28. 10. 2016  |  Meniny: Dobromila

Jak dlouho před porodem musím být pojištĕna u slovenské

Jak dlouho před porodem musím být pojištĕna u slovenské pojišťovny, aby veškeré lékařské prohlídky a porod byl placený zdravotní pojišťovnou?

Odpověď

Zákon 580/2004 o zdravotnom poistení presne stanovuje podmienky, za akých je osoba povinne verejne zdravotne poistená. Podmienky spĺňa iba osoba, ktorá ma na Slovensku trvalý pobyt, alebo je na Slovensku zamestnaná alebo na Slovensku podniká. Ak prichádza osoba z EÚ, musí splniť navyše podmienku, že predloží zdravotnej poisťovni, ktorú si vybrala, doklad o ukončení zdravotného poistenia v EÚ. V prípade osoby prichádzajúcej z UK alebo Írska je to potvrdenie o skončení pracovného pomeru. Osoba bude poistená spätne ku dňu, kedy jej skončilo zdravotné poistenie v EÚ. Odo dňa platnosti poistenia v slovenskej zdravotnej poisťovni má poistenec nárok na plnú zdravotnú starostlivosť hradenú z verejného zdravotného poistenia, teda aj vrátane preventívnych prehliadok, pôrodu a popôrodnej starostlivosti.

Stránky

Najnovšie príspevky

Naposledy navštívené