25. 10. 2016  |  Meniny: Aurel

Vyšetrenie vajíčkovodov

Vajíčkovody sú duté orgány, ktorými vajíčko prechádza z vaječníkov do maternice. Vo vajíčkovode dochádza k oplodneniu vajíčka. Nepriechodnosť vajíčkovodov zapríčiňuje ženskú neplodnosť až v štyridsiatich percentách.

Môžu k nej viesť vrodené vývojové chyby, zápaly, endometrióza (prítomnosť maternicovej sliznice vo vajíčkovode), ale i lekárske zavinenie. Najčastejšou príčinou uzáveru vajíčkovodu je chlamýdiová infekcia. Uzatvorené vajíčkovody naplnené tekutinou - saktosalpingy, nie je možné opraviť operáciou alebo liekmi do pôvodného stavu a je vhodné rožšírené vajíčkovody odstrániť. Pri IVF môže tekutina z vajíčkovodov vyplavovať embryo z maternice.

Spôsobov vyšetrenia vajíčkovodov je niekoľko:
1) laparoskopia s chromopertubáciou – laparoskopická operácia, pri ktorej lekár optickým aparátom skontroluje stav vajíčkovodov zvonka, po nástreku vajíčkovodov farebnou látkou cez pošvu sa sleduje prenikanie farby do brušnej dutiny

2) fertiloskopia – vyšetrenie panvových orgánov tenkým optickým zariadením, ktoré do panvy prechádza cez pošvovú klenbu

3) hysterosalpingografia – pošvovou cestou sa do maternice a vajíčkovodov aplikuje kontrastná látka a tieto orgány sa následne vyšetrujú röntgenom

4) hysteroskopia – maternica a vstupy do vajíčkovodov sa vyšetrujú pomocou optického aparátu pošvovou cestou

5) ultrazvukové vyšetrenie – vykonáva sa pomocou pošvovej ultrazvukovej sondy po nástreku vajíčkovodov špeciálnou kontrastnou látkou. Zatiaľ nie je príliš rozšírené.

6) kymoinsulflácia – napustenie oxidu uhličitého do maternice pošvovou cestou, jeho postup sa sleduje posluchom alebo prietokomerom. Ide o orientačné vyšetrenie predstavujúce pre vyšetrovanú malú záťaž, ale dnes je považované za mierne zastarané.

Na Babywebe tiež nájdete:
Aby sa vajíčko uhniezdilo
Ostatné vyšetrenia pri ženskej neplodnosti
Placenta a jej komplikácie

5. 2. 2013 |

Naposledy navštívené