24. 10. 2016  |  Meniny: Kvetoslava

Môže zostať na materskej dovolenke moja mama (je na

Môže zostať na materskej dovolenke moja mama (je na polovičnom invalidnom) a bude mať nárok na materskú? Ja som živnostníčka a nechcem prerušiť živnosť. Neplatím si sociálnu poisťovňu...

Odpověď

Nárok na rodičovský príspevok si môže uplatniť len rodič dieťaťa alebo osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov. Vaša matka by si mohla uplatniť rodičovský príspevok len v prípade, ak by mala Vaše dieťa rozhodnutím súdne zverené do svojej náhradnej starostlivosti. Zákon o rodičovskom príspevku umožňuje rodičovi, ktorý je SZCO a počas poberania rodičovského príspevku nebude vykonávať činnosť na živnosť, ale bude sa osobne o dieťa starať, nemusí mať prerušenú živnosť, o tejto skutočnosti postačí čestné vyhlásenie. Ak chcete vykonávať práce na základe živnosti, nemáte nárok na rodičovský príspevok, môžete si požiadať o príspevok na starostlivosť o dieťa. Ak počas výkonu zárobkovej činnosti starostlivosť o dieťa bude zabezpečovať stará matka dieťaťa, máte nárok na príspevok v sume 25 % zo sumy rodičovského príspevku.

Stránky

Najnovšie príspevky

Naposledy navštívené