28. 10. 2016  |  Meniny: Dobromila

Ako zaobchádzať s dieťaťom


Vaše dieťa od útleho detstva potrebuje lásku, pocit bezpečia a istoty, ako aj primerané množstvo potravy a spánku. Spočiatku sa asi budete báť dotýkať sa ho a láskať si ho.

Vaše ruky sa vám budú zdať nemotorné a jeho stále sa metajúce končatiny, hlavička a krk krehké. Normálnym a opatrným zaobchádzaním mu neublížite. Veď dokonca i mäkkú fontanelu na temene hlavy chráni pevná membrána. Môžete ho však vystrašiť, ak sa ho prudko dotknete.
Čoskoro si navzájom začnete dôverovať. Keď dieťa začne ovládať svoje pohyby, obľúbi si búrlivú zábavu. V štvrtom alebo piatom mesiaci sa mu zrejme bude páčiť, keď ho zodvihnete nad hlavu alebo keď si ho posadíte na plecia. Ak je plaché, a podaktoré deti sú, zaobchádzajte s ním nežne, kým sa samo neosmelí. Rešpektujte nálady svojho dieťaťa a nechajte ho, nech si samo určí mieru bujarosti vašich hier.

Ako zdvihnúť a položiť novorodenca
Keď ukladáte dieťa spať, vždy ho položte na chrbát. V tejto polohe je nebezpečenstvo náhleho úmrtia v spánku nižšie ako pri ležaní na brušku a nehrozí mu zadusenie. Spanie na boku je menej bezpečné než na chrbte, ale bezpečnejšie ako na brušku. No keď dieťa bdie, malo by istý čas ležať aj na brušku. Pri dvíhaní vsuňte jednu ruku pod dolnú časť chrbta a pod zadoček a druhú v opačnom smere pod krk a hlavičku. 2Dieťa dvíhajte jemne a pomaly, aby bolo telo podopreté a aby sa hlava nemohla zakláňať. 3Opatrne mu uložte hlavičku do svojej lakťovej jamky, kde nájde potrebnú oporu.

1. Pri dvíhaní vsuňte jednu ruku pod dolnú časť chrbta a pod zadoček a druhú v opačnom smere pod krk a hlavičku.

2. Dieťa dvíhajte jemne a pomaly,aby bolo telo podopreté a aby sa hlava nemohla zakláňať.

3. Opatrne mu uložte hlavičku do svojej lakťovej jamky, kde nájde potrebnú oporu..

Ako položiť dieťa

1. Jednu ruku držte pod hlavou a krkom, druhú pod zadočkom dieťaťa. Ukladajte ho jemne a pomaly, až kým celou váhou nespočinie na podložke.

2. Ruku spod zadočka vytiahnite. Mierne ňou nadvihnite hlavu dieťaťa, aby ste si mohli uvoľniť druhú ruku, a hlavu pomaly uložte späť na podložku. Dajte pozor, aby nedopadla prudko alebo aby ste ňou nemykli.

Kolísanie v náručí
Vaše dieťa bude mať pocit bezpečia, keď si ho budete kolísať v náručí. Hlava spočíva v lakťovej jamke a končatiny sú takisto podopreté

Poloha tvárou nadol
Možno sa vášmu dieťaťu zapáči ležať na vašich rukách tvárou nadol. Brada a líce spočívajú na predlaktí.

Poloha, v ktorej je dieťa opreté o matkino plece
Vo vzpriamenej polohe sa dieťa cíti bezpečne. Váha tela spočíva na ruke pod zadočkom, druhá ruka podopiera hlavu.

Ako dvíhame dieťa, keď leží na boku

1.Najbezpečnejšou polohou pri spánku je ležanie na chrbte. Ak však dieťa bdie a leží na boku, dvíhame ho tak, že jednu ruku vsunieme pod krk a hlavu, druhú pod zadoček.

2.Nadvihnite ho, ale pritom dajte pozor, aby sa hlavička nezaklonila. Dvíhajte dieťa jemne a pomaly.

3.Dieťa si priviňte a predlaktím mu podoprite hlavu.

4.Hlava sa teraz opiera o predlaktie a dieťa sa cíti bezpečne.

Prvoradá je bezpečnosť
Často budete ukladať dieťa čo len na chvíľu, aby sa zabavilo alebo preto, že musíte niečo urobiť. Ak budete doma alebo na návšteve u príbuzných či známych, vždy majte na mysli jednoduché zásady bezpečnosti dieťaťa:
• Nikdy nepoložte sedačku, košík či prenosnú tašku s dieťaťom na vyvýšené miesto – dieťa je bezpečné len na podlahe.
• Nikdy nepoložte dieťa blízko radiátora, ohňa alebo otvoreného okna. Mohlo by sa popáliť alebo podchladiť.
• Nikdy nenechávajte dieťa samotné so psom, mačkou alebo iným zvieraťom.
• Nikdy nepoložte dieťa tak, aby malo na dosah nestabilný nábytok alebo ťažké predmety. Mohlo by ich na sebe stiahnuť a zraniť sa.
• Nikdy ani na okamih nenechávajte dieťa samotné na posteli, gauči alebo stoličke.
• Obľúbené hračky dieťa zabavia – presvedčte sa však, že v jeho dosahu nie sú nijaké ostré predmety. Nedávajte mu drobné hračky, ktoré by sa mu zmestili do úst, alebo také, ktoré by ho mohli poraniť.

Ako dvíhame dieťa, keď leží na brušku

1.Keď dieťa nespí a leží na brušku, vsuňte mu ruku pod hruď tak, aby ste mu pri dvíhaní predlaktím podopierali bradu. Druhou rukou ho chyťte pod zadočkom.

2.Dvíhajte ho pomaly a obracajte strom k sebe. Priviňte si ho a hlavičku mu opatrne posuňte do lakťovej jamky ruky, ktorou ste ju podopierali. Druhou rukou fixujte zadoček a nohy. Dieťa je takto bezpečne uložené vo vašom náručí.

28. 12. 2009 |

Naposledy navštívené