24. 10. 2016  |  Meniny: Kvetoslava

Balenie dieťaťa do trojuholníkovej plienky

Skladanie „na šarkana“

Tento spôsob skladania je vhodný pre väčšie deti. Môžete ho používať od dvoch alebo od troch mesiacov až do chvíle, keď dieťa úplne prestane nosiť plienky. Ako dieťa rastie, veľkosť plienky prispôsobujte hĺbkou skladu v 3. bode postupu.

1. Rozprestrite plienku. Dve zvislé strany preložte do stredu tak, aby sa dotýkali.

2. Horný roh preložte nadol tak, aby ste vytvorili úhľadné rohy.

3. Dolný cíp preložte nahor a na plienku položte ochrannú fóliu.

Používanie viacfunkčnej plienky
Viacfunkčné plienky sa skladajú z dvoch častí: bavlnenej plienky a nepremokavých nohavičiek. Bavlnená plienka (môže sa používať spolu s izolačnou vložkou do plienok – „suchou plienkou“) zachytáva stolicu a saje moč. Nepremokavé nohavičky držia plienku a zabraňujú premokanie na šaty. Je praktické, ak si vopred poskladáte
a pripravíte niekoľko plienok, aby ste ich mali po ruke, keď ich budete potrebovať.

1. Nepremokavé nohavičky rozprestrite na podložku. Vnútorná strana je navrchu.

2. Bavlnenú plienku poskladajte na troje, aby vznikol dlhý obdĺžnik.

3. Ak používate suchú plienku, zložte ju rovnako ako bavlnenú, aby vznikol dlhý obdĺžnik.

4. Bavlnenú plienku (so suchou navrchu) položte na nohavičky.

5. Dieťa položte na plienku, predný diel nohavičiek položte na bruško a pripevnite bočné uzávery.

Balenie dieťaťa do plienky poskladanej „na šarkana“
Ušetríte čas, keď čisté plienky poskladáte naraz, aby ste po nich mohli v prípade potreby okamžite siahnuť. Pri prebaľovaní postupujte zvyčajným spôsobom. Keď dieťa trochu narastie, cípy plienky poskladanej „na šarkana“ sa už nebudú prekrývať. Preto budete musieť plienku zapínať dvoma zatváracími špendlíkmi.

Malé dieťa
1. Chyťte dieťa za nožičky, nadvihnite ho a podsuňte pod neho plienku. Na šikmých stranách založte asi štyri centimetre.

2. Spodný okraj plienky preložte medzi nôžkami a potiahnite ho, pokiaľ sa len dá. U chlapcov dbajte o to, aby penis smeroval nadol. Jednou rukou pridržiavajte plienku a druhou pritiahnite bočný cíp dopredu ponad plienku.

3.S druhým cípom zopakujte to isté a dohliadnite, aby látka pevne priliehala.

4.Prsty vsuňte pod plienku tak, aby sa neuvoľnila, vodorovne zasuňte poistný zatvárací špendlík a zapnite ho.

5. Skontrolujte, či plienka pevne sedí. Ak je uvoľnená, ešte raz ju pripnite a potom dieťaťu oblečte nepremokavé nohavičky.

Väčšie dieťa
Zo začiatku postupujte tak, ako sme to opísali vyššie v bodoch l a 2. Potom ľavý cíp plienky preložte na bruško, pevne k nemu pritiahnite pravý cíp a vodorovne pripnite zatváracím špendlíkom obidva cípy zvlášť. Dbajte pritom o to, aby plienka bola v drieku pevne stiahnutá. Skontrolujte, či plienka niekde okolo nôh
neprevísa. Ak áno, upevnite uvoľnené miesto a dieťatku natiahnite nepremokavé
nohavičky.

12. 5. 2009 |

Naposledy navštívené