22. 10. 2016  |  Meniny: Sergej

Môže za mňa poberať rodičovský príspevok manžel? Študuje a

Môže za mňa poberať rodičovský príspevok manžel? Študuje a popri tom si robí doktorát.

Odpověď

Zákon o rodičovskom príspevku ustanovuje: Ak ide o starostlivosť o to isté dieťa, patrí rodičovský príspevok len jednému z rodičov, a to rodičovi určenému podľa ich dohody. To značí, že na základe dohody ste boli Vy ako matka poberateľkou rodičovského príspevku a na základe vzájomnej dohody príde k zmene oprávnenej osoby, teda poberateľom bude otec dieťaťa. Jestvujúca žiadosť sa len doplní tak, že sa uvedie druhá oprávnená osoba, platiteľ nerozhoduje o odňatí rodičovského príspevku a ani o priznaní rodičovského príspevku druhému rodičovi, stále ide o pokračovanie vo výplate rodičovského príspevku. Ak Vám bol rodičovský príspevok priznaný v období do 31. 12. 2008 a je vyplácaný aj po 1. 1. 2009, môžete naďalej zostať poberateľkou rodičovského príspevku, popri tom vykonávať zárobkovú činnosť, ak starostlivosť o dieťa bude zabezpečená druhým rodičom alebo inou plnoletou fyzickou osobou. Nárok na príspevok Vám zanikne, ak starostlivosť o dieťa začne zabezpečovať materská škola alebo požiadate o príspevok na starostlivosť o dieťa.

Stránky

Najnovšie príspevky

Naposledy navštívené