22. 10. 2016  |  Meniny: Sergej

Džamila Stehlíková: Před trestem má přednost pochvala

Bít či nebít? Proti fyzickému trestání dětí vyrazila nedávno do boje ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková. Navrhuje zákaz fyzických trestů. Veřejnost se však proti návrhu zákona ohradila. Tresty jsou prý v pořádku. Ministryně společně s některými odborníky si to ale nemyslí.

Jak jste přijala vlnu nesouhlasu spojenou se zákazem fyzických trestů?
Ta vlna byla zcela pochopitelná s ohledem na fakt, že legislativní záměr zákazu tělesných trestů přišel dříve než veřejná debata k tomuto tématu. Ta se rozbíhá až teď a vyvrcholit by měla příští rok během našeho předsednictví v Radě Evropy.

Bude zákonem povolený výchovný pohlavek či plesknutí po zadečku?
Plácnutí přes ručičku či přes zadek v batolecím věku není žádným tělesným trestem, zejména pokud chrání bezpečí dítěte a přichází ve chvíli, kdy se zrovna chystá sáhnout na rozžhavená kamna. Zákon ale pomůže odhalit závažnější případy týrání dítěte, což je zhruba čtvrtina všech tělesných trestů. Jde o tělesné tresty s použitím předmětů (u nás nejčastěji vařečky či vodítka na psy), které zanechávají stopy na těle či jsou vedené na citlivé časti těla – hlavu či bříško.

Jak budou rodiče, nebo případně jiný viník, trestáni?
Zákon neobsahuje žádné sankce pro rodiče, jedná se především o poskytnutí širší palety pozitivně laděných výchovných prostředků a dostupnost odborného poradenství pro rodiny, které mají výchovné problémy.

Jak se bude zákaz fyzického trestání dětí do jednoho roku kontrolovat?
Zavedou se například ještě pravidelnější prohlídky u dětského lékaře?
Povinné preventivní prohlídky u dětského lékaře už jsou, v průběhu prvního roku je to minimálně devětkrát. Naším cílem je, aby každé dítě bylo v péči vlastního dětského lékaře a nevymklo se z péče. Rovněž počítáme s tím, že po přijetí tohoto zákona bude veřejnost citlivější k systematickým a krutým dětským trestům ve svém okolí.

Co byste doporučila rodičům, které žádné jiné řešení problémů než fyzický
trest, nenapadá? Jak mají své potomky trestat?
Přednost by měly mít pozitivní přístupy ve výchově – pochvala, pozornost, společné aktivity, teprve pak by měly přijít na řadu tresty, přičemž dítě by mělo předem vědět, za jaké chování či kázeňský přestupek jaký trest ho čeká. V prostředí velkoměst jsou to spíše časově limitované zákazy – dívat se na televizi, práce s internetem.

Vstoupí-li zákon v platnost, budou mít rodiče možnost konzultovat s určitými odborníky, jak problémy řešit jinak než fyzickým trestem? (Jako například v Německu, kde mají samosprávy s poradny a odborníky.)
Přesně tak, inspirujeme se především v Německu, náš návrh nespočívá pouze v novele zákona o rodině a školského zákona, ale předpokládá celou řadu úkolů pro jednotlivé resorty tak, aby obce a města měly síť poradenských služeb a další odborné zázemí pro rodiny s výchovnými problémy.

Budete zákon prosazovat i přes většinový nesouhlas lidí?
Aby zákon našel podporu v parlamentu, měl by se opírat o souhlas nadpoloviční většiny občanů ČR – pak ho podpoří i poslanci. To je můj názor. Je povzbudivé, že nyní novelu podporuje dle průzkumu agentury Median skoro 40 % dospělých obyvatel ČR.

Jak se díváte na nedávné schválení návrhu Výborem pro práva dítěte, považujete to za první krok k úspěchu?
Je to velmi důležitý první krok, nicméně musíme získat na svoji stranu nejen politiky a Radu vlády pro lidská práva, ale především veřejnost. Musíme umět vysvětlit, proč přijetí novely zákona prospěje dětem v prevenci daleko závažnějších případů týrání a zneužívání.

Zdroj fotografie: Novinky.cz, Vlada.cz

11. 8. 2008 |

Naposledy navštívené