29. 5. 2017  |  Meniny: Vilma

Má formulář na ukončení zdravotního pojištĕní v zemích EU

Má formulář na ukončení zdravotního pojištĕní v zemích EU jméno nebo číslo?? Na vysvĕtlení. Jelikož budu pobírat mateřskou od svého zamĕstnavatele v Anglii, tak spolu s mateřskou se bude platit zdravotní a sociální automaticky. A mateřská může být až jeden rok, to znamená, že já nemohu předložit slovenské pojišťovnĕ formulář o zrušení zdr. pojištĕní v UK. Tím pádem...já se nemohu přihlásit u slovenské pojišťovny.

Odpověď

Možno Vás riešiť iným spôsobom, ale až keď budete mať na Slovensku vybavený trvalý pobyt. Vyžiadate si z britskej sociálnej poisťovne, alebo NHS (to si musíte zistiť sama), formulár E112UK vystavený na pobyt (nie na diagnózu!). S týmto navštívite ktorúkoľvek slovenskú zdravotnú poisťovňu, ktorá Vám na základe tohto formulára vystaví preukaz poistenca EÚ s dobou platnosti, aká je uvedená na E112-ke. S týmto preukazom budete mať na Slovensku nárok na plnú zdravotnú starostlivosť, ako keby ste boli poistenkou slovenskej zdravotnej poisťovne.

Ďalšou možnosťou, ale menej výhodnou pre Vás, by bolo vyžiadať si od NHS formulár E104UK, ktorým NHS potvrdí ukončenie zdravotného poistenia v UK. S týmto formulárom a potvrdením o trvalom pobyte na Slovensku Vás ktorákoľvek slovenská zdravotná poisťovňa zaregistruje ako svoju poistenku, ale s tým, keďže nie ste sociálne poistená na Slovensku, budete si musieť poistné na zdravotné poistenie platiť ako samoplatca.

Stránky

Najnovšie príspevky

Naposledy navštívené