28. 10. 2016  |  Meniny: Dobromila

Sterilizácia a správna hygiena

Ak je mlieko teplé alebo ak sa dlhší čas udržiava v izbovej teplote, stáva sa živnou pôdou pre baktérie a vtedy môže vyvolať vracanie alebo hnačku. Pre staršie dieťa vracanie a hnačka nie sú nebezpečné, ale v dojčenskom veku môžu ohroziť život. Preto si pred manipuláciou s detskou výživou dôkladne umyte ruky. Do šiestich mesiacov všetko, s čím dieťa prichádza do styku, sterilizujte buď vyváraním, alebo pomocou sterilizačného roztoku či tabletiek. Môžete si kúpiť elektrický parný sterilizátor alebo parnú mikrovlnnú rúru, ktorá je určená na sterilizáciu.
Fľaše s umelou výživou neskladujte vo dverách chladničky, ale vnútri, a výživu spotrebujte do 24 hodín

.

Sterilizácia detského riadu a pomôcok na kŕmenie
Pomôcky sterilizujte buď vyváraním,alebo pomocou sterilizačných tabletiek.
Ak sa rozhodnete pre vyváranie,pomôcky umyte a päť minút ich vyvárajte. Horúce fľaše vyberte kliešťami a plňte ich až po vychladnutí. Ak použijete tabletky, sterilizačnú nádobu naplňte studenou vodou, do ktorej pridajte tabletky. Keď sa rozpustia, do roztoku ponorte pomôcky. Fľaše musia byť celkom ponorené, aby nevyplávali nad hladinu. Po uplynutí predpísaného
času pomôcky vyberte, vypláchnite prevarenou vodou a vysušte na papierovej kuchynskej osuške.

Pomôcky na sterilizáciu

Sterilizátor

musí obsahovať plavák, ktorý udrží všetky pomôcky ponorené v roztoku

Mikrovlnná rúra

pracuje na rovnakom princípe ako parný sterilizátor

Parný sterilizátor

Môžete v ňom naraz sterilizovať viac fliaš.

Sterilizačné tabletky
Pomôcky sterilizujte buď vyváraním, alebo pomocou sterilizačných tabletiek. Ak sa rozhodnete pre vyváranie, pomôcky umyte a päť minút ich vyvárajte. Horúce fľaše vyberte kliešťami a plňte ich až po vychladnutí. Ak použijete tabletky, sterilizačnú
nádobu naplňte studenou vodou, do ktorej pridajte tabletky. Keď sa rozpustia, do roztoku ponorte pomôcky. Fľaše musia byť celkom ponorené, aby nevyplávali nad hladinu. Po uplynutí predpísaného času pomôcky vyberte, vypláchnite prevarenou vodou a vysušte na papierovej kuchynskej osuške.

12. 5. 2009 |

Naposledy navštívené