25. 10. 2016  |  Meniny: Aurel

Děti už nepotřebují pasy

Cestování s dětmi do zahraničí je od prvního března jednodušší. Novela zákona o cestovních dokladech konečně obnovuje možnost zápisu osobních údajů dětí do pasů rodičů. Do cestovního dokladu jednoho, popřípadě obou rodičů se však budou zapisovat pouze děti do deseti let.

Děti, které tuto věkovou hranici překročí, pak budou moci cestovat do zahraničí pouze se svými vlastními cestovními doklady.

„Stávající legislativu bylo nutné novelizovat hlavně z toho důvodu, aby se zjednodušil pohyb po státech Schengenu a děti mohly s rodiči cestovat, aniž by musely mít své vlastní cestovní doklady,“ vysvětluje mluvčí ministerstva vnitra Vladislav Řepka.
Novela se tedy v postatě vrací k předpisům, které platily ještě před tím, než byla možnost zapisovat děti do pasů rodičů v září roku 2006 zrušena.
„Záleží čistě na volbě rodičů, jestli chtějí mít děti ve svých pasech zapsané, nebo upřednostňují vystavení jejich vlastního cestovního průkazu,“ uvádí Vladislav Řepka s tím, že je samozřejmě možné uplatnit obě dvě varianty.
Pokud měli rodiče údaje o dětech ve svých pasech zaznamenané ještě před zrušením této možnosti, na pověřené úřady nemusí, pokud se nezměnila data, která byla o potomcích v dokladech předtím uvedena.
Bez vlastního cestovního dokladu budou moci dále cestovat také mladiství do patnácti let, pokud byli v pase rodičů zapsáni ještě před zářím 2006.

Kam jít, kolik zaplatit a co s sebou
Veškeré záležitosti týkající se cestovních dokladů se vyřizují na příslušných odborech magistrátů a úřadech s rozšířenou působností. Obraťte se na úřad, pod který spadáte trvalým bydlištěm.
Dětský pas je vydáván podle věku dítěte – do pěti let dítě dostane pas na jeden rok (poplatek 50 korun), od pěti let výše se cestovní doklad vydává na pět let (poplatek 100 korun). Ještě před tím, než na úřad půjdete, si předem ověřte, jaké dokumenty budete muset vzít s sebou. Pokud žádáte o dětský pas poprvé, bude nutné prokázat státní občanství dítěte, předložit jeho rodný list a přinést dvě pasové fotografie.
Jestliže si budete chtít nechat dceru nebo syna dodatečně zapsat do vlastního pasu, potom vás záznam vyjde na padesát korun. „Rodič, který o zápis žádá, musí prokázat, že je skutečně právním zástupcem dítěte. Proto je potřeba při vyplňování formuláře předložit rodný list dítěte,“ shrnuje pracovnice Úřadu Městské části Prahy 5.
Správní poplatek, který uhradíte za vystavení nového cestovního dokladu (při vystavení do 30 dnů je poplatek 600 korun), už zahrnuje i zápisy o nezletilých rodinných příslušnících. Tato varianta má tu výhodu, že se nebudete muset o cestovní doklad vašeho dítěte starat po dobu platnosti svého pasu.
A lhůta na zápis dětí do pasu rodičů? Nová úprava zákona obsahuje vágní formulku, že celá procedura může trvat i několik dní. „Žádná přesně stanovená zákonná lhůta na vyřízení zápisu dětí do pasů rodičů neexistuje. Záleží jen na tom, jak se jednotlivé úřady zařídí,“ říká Vladislav Řepka. Podle pracovníků oslovených úřadů záleží na tom, kolik žadatelů o zpětný zápis přijde.

Víza pro děti
Pokud se vydáváte do zemí, které nemají s Českou republikou bezvízový styk, potom je nutné informovat se předem o podmínkách udělování víz buď v cestovní kanceláři, nebo přímo na příslušném konzulátu.
„Například pokud rodina cestuje do Spojených arabských emirátů, mohou být děti zapsány v pasu rodičů, ale musí mít samostatné vízum. V tomto konkrétním případě bude vízum pro dítě stát dvanáct set korun a je nutné mít připravenu fotografii dítěte,“ upozorňuje Tomio Okamura z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
Podle Jakuba Horneka z velvyslanectví USA v Praze platí pro rodiny cestující do Spojených států stejná pravidla jako v případě Spojených arabských emirátů. „Děti, i když jsou zapsány v pasech svých rodičů, musejí mít vlastní americká víza,“ říká Hornek s tím, že po zavedení bezvízového styku s USA bude nutné, aby měla každá osoba vlastní cestovní pas.

Na Babywebu také najdete:
Co přibalit na cestu
Cestovní tašky

27. 8. 2008 |

Naposledy navštívené