27. 10. 2016  |  Meniny: Sabína

Ako viesť dieťa k empatii

Batoliatku dáva obrovskú prácu zorientovať sa vo vlastných pocitoch. Takže mu chvíľu potrvá, než sa dokáže vcítiť aj do pocitov druhých. Napriek tomu by ho rodičia mali viesť k empatii čo najskôr.

Je dôležité, aby empatiu – teda schopnosť vcítiť sa do pocitov a konania druhých – mal rodič a dokázal jej následne dieťa učiť. Obdobie batoľaťa je na to najvhodnejšie. Dieťa ešte nenavštevuje škôlku, väčšinu času je doma s rodičmi. Je teda na to dostatok príležitostí.

Ako možno podporiť citlivosť a vnímavosť dieťaťa k druhým?

Vyzdvihujte správne konanie a chváľte

V tejto súvislosti je dôležité, aby rodič komentoval správanie dieťaťa. Mal by vyzdvihnúť správne počínanie, opísať ho a povedať mu, v čom je pre dieťa dôležité to, že urobilo niečo pre druhého. Napríklad ak v roku a pol dieťa donesie rodičovi niečo zo stola – o čo rodič poprosil – je dôležité, aby mu potom rodič povedal: „Ďakujem ti, urobil si mi radosť, nemusel som vstávať a ísť si po to sám. Si zlatý, ďakujem ti!“

Buďte k druhým láskaví

V neskoršom veku – približne od dvoch rokov – má rodič vo väčšej miere komentovať veci, ktoré sa dejú okolo dieťaťa. Napríklad keď otec pomôže babičke s ťažkou taškou: má už boľavé nohy, tak jej tašku vezme. Hoci to dieťa ešte nie je schopné urobiť samo, vníma, čo robí rodič, ktorý je jeho veľkým vzorom a ktorého bude v mnohých veciach napodobňovať, prípadne ho už napodobňuje.

Rozprávajte sa o správaní dieťaťa

Dôležité je aj to, aby rodič komentoval správanie dieťaťa, pri ktorom je prítomný – na pieskovisku medzi deťmi, vo vzťahu k súrodencom... Vďaka tomu dieťa poznáva, aké správanie je dobré preň aj pre ostatných. A naopak, aké správanie nie je dobré a prečo.

Na základe uvedených postupov sa dieťa učí vnímať správnosť svojho správania a vďaka rodičovskému príkladu sa dokáže aj lepšie vcítiť do správania druhých.

2. 10. 2010 |

Naposledy navštívené