerpadlo se zavede do vagíny a připevní se na hlavičku dítěte. Když tlačíte, je dítě taženo porodními cestami.

INDUKCE
Způsob provedení
Vyvolání porodu se vždy plánuje dopředu, proto vás požádají, abyste přišla do porodnice den předem. Porodní bolesti lze vyvolat trojím způsobem.

1. Do pochvy se vpraví tableta obsahující hormon, který zvláčňuje cervix. To se provede večer nebo velmi brzy ráno; asi za hodinu začnou porodní bolesti. Při prvním těhotenství nebývá tento způsob příliš účinný.
2. Nezačaly-li porodní bolesti za 8–12 hodin, lékař uměle vyvolá (malým otvorem do vaku) odchod plodové vody. Pravděpodobně při tom nepocítíte žádnou bolest. Kontrakce se dostaví brzy poté.
3. Pomocí infúze dostanete hormon vyvolávající děložní stahy. Požádejte, aby vám dali infúzi do té paže, kterou méně používáte.

EPISOTOMIE
Účinky
Jistý nepříjemný pocit a bolestivost jsou po nástřihu běžné, pokud se však rána infikuje, je bolest značně intenzívní. Hojení trvá 10–14 dnů; pociťujete-li bolest i později, navštivte lékaře.

„OPERATIVNÍ“ POROD
Účinky
• Po kleštích mohou zůstat známky po tlaku nebo zhmožděniny po obou stranách hlavičky dítěte; jsou neškodné a za několik dnů zmizí.
• Vakuový pohárek zanechává na hlavičce nejprve otok a později modřinu, která pozvolna mizí.

INDUKCE
Účinky
Přednostní volbou bývají tablety, protože nedojde předčasně k odchodu plodové vody a můžete se volně pohybovat. Po infúzi bývají kontrakce silnější a bolestivější, s intervaly kratšími než u porodních bolestí, které by se dostavily přirozeným způsobem; také vaše pohyblivost je omezena.

Na Babywebu také najdete:
Co si v porodnici musím nechat líbit
Císařský řez
Porodní plán
Přirozené polohy a prostředí při porodu
Porodní bolesti a porod
Úleva v porodních bolestech
Jak může pomoci porodní asistentka
Kdo je dula

12. 2. 2008 |

Naposledy navštívené