27. 10. 2016  |  Meniny: Sabína

Som slobodná mamička na rodičovskej dovolenke, mám 16

Som slobodná mamička na rodičovskej dovolenke, mám 16-mesačného synčeka a idem pracovať do Rakúska...moja otazka znie: keď moje dieťa nechám doma u mojej matky, prináleží mi naďalej rodičovský príspevok? A ak áno, ktorý štát mi ho bude vyplácať?

Odpověď

Nárok na rodičovský príspevok Vám prináleží, pokiaľ splníte nasledovné podmienky:
1. riadna starostlivosť aspoň o jedno dieťa vo veku do 3 rokov,
2. trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby (rodiča) na území SR,
3. trvalý alebo prechodný pobyt dieťaťa na území SR.

Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa pri tom považuje za splnenú aj v prípade, ak je počas výkonu zárobkovej činnosti zabezpečená starostlivosť o dieťa inou plnoletou fyzickou osobou.

Za predpokladu, že trvalý resp. prechodný pobyt Vás i Vášho dieťaťa bude v SR a zabezpečíte jeho riadnu starostlivosť prostredníctvom Vašej matky, spĺňate podmienky nároku na rodičovský príspevok.

Je však potrebné podať písomnú žiadosť o jeho vyplácanie a to na príslušnom úrade práce, soc.vecí a rodiny podľa Vášho bydliska. Rodičovský príspevok sa vypláca mesačne pozadu.

Stránky

Najnovšie príspevky

Naposledy navštívené