26. 10. 2016  |  Meniny: Demeter

Jak může pomoci porodní asistentka

Porodní asistentka je specialista na péči o ženu v průběhu normálního (nekomplikovaného) těhotenství, porodu a šestinedělí, včetně péče o zdravého novorozence a kojence do věku šesti týdnů. Porodní asistentky mohou pracovat samostatně, tj. bez odborného dohledu a bez indikace lékaře v případě fyziologického těhotenství, porodu a šestinedělí. Do jejich náplně práce patří rovněž ošetřovatelská péče o ženu po gynekologické stránce

.

JAKÉ KONKRÉTNÍ SLUŽBY MŮŽE PORODNÍ ASISTENTKA NABÍDNOUT?
• poskytuje poučení o životosprávě v těhotenství a při kojení, přípravě na porod, ošetření novorozence a o antikoncepci; poskytuje rady a pomoc v otázkách sociálně-právních, popřípadě takovou pomoc zprostředkuje
• provádí návštěvy v rodinách těhotných, šestinedělek a gynekologicky nemocných, sleduje jejich zdravotní stav
• podporuje, vede a vzdělává ženu v péči o novorozence, včetně podpory kojení a předcházení jeho komplikacím
• diagnostikuje těhotenství, předepisuje, doporučuje nebo provádí vyšetření nutná ke sledování fyziologického těhotenství, sleduje ženy s fyziologickým těhotenstvím, poskytuje jim informace o prevenci komplikací; v případě zjištěného rizika předává ženu do péče lékaře gynekologa-porodníka
• sleduje stav plodu v děloze všemi vhodnými klinickými i technickými prostředky, rozpoznává u matky, plodu nebo novorozence příznaky patologií, které vyžadují zásah lékaře, a pomáhá mu v případě zásahu; při nepřítomnosti lékaře provádí neodkladná opatření
• připravuje rodičky k porodu, pečuje o ně ve všech dobách porodních a vede fyziologické porody, včetně případného nástřihu hráze; v neodkladných případech vede i porody v poloze koncem pánevním (neodkladným případem se rozumí vyšetřovací nebo léčebný výkon nezbytný k záchraně života nebo zdraví
• ošetřuje porodní a poporodní poranění a pečuje o šestinedělky
• poskytuje ošetřovatelskou péči fyziologickým novorozencům, provádí jejich první ošetření, včetně případného zahájení jejich okamžité resuscitace

JAKOU PŘÍPRAVOU V SOUČASNOSTI PROCHÁZEJÍ PORODNÍ ASISTENTKY?
Prakticky třicet let získávaly porodní asistentky způsobilost k výkonu pomaturitním specializovaným studiem. Nejdprve dvouletým nástavbovým na středních zdravotních školách a od roku 1994 tříletým pomaturitním studiem na vyšších odborných zdravotních školách. Současná úprava se vztahuje k zákonu č. 96/2004 Sb. (o nelékařských zdravotnických povoláních) – porodní asistentky mohou získat způsobilost k výkonu povolání pouze v akreditovaných bakalářských zdravotnických studijních oborech pro přípravu porodních asistentek na vysokých školách. Studium trvá nejméně tři roky.

KDO HRADÍ SLUŽBY PORODNÍCH ASISTENTEK?
Pokud je porodní asistentka zaměstnaná ve státním nebo soukromém zdravotnickém zařízení, je standardní péče, kterou poskytuje, hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění (v rámci smlouvy, kterou má toto zařízení uzavřeno se zdravotní pojišťovnou). Pro vás je tedy tzv. bezplatná, či lépe řečeno bez přímé platby. Porodní asistentky s vlastní soukromou praxí však do systému veřejného zdravotního pojištění zatím nejsou prakticky zařazeny. Znamená to, že naprostou většinu jejich služeb si musíte hradit sama. Výjimkou je pouze návštěvní služba v těhotenství a v šestinedělí. Tuto péči jako jedinou může hradit zdravotní pojišťovna, pokud s ní má porodní asistentka na tento výkon uzavřenou smlouvu a pokud vám tento výkon indikuje lékař gynekolog-porodník.

KDE SI MŮŽETE NAJÍT „SVOU“ PORODNÍ ASISTENTKU?
Většina porodních asistentek je v současnosti zaměstnaná v gynekologických ambulancích nebo v porodnicích. Některé však mají vlastní privátní praxi. Kontakty na soukromé porodní asistentky získáte:

• v Almanachu Porodní asistence, který naleznete buď ke stažení na www.porodniasistence.cz/almanach.htm, nebo osobně v kanceláři sdružení Aperia
• na webu UNIPA – Unie porodních asistentek www.unipa.cz/zona-maminek/spa.htm, kde je uveden aktualizovaný seznam z Almanachu
• na Krajských úřadech (odbor zdravotnictví), www.kr-urady.cz. Mají nebo připravují registry porodních asistentek, které pracují v rámci jejich regionu
Některé gynekologické ambulance a porodnice poskytují kontakty na soukromé porodní asistentky, s nimiž spolupracují. Nejčastěji vám mohou zprostředkovat kontakt na porodní asistentku, která nabízí návštěvní službu v těhotenství a v šestinedělí, nebo kurzy předporodní přípravy.

Původní verze článku byla publikována na www.aperio.cz.

Na Babywebu také najdete:
Kdo je dula
Co si v porodnici musím nechat líbit
Zvláštní postupy při porodu
Císařský řez
Porodní plán
Přirozené polohy a prostředí při porodu
Porodní bolesti a porod
Úleva v porodních bolestech

11. 8. 2008 |

Naposledy navštívené