25. 5. 2017  |  Meniny: Urban

Najčastejšie chyby pri obsluhe = smrteľné nebezpečenstvo

Pilotná štúdia „Podiel detských záchytných systémov“ TCS a Švajčiarskej poradne pre prevenciu automobilových nehôd bfu ukázala, že detské záchytné systémy sa používajú v každom druhom prípade neodborne. Počet chybne zabezpečených detí (tzv. misuse) je príliš vysoký a musí sa znížiť. Jedinou cestou je školenie rodičov, ako čo najsprávnejšie detskú sedačku inštalovať a dieťa do nej pripútať.

K najčastejšie zistenej chybnej manipulácii patrí:

  • detská sedačka bola zabudovaná príliš voľne
  • detské záchytné pásy boli príliš voľné alebo prekrútené
  • zlé vodidlo pása
  • vedenie pása pri krku
  • plecný pás prebiehal popod pazuchu
  • detský záchytný systém bol pre dieťa priveľký alebo primalý
  • zabezpečené deti by mali podľa možnosti nosiť málo oblečenia, inak môžu byť pri nehode vnútorným priestorom vymrštené.

Vymenované prípady demonštrujú nasledujúce fotografie:

Príliš voľné zabudovanie sedačky, detská sedačka sa hýbe.

Detský zadržiavací pás je príliš voľný (uvoľnený pás). Pás môže z pleca skĺznuť.

Prekrútené pásy. Neexistuje rovnomerné rozloženie tlaku.

Chybné vodidlo pása. Detská sedačka sa môže prevrátiť.

Silný kontakt pása s krkom môže viesť k ťažkým zraneniam.

Plecný pás pod pazuchou. Je možné veľké pomliaždenie v oblasti pŕs.

Chybné nastavenie opierky hlavy. Je to nepohodlné a neposkytuje dostatočnú ochranu hlavy.

Dieťa má priveľa oblečenia, čím sa znižuje ochranný účinok.

12. 5. 2009 |

Naposledy navštívené