21. 10. 2016  |  Meniny: Uršuľa

Životné, úrazové alebo nemocenské poistenie?

S príchodom dieťaťa na svet sa vynorí zásadná otázka – ako zabezpečiť, aby mu nikdy nič nechýbalo? Jeden z partnerov je na materskej dovolenke (v súčasnosti to nie je vždy matka dieťaťa) a druhý zabezpečuje rodinu. Nastáva problém, ako zabezpečiť živiteľa rodiny. Je nutné životné poistenie alebo stačí iba úrazové či nemocenské poistenie?

Odborníci v každom prípade odporúčajú rozložiť financie investované do zabezpečenia živiteľa rodiny tak, aby rodina pokryla všetky hroziace riziká. Súčasne je nutné pri plánovaní financovania zabezpečenia budúcnosti myslieť aj na to, aby neboli poistené iba samotné riziká, ale aby časť investovaných peňazí aj „pracovala“ a tvorila nám potrebný rezervný kapitál prostredníctvom vhodného sporiaceho produktu. Poistenie so sporiacou zložkou môže byť zaujímavým nástrojom v oblasti daňových úľav.
V súčasnosti si môžeme vybrať z mnohých rôznych variantov poistenia. Ak sa rozhodneme pre poistenie so sporiacou zložkou, nájdeme produkty s garantovanou poistnou sumou, viac či menej variabilnou, s nižším potenciálom výnosu. Môžeme sa orientovať aj na investície do produktov s vyšším potenciálom výnosu, ktoré sú však rizikovejšie.
Invalidita
Nemalo by sa zabúdať na to, že živiteľ môže zostať trvalo invalidný a rodine by ako príjem zostal iba invalidný dôchodok. Keďže najviac nepríjemných situácií môže nastať predovšetkým následkom úrazu, je dobré sa pre takýto prípad pripoistiť, a to hlavne na trvalé následky, ale aj na drobné úrazy, akými sú zlomená ruka, noha a pod. Treba myslieť aj na momenty, keď živiteľ zostáva doma a prichádza o časť príjmu. Ak živiteľ navyše podniká a je samostatne zárobkovo činnou osobou, je dobré sa zamyslieť nad tým, ako bude jeho príjem zabezpečený v prípade dlhodobej choroby.
Myslieť na každú možnosť
Živiteľ rodiny by mal byť určite zabezpečený proti najhoršej zo všetkých možností, pre prípad smrti. Minimálna suma, na ktorú by takéto zaistenie malo byť nastavené, je dvojnásobok ročného čistého príjmu, ide tu o to, aby ten, ktorý zostane, mohol zabezpečiť rodinu minimálne na prechodný čas. Je jasné, že peniaze blízku osobu nikdy nenahradia, ale ak sme ju stratili a zároveň sme zostali úplne bez peňazí, s ktorými sme počítali, môže nastať veľmi ťažká situácia. Ešte komplikovanejšie je to v prípade, keď rodina spláca hypotéku či iný úver.
Variantov je veľa a zase tu platí pravidlo – pre každého sa na trhu nájde vhodný produkt. V každom prípade sa v nich treba dostatočne orientovať a vykonať správnu analýzu potrieb. Odborný poradca, ktorý sa dobre orientuje v ponuke trhu s finančnými produktmi, sa nakoniec môže veľmi vyplatiť.

17. 9. 2010 |

Naposledy navštívené