22. 10. 2016  |  Meniny: Sergej

Obdobie vzdoru – obdobie sebauvedomovania

Obdobie vzdoru, ľudovo nazývané aj prvá puberta, môže u detí prepuknúť už okolo osemnásteho mesiaca veku, najčastejšie však prichádza medzi druhými a tretími narodeninami. Dieťa, ktoré doposiaľ tvorilo neoddeliteľnú jednotku so svojou matkou, začína objavovať samo seba, svoje „ja“.

Navonok sa tento proces sebauvedomenia prejavuje negativizmom, snahou o samostatnosť (a to aj v oblastiach, ktoré dieťa ešte samo nedokáže zvládať), výbuchmi hnevu a potrebou otestovať svoje možnosti i hranice svojho správania.
Slovko „nie!“ a vyhlásenie „ja sám (sama)“ sa v tom období stanú stálicami detského slovníka. Do škály repertoára detských prejavov potom pribudne pár dramatických prvkov, od dupania nôžkou po váľanie sa na zemi medzi regálmi v nákupnom centre.

Prečítajte si tiež:
Už buď poslušný

Normálny vývojový krok
Hoci sa obdobie vzdoru často vykresľuje ako nočná mora všetkých rodičov, ako obdobie neustálych konfliktov a boj „kto z koho“, mali by sme si uvedomiť, že nič z toho, čo dieťa robí, nie je prejavom agresivity, nie je to porucha osobnosti ani odchýlka od zdravého vývoja. Naopak. Všetky opisované zmeny v detskom správaní sú známkou toho, že váš potomok dorástol do ďalšej fázy vývoja. Obdobie vzdoru nie je poruchou či patológiou. Je nutným vývojovým krokom a zvládanie jeho prejavov je pre dieťa podstatne náročnejšie ako pre rodičov.
Zatiaľ čo mama a otec sú dospelí a môžu so situáciami pracovať vďaka svojim skúsenostiam a vďaka tomu, že chápu, čo sa deje, dieťa prežíva niečo, čomu úplne nerozumie. Objavuje úplne nové územie. Objavuje existenciu svojej vlastnej individuality a hľadá samo seba. Často sa ocitá v silnom rozpore, keď niečo intenzívne chce, no zároveň nemá schopnosti na to, aby to dosiahlo.

Hnevá sa, pretože musí
My, rodičia, by sme nemali obdobie vzdoru chápať ako niečo, čo sa deje nám a čo je vo svojej podstate nasmerované proti nám. Zo strany dieťaťa v tom nie je nič osobné. Hnevá sa, pretože musí. Pretože to inak nevie. Niečo chcelo, a nedostalo to. Po niečom túžilo, ale jeho očakávanie nebolo naplnené. Jeho nervová sústava nie je natoľko stabilná, aby túto situáciu zvládlo. A tak reaguje skratkovito – záchvatom hnevu, krikom, plačom.
Úlohou rodiča nie je s dieťaťom bojovať a snažiť sa dokázať, že je vo vzťahu dospelý verzus batoľa ten silnejší. Nemusíme napodobňovať dieťa, hnevať sa a dupať, aby sme dali najavo svoju autoritu.
Často sa však stáva, že rodič, ktorý si nie je istý sám sebou a ktorý nie je vnútorne presvedčený o tom, že je skutočne tým silnejším, sa dieťa snaží za každú cenu prinútiť k poslušnosti a prispôsobivosti. Tým, že v dieťati prejavy vzdoru potláčame silou, však potláčame aj nesmierne dôležitú vývojovú fázu, ktorou prechádza.

Dieťa potrebuje hranice
Riešením nie je nechať dieťa, aby si robilo, čo chce. To je druhý extrém, ktorý je vo svojom dôsledku rovnako nebezpečný ako prehnane autoritatívna výchova. Dieťa, ktoré sa zoznamuje s vonkajším svetom a hľadá mantinely, potrebuje vymedziť hranice. Potrebuje cítiť, že mama a otec sú nablízku a že ho nenechajú ísť na miesta, na ktoré ešte nie je pripravené. Rodičovská náruč tu musí v metaforickom aj v doslovnom význame fungovať ako záchranná sieť.
Zároveň od rodičov potrebuje ubezpečenie, že sa nám nemusí páčiť jeho správanie, ale že ho napriek tomu milujeme aj v okamihu, keď si na znamenie protestu ľahne do mláky a plieska rukami a nohami okolo seba ako epileptická hviezdica. Že ho máme radi aj vo chvíli, keď sa za nami otáčajú všetci nakupujúci v supermarkete a nám steká studený pot po chrbte až do nohavičiek.

Rodičovské a detské očakávania
Veľmi častý problém, ktorý úzko súvisí s obdobím vzdoru, nie je obdobie vzdoru ako také, ale naše rodičovské očakávania. Na jednej strane by sme chceli, aby boli naše deti spokojné a zdravo sebavedomé, na druhej strane však od nich vyžadujeme, aby boli dobré a poslušné. Podporujeme ich v tom, aby sa prejavovali, ale nedokážeme akceptovať správanie, ktoré sa nám nepáči alebo sa nám nezdá vhodné. Za detské výbuchy vzdoru, hlavne ak sa odohrávajú pred obecenstvom (najmä cudzími ľuďmi), sa hanbíme a cítime sa ohrození vo svojich rodičovských kompetenciách. Máme strach, že si o nás druhí budú myslieť, že sme zlí rodičia alebo že nezvládame výchovu, keď dieťa usmerníme.
Aj deti však od nás rodičov niečo očakávajú. Čakajú, že budeme ich istotou aj v časoch, keď sa všetko v ich svete mení a keď prechádzajú strmhlavým rozumovým aj citovým vývojom. Čakajú, že sa na ne nebudeme hnevať za to, že si s niečím nevedia rady, alebo za to, že sa nesprávajú ako dospelí. Očakávajú, že ich necháme, aby urobili prvý krôčik k svojmu osamostatneniu, no zároveň aj to, že ich budeme pevne držať, aby nespadli a neublížili si.

Rady a metódy
Rád, ako zvládať záchvaty hnevu u batoliat, je mnoho, a ani odborníci sa nezhodujú v tom, ako postupovať. Niektorí tvrdia, že je lepšie dieťa, ktoré je v afekte, ignorovať, iní propagujú napríklad metódu pevného objatia podľa psychologičky Jiřiny Prekopovej.

Nech už rodičia zvolia akúkoľvek metódu alebo výchovný postup, ich prístup k dieťaťu by mal vychádzať z ich vnútorného presvedčenia, mal by byť vždy autentický, rešpektovať dieťa, jeho individualitu i jeho potreby a predovšetkým by mal vychádzať z bezpodmienečnej lásky k dieťaťu.

Na Babywebe tiež nájdete:
Náročný život s náročným dieťaťom
Aký má vaše dieťa temperament?
„Nechcem a nechcem!“

30. 11. 2011 |

Naposledy navštívené